Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)