Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Академия за иновативни учители

Академията за иновативни учители е проект на Издателска група Просвета, който включва инициативи за подкрепа на българските училища за въвеждане и използване на иновативни практики в учебния процес. Целта е чрез разнообразни инструменти със силна практическа ориентация да бъдат стимулирани креативността и свободата в образователната система, като в същото време се стъпи на работещите решения, идващи от професионалисти от системата. Така успешните практики ще бъдат мултиплицирани и ще бъде даден сериозен принос към компетентностния подход в образованието.

Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ е най-голямото средно учебно заведение за подготовка на морски кадри в страната. От учебната 2021/2022 година то е в списъка на иновативните училища. Въведени са нови учебни предмети, оборудването е модерно, а екипът – висококвалифициран и мотивиран.

Учителите успешно се справят с модерните технологии и пълноценно използват създадения STEМ център за постигане на педагогическите си цели. Те създават учебно съдържание, ориентирано към STEМ. Учениците се насочват към технологичната индустрия и професиите на 21. век.

Целия филм излъчен на 20 март 2023 година може да гледате тук: Новите STEM технологии в образованието: ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Варна, Издателска група Просвета.