Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ЯНУАРИ 2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ЯНУАРИ 2024 г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.01.2024 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 15.01.2024 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2024 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 24.01.2024 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.01.2024 г.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ 2024г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ 2024г.  /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 12.02.2024 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 14.02.2024 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 20.02.2024 г.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 26 ФЕВРУАРИ 2024 г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация – 27,28 ФЕВРУАРИ 2024 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - МЕСЕЦ ЮНИ 2023

3График за провеждане на изпити за  редовна изпитна сесия – м. юни на курсисти от квалификационен курс, самостоятелна форма на обучение след завършено средно образование

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ СТАЯ
1 01.06.2023г. 14.30 Електроника ІІ ЕОК

Д. Петкова

Ю. Генова

Р.Миленкова

Е.Желязкова

110
2 02.06.2023г. 14.30 Корабни системи и устройства ІІ ЕОК

Ан. Шойлева

М. Аргирова

Р.Тодорова

Ив.Маринов

110
3

05.06.2023г.

14.30 Електрообзавеждане на кораба ІІ ЕОК

Н. Недялова

Ал.Георгиева

Д. Тодорова

А. Пенева

110
4

06.06.2023г.

14.30 Учебна практика – електрически измервания ІІ ЕОК

Н. Недялова

Д. Петкова

319
5 07.06.2023г. 14.30 Учебна практика – електромонтажна ІІ ЕОК

Д. Петкова

Н. Недялова

319
6 07.06.2023г. 14.30 Производствена практика – плавателна ІІІ ЕОК

Н. Недялова

Д. Петкова

319
7

08.06.2023г.

14.30 Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане ІІ ЕОК

Н. Недялова

Д. Петкова

319
8 09.06.2023г. 14.30 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда ІІ ЕОК

Ел. Поповска Фурнаджиева

 

Е. Петкова

Т. Крумова

110
9

12.06.2023г.

13.00 Английски език по професията ІІ ЕОК

Д. Демирова

Г. Драгнева

Т. Живкова

Б. Станев

110