Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

ГРАФИК на изпитите за оформяне на срочна оценка – първи срок за учебната 2020/2021 година

Клас

Спец

Учебен предмет

Дата/

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

8г ЕПФ

Английски език – разширено-8кл.

21.01. 14.30ч

110

Д.Овале

Е.Желязкова

Ж.Стойнева

Р.Тодорова

2.    

12б МКММ

Английски език по професията-12 кл.

21.01. 14.30ч.

110

Е.Желязкова

Д.Овале

Ж.Стойнева

Р.Тодорова

3.    

8г ЕПФ

Математика-8кл.

22.01. 14.30ч

110

Ж.Стойнева

Т.Мустакова

В.Герчева

М.Барганска

4.    

12б МКММ

Математика-12кл.

22.01. 14.30ч

110

Т.Мустакова

Ж.Стойнева

 В.Герчева

М.Барганска

5.    

8г ЕПФ

Предприемачество -8кл.

25.01. 14.30ч

110

Р. Ганчовска

Д.Иванова

Б.Станев

С.Симеонов  

6.    

12б МКММ

Икономика – 12кл.

25.01. 14.30ч.

110

Р. Ганчовска

Д.Иванова

Б.Станев

С.Симеонов  

7.    

8г ЕПФ

История и цивилизации – 8кл.

26.01. 14.30ч.

314

И.Маринов

Н.Полименова

Г.Драгнева

Е.Желязкова

8.    

Спед.

РПП – Организация на експлоатацията на транспорта -9кл.

26.01. 14.30ч

110

Р. Ганчовска

Д.Иванова

Г.Драгнева

Е.Желязкова

9.    

12б МКММ

Свят и личност – 12кл.

26.01. 14.30ч

110

Н.Полименова И.Маринов

Г.Драгнева

Е.Желязкова

10. 

8г ЕПФ

Български език и литература – 8кл.

27.01. 14.30ч

110

Т.Живкова Р.Вълева

И.Маринов

Н.Полименова

11. 

12б МКММ

Български език и литература – 12кл.

27.01. 14.30ч

110

Р.Вълева

Т.Живкова

И.Маринов

Н.Полименова

12. 

Спед.

РПП– Товарознание -9кл.

27.01. 14.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

И.Маринов

Н.Полименова

13. 

8г ЕПФ

Физика и астрономия – 8кл.

28.01. 14.30ч

110

Р.Тодорова

Р.Миленкова

Т.Стоянова

Р.Неделчев

14. 

Спед.

РПП – Спедиция в морския транспорт-9кл.

28.01. 14.30ч

110

Д.Иванова Р.Ганчовска

Т.Стоянова

Р.Неделчев

15. 

12б МКММ

Корабни системи и устройства-12кл.

28.01. 14.30ч

110

А.Шойлева

Е.Поповска

Т.Стоянова

Р.Неделчев

16. 

ЕПФ

Биология и здравно образование -8кл.

29.01. 14.30ч

110

М.Барганска В.Герчева

Д.Ганева

Хр.Чакърова

17. 

Спед.

Стокознание-9кл.

29.01. 14.30ч

110

Д.Иванова Р.Ганчовска

Д.Ганева

Хр.Чакърова

18. 

12б МКММ

ЗИП – Корабни двигатели с вътрешно горене

29.01. 14.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Ганева

Хр.Чакърова

19. 

8г ЕПФ

Физическо възпитание и спорт-8кл.

01.02. 14.30ч

ФС

Б.Станев

С.Симеонов

-

20. 

12б МКММ

Физическо възпитание и спорт-12кл

01.02. 14.30ч

ФС

С.Симеонов

Б.Станев

-

21. 

8г ЕПФ

География и икономика -8кл

02.02. 14.30ч

110

Т.Стоянова

И.Маринов

А.Пенева

Т.Живкова

22. 

12б МКММ

Учебна практика по заваряване

02.02. 14.30ч

УР

К.Левков В.Добрев

-

23. 

