Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

съгласно Конвенция STCW ‘78 и Наредба № 6 на Република България

 

Месец Юни 2024

Наименование на курса

Учебни дни

Цена  /лв/

Период на провеждане

Начален час в първи

учебен ден

Кабинет

BASIC SAFETY TRAINING

/Основна подготовка по морска безопасност/

1.   PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES

2.   FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING

3.   ELEMENTARY FIRST AID

4.   PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES

6

430

03.06.2024 – 08.06.2024

10.06.2024 – 15.06.2024

17.06.2024 – 22.06.2024

24.06.2024 – 29.06.2024

 

 

08.15

102

BASIC SAFETY TRAINING REFRESH

Основна подготовка по морска безопасност – опреснителен

1

220

05.06.2024; 12.06.2024;

19.06.2024; 26.06.2024;

07.30

102

PROFICIENCY FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба

2

140

 

20.06.202421.06.2024

 

08:30

102

MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS

Познания по опазване на околната среда

2

120

27.06.2024 – 28.06.2024

08.30

102

Промените в цените на курсовете са в сила от 25 април 2015 г.

Необходими условия и документи за участие в курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица

1. Навършени 16 години

2. Лична карта

3. Платена такса за съответния курс

Платена такса за участие в курса.  Приемат се само плащания по банков път по сметка:

IBAN:  BG52STSA9300 3106 8656 01

BIC:   STSABGSF

Банка ДСК

В първия ден на курса се представя документ за плащането, издаден от финансовата институция, осъществила транзакцията. Документът може да бъде на хартиен носител или да се изпрати на електронната поща.

4. Моряшки паспорт/моряшка книжка

5. Свидетелство за морска правоспособност

6. Диплом за завършено образование – копие и оригинал

7. Медицинско свидетелствоство за физическа годност

 

*документите по т.4 и т.5 само в случаите, в които участниците имат такива

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ – НАЙ- КЪСНО ДВА РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС

КОНТАКТИ:

Работно време

от понеделник до петък

от 08.30 ч. до 16.30 ч.

тел. 052/370 432

GSM: 0879 66 97 66

e-mail: vmg_varna@abv.bg

facebook: Курсове морска гимназия