Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Важно:

Всички изпитите в периода 22.04 – 26.04.24 г. ще започват в 13.30 часа

Юбилеен декемврийски брой на вестник „Чудотворци“

Учебници за учебната 2023/2024 година