Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Производствена практика 11 д клас – специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“

Със благодарствено писмо от Общността на Еконт и сертификат за успешно преминат стаж завърши Производствената практика на учениците от 11 д клас – специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с ръководител г-жа Десислава Иванова.

 

Благодарствено писмо от Общността на Еконт

Уважаема г-жо Шишкова,

Изказваме искрената си благодарност към Вас, Вашето училище, учителите и учениците от 11 Д клас.

Ние от Еконт вярваме, че знанието е в основата на човешкото развитие и е всеки има право на възможност за нови знания във всеки етап от живота си. Новите знания стават полезни, когато разбираме как да ги прилагаме на практика в живота си. Затова се радваме, че имахме възможността да приемем учениците от 11 Д клас на стаж в офис на Еконт на наш локален партньор от град варна.

Благодарим ви, че заедно вървим към нашата мечта – да живеем в едно добре уредено общество от свободни хора. Общество, богато на възможности и еднакви правила за всички. Общество от обединени от обща кауза хора на действието, които разбират, че всичко е постижимо и зависи от тях.

Пожелаваме на Вас и целия екип радост, вдъхновение и удовлетвореност.

С уважение,

Еконт