Начало Училище УЧИТЕЛИ

 

СПИСЪК НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

 

Методическо обединение

Членове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

ДИМИТЪР КОЛЕВ КУНЕВ

ДАРИНА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ПЕНЕВА

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА МИТЕВА

РАДОСТ СТОЯНОВА МИЛЕНКОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ДЕМИРОВА

ИВЕЛИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ГАЛИНА ДРАГНЕВА ИВАНОВА

МАТЕМАТИКА

 

 

МАРИАНА ТИНЧЕВА ЩЕРЕВ

ТАТЯНА АНАСТАСОВА МУСТАКОВА

РУМЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОДОРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА

ИВИЛИНА СТОЯНОВА КЬОСЕВА

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ТАНЯ СИМЕОНОВА КРУМОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА  СТОЯНОВА

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВА ПОЛИМЕНОВА

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

МАРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

КОЙЧО БЕЛЧЕВ КОЙЧЕВ

ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ КУЦАРОВ

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

инж.АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШОЙЛЕВА

инж.ЕЛЕНА ПЕТРОВА ПОПОВСКА

КОРАБОВОДЕНЕ

 

инж.БРАНИМИР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ

инж.МИТКО ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

КОРАБОСТРОЕНЕ


инж. ДИАНА ХРИСТОВА МИХОВА

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА И ФЛОТА


инж.ЕЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА ФУРНАДЖИЕВА

РУМЯНА ИВАНОВА ГАНЧОВСКА

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА

 

 

инж.АЛЕКСАНДРИНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

инж.ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЧАМОВА

инж.НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛОВА

 

УЧЕБНА ПРАКТИКА

 

 

инж.ЛЮДМИЛ РАШКОВ ЛЮТОВ