Начало Проекти ПРОЕКТ “УСПЕХ”

                                         

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

 

Извънкалсни форми

Форми

Наименование

Ръководители

1

клуб

Здрависред природата

Румяна Димитрова Добрева

Донка Стефанова Петкова

2

клуб

Млад ветроходец

Митко Василев Методиев

3

клуб

Млад моряк

Бранимир Цветанов Тодоров

4

клуб

Млад журналист

Румяна Иванова Ганчовска

Венета Иванова Пашова

5

клуб

Всичко си има история

Антоанета Иванова Пенева

Наталия Сергеева Полименова

6

клуб

Варна-традиции и събития

Малина Николаева Димитрова

7

клуб

Роден край

Малина Николаева Димитрова

8

клуб

Искам да знам

Таня Симеонова Крумова

9

клуб

Стимулиране на лидерство

Бисерка Стойкова Стамова

10

клуб

Моето красиво училище

Ивилина Стоянова Кьосева

Златинка Георгиева Вангелова

11

клуб

Варна-град на културата

Николинка Николова Димитрова

Таня Петрова Стоянова

12

клуб

Сцените на Варна

Николинка Николова Димитрова

Таня Петрова Стоянова

13

клуб

Съхрани българското

Дарина Веселинова Василева - Тодорова

14

клуб

Обектив

Димитър Колев Кунев

Наталия Сергеева Полименова