Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

„Еразъм“ акредитация

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е с присъдена „Еразъм“ акредитация

Излязоха резултатите от селекция „Еразъм“ акредитация, КД1, покана за кандидатстване към 19.10.2021 г. сектор „Училищно образование и обучение “ Проект № 2022-1-BG01-KA120-SCH-000111038.  ВМГ „Св. Н. Чуудотворец“ е с присъдена „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ, което дава право през следващите 5 години да кандидатстваме за международни проекти в европейски страни по облекчена процедура.

Нашите учители и възпитаници ще имат невероятната възможност ежегодно да посещават и да се обучават по програмите на проекта в различни европейски страни. Всичко това е поредната висока оценка за големия професионализъм и признание за неуморната работа на учителите от Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“.

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация.