Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Председател на обществения съвет

Янка Атанасова

Членове на обществения съвет

  1. Димитър Стоянов
  2. Евгени Атанасов
  3. Петьо Тодоров
  4. Трифон Иванов

Правилник