Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ДЕКЕМВРИ 2021г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 08.12.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 13.12.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2022 г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 05.01.2022год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 12.01.2022г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ2022 г. /след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 02.02.2022 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 07.02.2022г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 11.02.2022год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 16 ФЕВРУАРИ 2022г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  17, 18 ФЕВРУАРИ 2022г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

за редовна изпитна сесия - м. януари

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ СТАЯ
1 10.01.2022г. 14.35 Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 3 КММ УР
2 11.01.2022г. 14.35 Учебна практика – обработка на материали 1 ЕОК УР
3 11.01.2022г. 14.35 Производствена практика - плавателна 3 ЕОК 319
4 11.01.2022г. 14.35 Учебна практика - общопрофесионални умения 1 КММ УР
5 11.01.2022г. 14.35 Производствена практика - плавателна 3 КММ УР
6 12.01.2022г. 14.35 Автоматизация на кораба 3 ЕОК 110
7 12.01.2022г. 14.35 Здравословни и безопасни условия на труд 1 КММ 110
8 12.01.2022г. 14.35 Корабни двигатели с вътрешно горене  2 КММ 110
9 12.01.2022г. 14.35 Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене 3 КММ УР
10 12.01.2022г. 14.35 Електротехника 1 ЕОК 110
11 13.01.2022г. 14.35 Икономика и предприемачество 1 ЕОК 110
12 13.01.2022г. 14.35 Сигурност на корабоплаването 3 ЕОК 110
13 13.01.2022г. 14.35 Икономика и предприемачество 1 КММ 110
14 13.01.2022г. 14.35 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 КММ 110
15 13.01.2022г. 14.35 Сигурност на корабоплаването 3 КММ 110
16 14.01.2022г. 14.35 Устройство на кораба 1 ЕОК 110
17 14.01.2022г. 14.35 Експлоатация на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 110
18 14.01.2022г. 14.35 Електротехника и електроника 1 КММ 110
19 14.01.2022г. 14.35 Корабни двигатели с вътрешно горене  3 КММ 110
20 17.01.2022г. 14.35 Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 319
21 18.01.2022г. 14.35 Електрически машини и апарати 1 ЕОК 110
22 18.01.2022г. 14.35 Електрообзавеждане на кораба 2 ЕОК 110
23 18.01.2022г. 14.35 Електрообзавеждане на кораба 3 ЕОК 110
24 18.01.2022г. 14.35 Техническа механика 1 КММ 110
25 19.01.2022г. 14.35 Електротехническо чертане 1 ЕОК 319
26 19.01.2022г. 14.35 Учебна практика по електрически машини 3 ЕОК 319
27 19.01.2022г. 14.35 Техническо чертане 1 КММ  
28 19.01.2022г. 14.35 Електрообзавеждане и автоматизация на кораба 3 КММ 110
29 20.01.2022г. 14.35 Електрически инсталации 1 ЕОК 110
30 20.01.2022г. 14.35 Английски език по професията 2 ЕОК 110
31 20.01.2022г. 14.35 Английски език по професията 3 ЕОК 110
32 20.01.2022г. 14.35 Английски език по професията 1 КММ 110
33 20.01.2022г. 14.35 Английски език по професията 2 КММ 110
34 20.01.2022г. 14.35 Корабни парни котли и турбини 3 КММ 110
35 21.01.2022г. 14.35 Електротехнически материали 1 ЕОК 110
36 21.01.2022г. 14.35 Корабни системи и устройства 2 ЕОК 110
37 21.01.2022г. 14.35 Монтаж на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 110
38 21.01.2022г. 14.35 Материалознание 1 КММ 110
39 21.01.2022г. 14.35 Технология на кораборемонта 3 КММ 110


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит