ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ДЕКЕМВРИ 2022 г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 09.12.2022 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 14.12.2022 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2023 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 06.01.2023 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 12.01.2023 г.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ 2023г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ 2023г.  /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 02.02.2023 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 06.02.2023 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.02.2023 г.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 15 ФЕВРУАРИ 2023 г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация – 16, 17 ФЕВРУАРИ 2023 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

График за провеждане на изпити