Зрелостниците ще могат да видят изпитните си работи в 3-дневен срок, считано от 16.06.2020 г. във ВМГ.

Условия за запознаване на зрелостника със своите оценени изпитни работи.


Държавни зрелостни изпити 2020 година

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
От 04.03.2020 г. до 17.03.2020 г. по допълнително уточнен ред.

Инструктаж на зрелостника

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2019/2020 г.

сесия май-юни (нови дати, определени със заповед № РД09-919/05.05.2020 г.):

  • Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09:00 часа

сесия август-септември

  • БЕЛ – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори ДЗИ – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание – от 31 август до 3 септември 2020 г., начало 8:00ч.

 

По-подробна информация можете да намерите на: