Начало Проекти ПРОЕКТ “ACES”

ПРЕДВАРИТЕЛНА СРЕЩА КЪМ ACES - САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦИГОВИНА

 

ПОСРЕЩАНЕ НА РУМЪНСКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „TOGETHER WE ARE THE CHAMPIONS“ КЪМ ACES

ВИЗИТА В ГР. БУКУРЕЩ, РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА КЪМ ACES - СЕНЕЦ, СЛОВАКИЯ

 

Академията на централните и европейски училища – ACES е основана през 2006 година от фондацията ERSTE във Виена и в момента в нея участват общо 15 европейски страни. През 2009 година като партньор се присъединяваVČELÍ DOM (Братислава, Република Словакия). Основната идея на Академията на централните европейски училища е да накара младите хора да станат по-заинтересувани за своето бъдеще и да се научат да излагат своята гледна точка. Това става под формата на дебати по различни проблеми, засягащи съвременните общества. Откриването на тазгодишния проект на Академията се проведе през месец октомври в Сараево, Босна и Херциговина и той е под мотото: Солидарност.

ACES създава и поддържа Централноевропейска мрежа от училища
Цялостната идея е да се разработи мрежа от споделени знания, взаимно обучение и иновации, която предлага конкретни възможности за обмен и сътрудничество на младите хора, училища и институции на страните от Централна Европа.

ACES обединява различни целеви групи от образователната система
Процесът на изграждане на мрежа и на изпълнението на програмата се характеризира с непрекъснато съвместно развитие с всички партньори на различни нива. Дейностите обединяват три различни целеви групи от образователната система : представители на министерствата на образованието (образователни програми , наредби, планиране) , учители (прилагане в преподаването, качеството на образованието) и ученици (бенефициенти, адресати).

ACES предлага схема за подпомагане на проекти за трансгранично училищно партньорство
Международни партньорски училища от 15 страни (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения) са поканени да представят проектни предложения на годишния конкурс за проект. Най-добрите приложения се награждават с безвъзмездна помощ (1,800 € за координиращото училище и 1,600 € за училище-партньор) в подкрепа при реализирането на своите проекти за партньорство. Продължителността на проекта се състои от почти една учебна година (седем месеца). Всички видове училища с ученици на възраст 12-17 години могат да вземат участие.

ACES фокусира върху европейски теми
Академията подкрепя иновативни начини на преподаване и учене, с цел благополучие на европейска интеграция и насърчаване на европейското гражданство. Активно участие в трансграничния диалог и обмен на европейски концепции и перспективи с връстници от чужбина, е от съществено значение, за да се стигне до обща визия за бъдещето на Европа . Чрез участието на лица / групи от различна от сферата на образованието (например художници, автори, експерти от различни области), ACES също се стреми да интегрира редица други методи и подходи.

ACES насърчава институционалното сътрудничество
Участието в ACES проекти са в тясно сътрудничество с институциите на страните партньорки (преди всичко образователни министерства). Това е много важно за да се интегрират различни гледни точки и да се осигури национално и международно устойчивост на програмата.

Подкрепата
Инициативата е подкрепена от представители на министерствата на образованието от всички участващи страни. Националните лица за контакт, тази група от експерти, подпомагат координацията на ACES в по-нататъшното развитие и постоянна оценка на програмата и дейностите.