Актуална информация за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи за 1 срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на класните работи за 1 срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации с ученици за 1 срок с ученици на учебната 2022/2023 година