В периода 27 – 29 април 2022г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ като иновативно училище беше домакин на заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на национална програма „Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране на добрите иновации между училищата в България. Гости на гимназията бяха ученици и учители от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – гр. Габрово, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол и ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново.

При изключително наситена програма, в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. По време на мобилността учители от различни училища и области на знанието обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмяна и мултиплициране на добри иновативни практики.

Програмата започна с посрещане на гостите и представяне на новия STEM център „FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В еко парк Варна участниците участваха в Ice breaking activities и на демострация с Дрон. В неформална обстановка и преки разговори представителите на четирите училища споделиха опита и впечатленията си отновоизградения стем център.

Втория ден от мобилността започна с демонстрационни обучения на теми: „STEM в класната стая – Роботи за образованието Fable; 3D печат в училище и добавена и виртуална реалност“ с учениците от 8д и 9д клас, специалност Компютърна техника и технологии и продължи с организирани уоркшопи – Steam работилница, в които гостите имаха възможност да използват и работят с всички нови технологии в STEM центъра „FabLab“. Учениците от 11А клас (специалност Корабоводене-морско) и 11В клас (специалност Електрообзавеждане на кораба) и техните учители проведоха СТЕМ базирани уроци с прилагане на интерактивни методикато използваха възможностите на новия стем център. Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение.

В последния ден от програмата гостите участваха в деня на морските професии. Имаха възможност да се запознаят и участват в организираните игри и демонстрации свързани с морските професии.

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за запознанства, споделяне на ценен опит и добри иновативни практики.Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура – култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.