Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2021г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 29.01.2021год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 01.02.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ФЕВРУАРИ 2021г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 18.02.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 22.02.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 28.02.2021год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 05 МАРТ 2021г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  09 и 0 МАРТ 2021г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ 2021г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 01.02.2021 г. 14.35 Английски език по професията 1 КММ
2 02.02.2021 г. 14.35 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 ЕОК
3 02.02.2021 г. 14.35 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 КММ
4 03.02.2021 г. 14.35 Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 2 КММ
5 04.02.2021 г. 14.35 Английски език по професията 2 ЕОК
6 04.02.2021 г. 14.35 Английски език по професията 2 КММ
7 05.02.2021 г. 14.35 Електроника 2 ЕОК
8 05.02.2021 г. 14.35 Корабни двигатели с вътрешно горене  2 КММ
9 08.02.2021 г. 14.35 Устройство на кораба 2 КММ
10 09.02.2021 г. 14.35 Корабни спомагателни механизми 2 КММ
11 10.02.2021 г. 14.35 Термодинамика 2 КММ
12 11.02.2021 г. 14.35 Корабни системи и устройства 2 КММ


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит