Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

От 24 – 26 април 2024г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ като иновативно училище беше домакин на заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на национална програма „Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране на добрите иновации между училищата в България. Гости на гимназията бяха ученици и учители от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – гр. София, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – гр. София и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна.

И тази година в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. Програмата включваше презентации, демонстрации и открити уроци. Учениците от 8, 9, 10 и 11 клас специалност Компютърна техника и технологии демонстрираха своето развитие в областта на роботиката и изкуствения интелект. Представени бяха STEM урок с ученици от 10 а на тема „Замърсяване на водите“ и STEM урок с ученици от 8д и 9д на тема „Изкуствен интелект“. По време на мобилността беше организирана конференция на тема: „Stem практики в дигитална образователна среда“ с представители на РУО Варна, Технически университет Варна и Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.

От 26 – 28 април 2023г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ като иновативно училище беше домакин на заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на национална програма „Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране на добрите иновации между училищата в България. Гости на гимназията бяха ученици и учители от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ – гр. Кърджали, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново.

И тази година в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. Програмата включваше презентации, демонстрации и открити уроци. Учениците от 9д и 10д клас, специалност Компютърна техника и технологии демонстрираха своето развитие в областта на роботиката и изкуствения интелект с хуманоидния робот NAO.  STEM
интегриран урок с учениците от 12А клас (специалност Корабоводене-морско) и 12Г клас (специалност Експлоатация на пристанищатата и флота). Кръгла маса на тема: STEM паралелки.

По време на мобилността учители от различни училища и области на знанието обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмяна и мултиплициране на добри иновативни практики. Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на STEM методи на обучение.

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за запознанства, споделяне на ценен опит и добри иновативни практики. Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура – култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.

В периода 27 – 29 април 2022г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ като иновативно училище беше домакин на заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на национална програма „Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране на добрите иновации между училищата в България. Гости на гимназията бяха ученици и учители от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – гр. Габрово, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол и ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново.

При изключително наситена програма, в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. По време на мобилността учители от различни училища и области на знанието обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмяна и мултиплициране на добри иновативни практики.

Програмата започна с посрещане на гостите и представяне на новия STEM център „FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В еко парк Варна участниците участваха в Ice breaking activities и на демострация с Дрон. В неформална обстановка и преки разговори представителите на четирите училища споделиха опита и впечатленията си отновоизградения стем център.

Втория ден от мобилността започна с демонстрационни обучения на теми: „STEM в класната стая – Роботи за образованието Fable; 3D печат в училище и добавена и виртуална реалност“ с учениците от 8д и 9д клас, специалност Компютърна техника и технологии и продължи с организирани уоркшопи – Steam работилница, в които гостите имаха възможност да използват и работят с всички нови технологии в STEM центъра „FabLab“. Учениците от 11А клас (специалност Корабоводене-морско) и 11В клас (специалност Електрообзавеждане на кораба) и техните учители проведоха СТЕМ базирани уроци с прилагане на интерактивни методикато използваха възможностите на новия стем център. Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение.

В последния ден от програмата гостите участваха в деня на морските професии. Имаха възможност да се запознаят и участват в организираните игри и демонстрации свързани с морските професии.

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за запознанства, споделяне на ценен опит и добри иновативни практики.Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура – култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.