Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Телефон 0800 10 112 и електронна поща obhvat@mon.bg за подаване на сигнали междуинституционален механизъм

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Въвеждане на защитна мрежа, правила и задължения на всички служители и възлагане на конкретни отговорности на възрастните във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците на Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали във връзка с възникнали ситуации на тормоз и насилие във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Училищна политика за противодействие  на тормоза във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Класификация на формите на насилие и тормоз и предприемане на съответни действия