Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Провеждане на международна среща за скючване на споразумение за партньорство с „Bundesgymnasium Zehnergasse” във връзка с акредитацията на ВМГ “Св. Н. Чудотворец” по програма „Еразъм+“

Във връзка с получената акредитация по програма „Еразъм+“ на ВМГ “Св. Н. Чудотворец” за периода 2023 – 2027 г. и изпълнението на проект по програмата на 9 май 2024 г. се състоя предварителна визита за сключване на споразумение за партньорство между ВМГ “Св. Н. Чудотворец” и „Bundesgymnasium Zehnergasse”- средно/професионално училище във Винер Нойщат, Австрия. Основна цел на посещението беше да обменим опит и знания/представи за двете училищни системи и да извлечем уроци, които могат да ни помогнат да подобрим собствените си системи на преподаване. Наш гост беше г-н Маркус Рейтер – учител по история в „Bundesgymnasium Zehnergasse”. По време на посещението беше проведена среща с учители и ръководството на училището; състоя се открит урок с ученици от 8.а и 9.а клас, учениците от 10.д и 11.д клас направиха демонстрации в STEM центъра на ВМГ “Св. Н. Чудотворец”- „FabLab“. 

Вярваме, че програмата „Еразъм+“ насърчава ползотворния обмен на общи европейски ценности и подобрява възможностите за съвместна работа между европейските училища.