Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Заявление за допускане до държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на  втора/трета степен на професионална квалификация

  1. Част теория на професията:
Специалност

Дата и

начален  час

Място за провеждане на изпита

Корабоводене морско

ІІІ степен

25.08.2023 г.

08.30 часа

ВМГ  Каб. 208
  1. Част теория – защита на дипломен проект
Специалност

Дата и

начален  час

Място за провеждане на изпита

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

25.08.2023 г.

08.30 часа

ВМГ каб. 314

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

25.08.2023 г.

08.30 часа

ВМГ каб. 305

3. Част практика:

Специалност

Дата и

начален час

Място за провеждане на изпита

Корабоводене морско

ІІІ степен

28, 29  и 30.08.2023г.

08.30 часа

Каб. 208

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

28.08.2023 г.

08.30 часа

Учебна работилница

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

28.08.2023 г.

08.30 часа

Каб. 319