12б МКММ

Учебна практика по специалността

03.02. 14.30ч

УР

К.Левков В.Добрев

-

 


ГРАФИК приравнителни изпити, ученици дневна форма на обучение, придошли през учебната 2020/2021 година

КласСпец

Учебен предмет

Дата/

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

ЕОК

Английски език- разширено изучаване – 8кл.

21.01. 14.30ч.

110

Д.Демирова

Д.Овале

Ж.Стойнева

Р.Тодорова

2.    

Спед.

РПП- Транспортът като отрасъл – 8 кл.

21.01. 14.30ч

110

Д.Иванова

Р.Ганчовска

Ж.Стойнева

Р.Тодорова

3.    

Спед.

РПП – Основи на транспортната спедиция-8кл.

22.01. 14.30ч

110

Д.Иванова

Р.Ганчовска

В.Герчева

М.Барганска

 

4.    

Спед

РПП – Складово стопанство – 8кл.

25.01. 14.30ч

110

Д.Иванова

Р.Ганчовска

Б.Станев

С.Симеонов  

5.    

Спед

История и цивилизация -8кл.

26.01. 14.30ч

110

И.Маринов

Н.Полименова

Г.Драгнева

Е.Желязкова

6.    

10в

ЕОК

РПП – Въведение в професията – 9кл.

26.01. 14.30ч

110

Н.Недялова

Д.Петкова

Г.Драгнева

Е.Желязкова

7.    

Спед

Химия и опазване на околната среда – 8кл.

27.01. 14.30ч

110

В.Герчева М.Барганска

И.Маринов

Н.Полименова

8.    

10в

ЕОК

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда – 9кл.

27.01. 14.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

И.Маринов

Н.Полименова

9.    

Спед

Физика и астрономия – 8кл.

28.01. 14.30ч

110

Р.Тодорова

Р.Миленкова

Т.Стоянова

Р.Неделчев

10. 

10в

ЕОК

Руски език – 9кл.

28.01. 14.30ч

110

Хр.Чакърова

Г.Драгнева

Т.Стоянова

Р.Неделчев

11. 

Спед

Биология и здравно образование – 8 кл.

29.01. 14.30ч

110

М.Барганска

В.Герчева

Д.Ганева

Хр.Чакърова

12. 

10в

ЕОК

Техническа механика – 9кл

29.01. 14.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Ганева

Хр.Чакърова

13. 

Спед

Техническо чертане – 8кл.

1.02. 14.30ч

110

А.Шойлева

Е.Поповска

-

14. 

Спед

География и икономика

2.02. 14.30ч

110

Т.Стоянова

И.Маринов

А.Пенева

Т.Живкова

 


График приравнителни изпити на ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 година

Спец.

Учебен предмет

Дата

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

КММ

ЕОК

ЕПФ

КМ

Английски език-разширеноизучаване-8кл.

21.01.

14.30ч.

110

Д.Демирова

Д. Овале

 

Ж.Стойнева

Р.Тодорова

2.    

КММ

ЕОК

ЕПФ

Философия-8кл

22.01.

14.30ч.

110

Т.Крумова

А.Пенева

В.Герчева

М.Барганска

3.    

КММ

ЕОК

ЕПФ

Предприемачество-8кл

25.01.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Б.Станев

С.Симеонов  

4.    

ЕОК

ЕПФ

Информационни технологии -8кл

26.01.

14.30ч.

110/

408

З.Вангелова

К.Витлиемова

Г.Драгнева

Е.Желязкова

5.    

КММ

ЕОК

 

 

 

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда - 9кл.

27.01.

14.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

 

И.Маринов

Н.Полименова

6.    

КММ

Устройство на кораба – 10кл.

28.01.

14.30ч.

110

Е.Фурнаджиева

Е.Поповска

Т.Стоянова

Р.Неделчев

7.    

ЕОК

Руски език – 9кл

28.01.

14.30ч.

110

Х.Чакърова

Г.Драгнева

 

Т.Стоянова

Р.Неделчев

8.    

ЕПФ

Устройство на кораба – 9кл.

