Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ РАБОТИ ПО ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ+“ КД2

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  на 1-ви ноември 2018 година Варненска морска гимназия започна работа по двугодишен проект „STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies – FabLab SchoolNet“ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Работата по стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и учебни програми, професионално развитие. Насърчава се съответствието между учебните програми, подкрепя се развитието на качествени инструменти за обучение, подобрява се  достъпа  до образователни възможности за възрастни.
Варненска морска гимназия ще работи съвместно с училища и образователни организации от Румъния, Италия, Гърция и Литва. Както учителите, така и учениците ще участват в многоезично партньорство, като английският език ще бъде работен. Ще се повиши квалификацията на учителите чрез актуализирани иновативни стратегии, включително използването на съвременни технологии.
Проектът ще даде на участващите институции възможност да изживеят истински междукултурен обмен и ще покаже училищата като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, излизайки отвъд бариерите на езика и религията.

www.facebook.com/FabLabSchoolNet

МОБИЛНАСРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

От 27 септември до 01 октомври 2021 г. в гр. Трикала, Гърция се проведе Първия краткосрочен обмен на ученици по проект „FabLab SchoolNet: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ по програма „Еразъм+“.В мобилността бяха включени ученици и учители от училищата партньори от България, Гърция и Литва. Участие от Варненска морска гимназия взеха учениците Савелий Ивакин, Димитър Кантраджиев, Симеон Братоев, Лютфи Лютфи и Стефан Ямуковс ръководители г-жа Александрина Георгиева и г-жа Веселина Герчева.

Целта на инициативата бе да предостави на участниците знания и умения в образователния подход STEAM и да обменят опит свързан с метода на обучение учене чрез правене.

След любезното и сърдечно посрещане на домакините от гръцкото училище „2 EPAL School“ и лично от ръководителя Лена учениците се представиха с кратки презентации за своите училища и държави.

Домакините бяха подготвили много интересни занимания, демонстрации, игри и обучения  свързани с роботиката, 3D принтирането и мобилните технологии и потопиха учениците в света на науката по един нестандартен и вълнуващ начин.

Обучителните дейности, които се проведоха по време на мобилността, бяха свързани с използването на роботиката, 3D принтирането и добавената реалност в учебния процес. Учениците проектираха и създадоха 3D обекти, които сканираха и принтираха на 3D скенер и 3D принтер. Програмираха програмируеми роботи с образователните програми за роботика Lego Mindstorms EV3 и MakeBlock mBot Ranger. Използваха технологията добавената реалност в мобилните технологии с приложението ARLectio специално създадено в рамките на проекта. В заключение учениците и учителите споделиха мнения за придобития опит и оценка на срещата. Учениците от ВМГ „ Св. Н. Чудотворец“ бяха изключително активни, а преживяването – много приятно.

Ето и някои от отзивите на участниците в проекта:

Стефан Ямуков от 12 г клас, специалност Компютърна техника и технологии

–        „Това беше страхотно преживяване за мен, беше уникално. Бях очарован от града и много доволен от наученото“.

Лютфи Лютфи от 11в клас, специалност Електрообзавеждане на кораби

–        „Пътуването много ми хареса, научих полезни неща, които ще ми помогнат в професионалното ми развитие“.

Симеон Братоевот 10гклас, специалност Експлоатация на пристанищата и флота

–        „За мен беше голямо приключение. Научих се да работя с 3Dпринтер и да създавам модел за 3Dпринтер. Също така бях много впечатлен от роботите, защото ми е интересно, а не е никак лесно. Много хубава храна, много гостоприемни хора, организацията е топ. Надявам се да има още такива приключение и преживявания“.

Савелий Ивакин от 9а клас, специалност Корабоводене-морско

–        „Хареса ми всичко: от организацията до храната. Организаторите бяха много отзивчиви и общителни хора, както и участниците в проекта. Всичко мина много добре и бих искал това да се повтори“.

Димитър Кантраджиевот клас, специалностКомпютърна техника и технологии

–        „Посещението в град Трикала по проекта беше от изключителна полза за мен. Подобрих си английския език и разбрах, че трябва да го усъвършенствам. Много съм благодарен за посрещането и всичко научено“. 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

От 10.12 до 14.12.2018 г. учители от Варненска морска гимназия участваха в транснационална среща по проект „STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies – FabLab SchoolNet“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в гр. Трикала – Гърция. Всички гости бяха посрещнати изключително гостоприемно от страната домакин.
Участниците от партньорите по проекта – Румъния, Италия, Литва, Гърция и България обсъдиха двугодишния план за работа и дейностите, заложени в него.

КРАТКОСРОЧНОТО СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА,  РУМЪНИЯ

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“  екип от учители на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“взеха участие в краткосрочното съвместно обучение на персонала  по основна образователна робототехника и мехатроника (20 часа),в рамките на двугодишния проект „FabLab SchoolNet: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, което се проведе от 25.03 до 29.03.2019г. oрганизираноот Университета „Dunarea de Jos“ в гр. Галац, Румъния. Участниците в срещата бяха топло посрещнати от домакините иимаха възможност да се запознаят и обменят опит в използването на различни програмни продукти.Курсът за учители имашеза цел да предостави на участниците знания и умения в образователния подход STEAM (науката, технологията, инженерството и математиката), метода на обучение чрез учене и образователна роботика. Обучителните дейности, които се проведоха по време на срещата, бяха свързани с експлоатацията на роботиката в учебния процес и участниците имаха възможността да се запознаят с образователните системи за роботика Lego Mindstorms EV3 и MakeBlock mBot Ranger, които да се използват от учениците по време на изпълнението на програмата. Анализирани бяха теми, свързани с изграждането на роботизирани системи, програмиране, методи на обучение и учебни материали, бяха обменени мнения, опит, оценка и заключения.