Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Поправителни изпити за ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас м. август

Прием

8-ми клас за учебната 2024-2025 година

Юбилеен декемврийски брой на вестник „Чудотворци“