Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Поправителни изпити за ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас м. август

Прием

8-ми клас за учебната 2024-2025 година

Юбилеен декемврийски брой на вестник „Чудотворци“

Предварителна визита за партньорство по програма „Еразъм+“

Предварителна визита за партньорство по програма „Еразъм+“

Провеждане на международна среща за скючване на споразумение за партньорство с „Bundesgymnasium Zehnergasse” във връзка с акредитацията на ВМГ “Св. Н. Чудотворец” по програма „Еразъм+“

повече информация