Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ДЕКЕМВРИ 2021г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 08.12.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 13.12.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2022 г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 05.01.2022год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 12.01.2022г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ2022 г. /след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 02.02.2022 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 07.02.2022г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 11.02.2022год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 16 ФЕВРУАРИ 2022г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  17, 18 ФЕВРУАРИ 2022г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

за поправителна изпитна сесия - м. февруари

Дата

Час

Учебен предмет

Модул

Спец

Квестори

Място

1.

07.02.

2022

14.30

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

ІІІ

КММ

-

УР

2.

08.02.

2022

14.30

Учебна практика  - изпитване на двигатели с вътрешно горене

ІІІ

КММ

-

УР

3.

09.02.

2022

14.30

Корабни двигатели с вътрешно горене

ІІІ

КММ

Д. Ганева

Р. Вълева

110

4.

10.02.

2022

14.30

Учебна практика по електрически машини

ІІІ

ЕОК

-

319

5.

10.02.

2022

14.30

Монтаж на корабното електрообзавеждане

ІІ­І

ЕОК

Ант. Пенева

Хр. Чакърова

110

6.

10.02.

2021

14.30

Технология на кораборемонта

ІІІ

КММ

Ант. Пенева

Хр. Чакърова

110

7.

10.10.

2022

14.30

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

ІІ

ЕОК

Ант. Пенева

Хр. Чакърова

110

8.

11.10.

2022

14.30

Корабни парни котли и турбини

ІІІ

КММ

Е. Желязкова

  Б. Станев

110

9.

14.02.

2022

14.30

Производствена практика - плавателна

ІІІ

КММ

-

УР


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит