Начало Проекти ИКТ В УЧИЛИЩЕ

 

ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ посреща новата учебна 2014/2015 година с обновени компютърни кабинети

Варненска морска гимназия следва своята политика в областта на развитието на информационните технологии сред младите хора. През учебната 2013/2014 г. бяха обновени три кабинета – два компютърни и един по навигация с терминални решения от висок клас по национална програма -„ИКТ в образованието“, осигуряващи съвременен достъп до електронни ресурси и по-високо качеството на образователния процес. Реализацията по обзавеждане  със съвременно информационно технологично оборудване, базирано на терминални решения с централизирано управление, бе възложена на „Вали компютърс“ ООД. Кабинетите разполагат с по 13 работни станции, един сървър, интерактивна дъска и съвременна мултимедия. Новото оборудване позволява на учителя да използва модерни, интерактивни методи на обучение и ефективно да ръководи учебния процес. Това допринася за повишаване на качеството на обучение на учениците по информатика, информационни технологии, както и по професионална подготовка заспециалностите „Корабоводене- морско“, „Корабни машини  и механизми“, „Електрообзавеждане  на кораби“ и „Експлоатация на пристанищата и флота“.

Щастливи сме, че можем да предоставим най-новите информационно технологични достижения в образователната програма на нашите възпитаници.