Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Първи брой на училищния вестник Чудотворци „С днешен поглед към Българското възраждане“.