Училищен учебен план за учебната 2022/2023 година
Клас Училищен учебен план
8 а УУП 8а
8 б УУП 8б
8 в УУП 8в
8 г УУП 8г
8 д УУП 8д
УУП 8е
9 а УУП 9а
9 б УУП 9б
9 в УУП 9в
9 г УУП 9г
УУП 9д
УУП 9е
10 а УУП 10а
10 б УУП 10б
10 в УУП 10в
10 г УУП 10г
10 д УУП 10д
11 а УУП 11а
11 б УУП 11б
11 в УУП 11в
11 г УУП 11г
12 а УУП 12а
12 б УУП 12б
12 в УУП 12в
12 г УУП 12г