Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ – 08.07.2024г.

  • Учител професионална подготовка, специалност ЕПФ, Логистика
11,00 Стефка Тодорова
11,15 Радка Панайотова
11,30 Катя Карауланова
11,45 Росен Русев
12,00 Гергана Владимирова
  • Учител ООУП, физика и астрономия
13,00 Юлиан Иванов
13,15 Светлин Димитров
13,30 Диана Василева
  • Учител професионална подготовка, специалност Компютърна техника и технологии
13,45 Петя Иванова
14,00 Галина Тодорова
14,15 Доника Стойкова

Недопуснати кандидати:

Мариян Филипов

Лилия Нейкова

Кандидатите, които не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност не са допуснати до събеседване.

ОБЯВА

През уч. 2024/2025 година ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, отчитайки желанията на учениците, обявява, че ще работи по НП „ Заедно в изкуствата и спорта“ и ще бъдат сформирани три групи в сферата на спорта:

  • Баскетбол – един отбор, VІІІ – Х клас;
  • Футбол – един отбор, VІІІ – Х клас;
  • Волейбол – един отбор, VІІІ – Х клас.

Съгласно чл. 5 от Наредба № 24 от 05.11.2019 год. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план: „Тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план се осъществяват от педагогическите специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт“.

Срок за кандидатстване с програма – до 04.06.2024 г.

За  повече информация и контакти: телефон 052370436, 052370433  

Линк към НП „Заедно в изкуствата и спорта“ на МОН: https://www.mon.bg/bg/101131

На основание решение на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, на 20.11.2023 г. във всички училища на територията на Община Варна ще се проведат в електронна среда от разстояние.

Учебните занятия във Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ ще се проведат чрез Google Classroom при спазване на утвърдения график на учебните часове. Извънкласните дейности (ако е приложимо) също ще се проведат в електронна среда.

Уважаеми родители,

От 1 октомври 2023 г.  допуснати отсъствия по здравословни
причини от учениците ще се извиняват само с електронни медицински
бележки.

Предоставяме Ви в обобщен вид най-често задаваните въпроси
и предоставената информация от ведомствата. Същата е публикувана и на
сайта на МОН: https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mon.bg%2Fbg%2Fnews%2F5550&data=05%7C01%7Cinfo-400045%40edu.mon.bg%7C5609c5347ff549c48a0708dbbff0656a%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638314811573804456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ljpm%2Bncv4R7Mul2qASxkfKvXCCrjW7FXj%2BavgXYb1bk%3D&reserved=0

Електронните извинителни бележки за ученици – по-важните въпроси и отговори

Уважаеми родители,

Официалното откриване на новата учебна 2023/2024 г. ще се проведе на 15 септември от 10.00 часа в училищния двор. Учениците трябва да се явяват с училищна униформа до 15 минути преди началния час.

Пожелаваме здраве, спокойствие и успешна учебна година!

Добре дошли!

Паралелка          Специалност

8а                          Корабоводене – морско

8б                         Корабни машини и механизми

8в                          Електрообзавеждане на кораби

8г                          Експлоатация на пристанищата и флота

8д                         Компютърна техника и технологии

8е                          Спедиция, транспортна и складова логистика

8ж                         Телекомуникационни системи

Родителската среща с родителите на учениците от VIII до XII клас ще се проведе на 26.09.2023 г. (вторник) от 18:00 часа.