Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Важно:

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Прием

8-ми клас за учебната 2023-2024 година

Юбилеен декемврийски брой на вестник „Чудотворци“