Начало Проекти ПРОЕКТ “ACES”

През месец юни стана ясно че ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ спечели проект №11 „Together we are the champions“ към ACES и е партньор с румънското училище за деца със специални нужди Liceul Tehnologic Special Nr. 3.
От 05.10.2015 г. до 08.10.2015 година /включително/г-жа И. Кьосева и Георги Георгиев присъстваха на предварителна среща на всички спечелени проекти  към ACES – Академия на централните европейски училища в гр. Сараево, Босна и Херциговина. През четирите дни се осъществиха множество работни срещи и уъркшопи в сутрешните и следобедните часове.