Начало    Учебници за 2020/2021 г.

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Клас

Наименование на учебниците

Автори

Издателство

Година на одобрение

8 клас

Български език

 

„Булвест 2000“

2017

8 клас

Литература

 

„Булвест 2000“

2017

8 клас

(разширено изучаване)

АЕ(1 ЧЕ)

NewSuccess Elementary Students’ Book; Workbook

Jane Comyns Carr, Jennifer, Peter Morgan, Lindsay White

„Pearson“

2017

8 клас

Математика

Г. Паскалев,        М. Алашка

„ Архимед 2“

2017

8 клас

Информационни технологии

*(Препоръчва се закупуване след започване на учебната година поради факта, че много от учебниците имат електронни издания)

 Елиза Стефанова, М. Николова, Дафинка Митева, Филип Петров,     Н. Николова

„Просвета“

2017

8 клас

Философия

Г. Герчева

„Педагог 6“

2017

8 клас

Физика и астрономия, ЗП

М. Максимов

„Булвест 2000“

2017

8 клас

География и икономика

Стела Дерменджиева

„Просвета“

2017

8 клас

История и цивилизация

Б. Гаврилов

„Просвета“

2017

8 клас

Химия и оп. на ок. среда

М. Павлова

„Педагог 6“

2017

8 клас

Биология и здр. образование

Н. Цанова

„Педагог 6“

2017

 

 

 

 

 

9 клас

Литература за 9 клас, ЗП

 

„Булвест 2000“

2018

9 клас

Български език за 9 клас, ЗП

 

„Булвест 2000“

2018

9 клас

(разширено изучаване)

АЕ(I ЧЕ)

NewSuccess Pre-Intermediate Students’ Book;Workbook

Stuart McKinlay,

Bob Hastings

“Pearson”

2017

9 д

(неразширено изучаване)

Teen Zone A2.1

Д. Петкова,        Цв. Таралова

„ Просвета“

2017

9 клас

РЕ(II ЧЕ) -“Привет“ А 1.1

 

„Просвета“

2018

9 клас

Математика за 9 клас

Г. Паскалев,        М. Алашка

„ Архимед 2“

2018

9 клас

Информационни технологии за 9 клас

*(Препоръчва се закупуване след започване на учебната година поради факта, че много от учебниците имат електронни издания)

 Иван Първанов; Любомир Бонев

издателство ИК "Домино"

2018

9 клас

Физика и астрономия за 9 клас, ЗП

М.Максимов,

Г.Христакудис

„Булвест 2000“

2018

9 клас

Химия за 9 клас

М. Павлова

„Педагог 6“

2018

9 клас

История и цивилизация за 9 клас

 Х. Мирчева

„Анубис“

2018

9 клас

Биология и здравно образование за 9 клас

Н. Цанова

„Педагог 6“

2018

9 клас

География и икономика

Р. Пенин

„Булвест 2000“

2018

9 клас

Философия за 9 клас

Г.Герчева

„Педагог 6“

2018

9 клас

Музика за 9 клас

 

 

 

9 клас

Изобразително изкуство за 9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

Литература за 10 клас, ЗП

 

„Булвест “, „Анубис“

2019

10 клас

Български език за 10 клас

 

„БГ учебник“

2019

10 клас

АЕ(I ЧЕ)

NewSuccess Intermediate Students’ Book; Workbook

Stuart McKinlay,

Bob Hasting

“Pearson”

2017

10 клас

РЕ (II ЧЕ) „Привет“ А1.2

 

„Просвета“

2018

10 клас

Математика за 10 клас

Г. Паскалев,        М. Алашка

„ Архимед 2“

2019

10 клас

Информационни технологии за 10 клас

*(Препоръчва се закупуване след започване на учебната година поради факта, че много от учебниците имат електронни издания)

 издателство ИК "Домино"

 Иван Първанов; Любомир Бонев-

2019

10 клас

Физика и астрономия за 10 клас

Е. Бенова,

М. Градинарова

„Педагог 6“

2019

10 клас

Химия и опазване на околната среда за 10 клас

М. Павлова

„Педагог 6“

2019

10 клас

Философия за 10 клас

Г.Герчева

„Педагог 6“

2019

10 клас

История и цивилизации за 10 клас

 П. Павлов,           Р. Гаврилова

 „Просвета“

2019 

10 клас

География и икономика за 10 клас

Ст. Дерменджиева

„Просвета“

2019

10 клас

Биология и здравно образование за 10 клас

Н. Цанова

„Педагог 6“

2019

10 клас

Музика за 10 клас

 

 

 

10 клас

Изобразително изкуство за 10 клас

 

 

 

11 клас

Литература за 11 клас

 

   

11 клас

Български език

 

   

11 клас

АЕ ( I ЧЕ)

     

11 клас

Математика

     

11 клас

Философия

     

11 клас

История и цивилизация

   

 

 

 

 

 

 

12 клас

Литература за 12 клас, ЗП

 

„Просвета“

2001

12 клас

Български език за 12 клас

 

„Анубис“

2001

12 клас

Английски език по професията - Сборни материали за съответната професионална област

 

 

 

12 клас

Математика-ЗП

Ч. Лозанов

„Анубис“

2005/2013

12 клас

Свят и личност, ЗП

М. Грекова

„Просвета“

2008