Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ДЕКЕМВРИ 2020г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 09.12.2020год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 15.12.2020г


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  м. ЯНУАРИ 2021г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 22.12.2020год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 11.01.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ФЕВРУАРИ 2021г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 26.01.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 04.02.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.02.2021год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 15 ФЕВРУАРИ 2021г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  16, 17 ФЕВРУАРИ 2021г.ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ ЯНУАРИ 2021г.

ДАТА ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 11.01.2021г. Учебна практика – обработка на материали 1 ЕОК
2 12.01.2021г. Здравословни и безопасни условия на труд 1 ЕОК
3 13.01.2021г. Икономика и предприемачество 1 ЕОК
4 14.01.2021г. Устройство на кораба 1 ЕОК
5 15.01.2021г. Електрически инсталации 1 ЕОК
6 18.01.2021г. Електрически машини и апарати 1 ЕОК
7 19.01.2021г. Електротехническо чертане 1 ЕОК
8 20.01.2021г. Електротехнически материали 1 ЕОК
9 21.01.2021г. Електротехника 1 ЕОК
10 11.01.2021г. Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 2 ЕОК
11 12.01.2021г. Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 ЕОК
12 13.01.2021г. Електроника 2 ЕОК
13 14.01.2021г. Учебна практика - електрически измервания 2 ЕОК
14 15.01.2021г. Английски език по професията 2 ЕОК
15 18.01.2021г. Електрообзавеждане на кораба 2 ЕОК
16 19.01.2021г. Учебна практика – електромонтажна 2 ЕОК
17 20.01.2021г. Корабни системи и устройства 2 ЕОК
18 11.01.2021г. Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК
19 12.01.2021г. Сигурност на корабоплаването 3 ЕОК
20 13.01.2021г. Автоматизация на кораба 3 ЕОК
21 14.01.2021г. Експлоатация на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК
22 15.01.2021г. Английски език по професията 3 ЕОК
23 18.01.2021г. Електрообзавеждане на кораба 3 ЕОК
24 19.01.2021г. Учебна практика по електрически машини 3 ЕОК
25 20.01.2021г. Монтаж на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК
26 21.01.2021г. Производствена практика - плавателна 3 ЕОК
27 11.01.2021г. Учебна практика - общопрофесионални умения 1 КММ
28 12.01.2021г. Здравословни и безопасни условия на труд 1 КММ
29 13.01.2021г. Икономика и предприемачество 1 КММ
30 14.01.2021г. Електротехника и електроника 1 КММ
31 15.01.2021г. Английски език по професията 1 КММ
32 18.01.2021г. Техническа механика 1 КММ
33 19.01.2021г. Техническо чертане 1 КММ
34 20.01.2021г. Материалознание 1 КММ
35 11.01.2021г. Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 2 КММ
36 12.01.2021г. Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 КММ
37 13.01.2021г. Корабни двигатели с вътрешно горене  2 КММ
38 14.01.2021г. Устройство на кораба 2 КММ
39 15.01.2021г. Английски език по професията 2 КММ
40 18.01.2021г. Корабни спомагателни механизми 2 КММ
41 20.01.2021г. Термодинамика 2 КММ
42 21.01.2021г. Корабни системи и устройства 2 КММ
43 11.01.2021г. Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 3 КММ
44 12.01.2021г. Сигурност на корабоплаването 3 КММ
45 13.01.2021г. Електрообзавеждане и автоматизация на кораба 3 КММ
46 14.01.2021г. Корабни двигатели с вътрешно горене  3 КММ
47 15.01.2021г. Корабни парни котли и турбини 3 КММ
48 18.01.2021г. Производствена практика - плавателна 3 КММ
49 19.01.2021г. Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене 3 КММ
50 20.01.2021г. Технология на кораборемонта 3 КММ


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит