Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

От 26 – 29 април 2022 година в гимназията се проведе Stem седмица в която беше официално открит новия STEM център „FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ е създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Бяха проведени дейностите по НП „Иновации в действие“ и СТЕМ базирани уроци с прилагане на интерактивни методи, които използваха възможностите на новия стем център.

Новият STEM център „FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ е създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Центърът е разположен на обща площ 170 кв.м. Реализирана е концепцията за иновативна образователна среда чрез използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Обособени са четири зони, разположени една до друга, в които са изградени два нови кабинета по информационни технологии, програмиране и образователна роботика със зони за преподаване и презентиране оборудвани с интерактивни дисплеи и интерактивни маси свързани в мрежа, позволяващ максимално използване капацитета на помещенията за организиране на презентации и обучение на голяма група хора, стая за учители, зона за виртуална и добавена реалност (AR/VR). Основната цел на програмата е учениците да преминат от теоретично към практическо обучение, от усвоените теоретични знания към тяхната практическа реализация, да бъдат откриватели и експериментатори.