28.01.

14.30ч.

110

Е.Фурнаджиева

Е.Поповска

Т.Стоянова

Р.Неделчев

9.    

КММ

ЕОК

ЕПф

Здравословни и безопасни условия на труд – 9кл.

29.01.

14.30ч.

110

А.Шойлева

Е.Поповска

Д.Ганева

Хр.Чакърова

10. 

КММ

РПП – Техническо чертане и документиране – 9кл.

01.02.

14.30ч.

314

А.Шойлева

Е.Поповска

-

11. 

ЕПФ

Товарознание- 9кл.

01.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Р.Неделчев

С.Симеонов

12. 

ЕОК

РПП – Въведение в професията-9кл

01.02.

14.30ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Р.Неделчев

С.Симеонов

13. 

ЕПФ

РПП-Стокознание – 9кл.

02.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

А.Пенева

Т.Живкова

14. 

КММ

РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи – 9кл.

02.02.

14.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

 

А.Пенева

Т.Живкова

15. 

ЕОК

Руски език – 10кл.

02.02.

14.30ч.

110

Х.Чакърова

Г.Драгнева

А.Пенева

Т.Живкова

16. 

КММ

ЕОК

ЕПФ

Икономика – 10 кл.

 

 

03.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Г.Драгнева

Б.Станев

 

17. 

КММ

ЕОК

ЕПФ

Философия-9кл

04.02.

14.30ч.

110

Т.Крумова

А.Пенева

М.Русева

К.Витлиемова

18. 

КММ

ЕОК

ЕПФ

Философия-10кл

05.02.

14.30ч.

110

Т.Крумова

А.Пенева

Р.Вълева

Е.Желязкова

19. 

КММ

Електротехника – 10кл.

08.02.

14.30ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Т.Стоянова

Р.Миленкова

20. 

ЕПФ

Складово дело -10кл.

08.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Т.Стоянова

Р.Миленкова

21. 

ЕОК

Учебна практика – Електрически измервания -10кл.

08.02.

14.30ч.

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

22. 

КММ

 

Производствена практика – плавателна -10кл

09.02.

14.30ч.

УР

К.Левков

В.Добрев

-

23. 

ЕОК

Производствена практика – плавателна -10кл

09.02.

14.30ч.

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

24. 

ЕПФ

Производствена практика-10кл.

09.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

25. 

КММ

РПП - Въведение в термодинамиката – 10 кл.

10.02.

14.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Овале

Т.Живкова

26. 

ЕОК

РПП – Основни ел.техн.принципи и измервания – 10кл.

 

10.02.

14.30ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Овале

Т.Живкова

27. 

ЕПФ

РПП – Теория на пристанищата-10кл.

10.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Д.Овале

Т.Живкова

28. 

ЕПФ

РПП – Спедиция в морския транспорт-10 кл.

11.02.

14.30ч.

110

Д.Иванова

Р.Ганчовска

Д.Тодорова

М.Русева

29. 

КММ

РПП- Корабни спомагателни енергетични уредби -10кл.

11.02.

14.30ч.

110

А.Шойлева Е.Поповска

Д.Тодорова

М.Русева

30. 

ЕПФ

РПП - Учебна практика – основи на пристанищната дейност – 10кл.

12.02.

14.30ч.

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

31. 

КММ

Музика- 9кл.

12.02.

14.30ч.

105

Д.Иванова

Т.Боева

Т.Крумова

Б.Станев

32. 

КММ

Изобразително изкуство- 9 кл.

15.02.

14.30ч.

110

Д.Иванова

Г.Ангелов

Н.Полименова

Р.Неделчев

33. 

КММ ЕОК

Музика- 10 кл.

16.02.

14.30ч.

110

Д.Иванова

Т.Боева

Ж.стойнева

К.Витлиемова

34. 

КММ ЕОК

Изобразително изкуство- 10 кл.

17.02.

14.30ч.

110

Д.Иванова

Г.Ангелов

Р.Вълева

Х.Чакърова