Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

НВО Дигитални компетентности 10 клас

Примерни тестове от предходни години за подготовка – Модул 1

Тест за 2015 HBO

Тест за 2016 HBO

Тест за 2018 HBO

Нови примерни тестове

Тест 1      Тест2      Тест3      Тест4      Тест5      Тест6