Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 02.09.2022 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 07.09.2022 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2022г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 16.09.2022 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 26.09.2022 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ОКТОМВРИ 2022г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 11.10.2022 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 13.10.2022 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 21.10.2022год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 26 ОКТОМВРИ 2022г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  27, 28 ОКТОМВРИ 2022г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

за поправителна изпитна сесия - м. февруари


График за провеждане на изпитиза редовна изпитна сесия - м. Септември-октомври на курсисти от квалификационен курс, самостоятелна форма на обучение след завършено средно образование

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

ПРЕДМЕТ

МОДУЛ

СПЕЦ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

СТАЯ

1

26.09.

2022г.

14.30

Сигурност на корабоплаването

3

КММ

Ел. Поповска Ан. Шойлева

Р. Тодорова

 Полименова

110

2

27.09.

2022г.

14.30

Електрообзавеждане и автоматизация на кораба

3

КММ

Ал. Георгиева Н. Недялова

Б. Железова

М. Недялкова

110

3

28.09.

2022г.

14.30

Корабни двигатели с вътрешно горене

3

КММ

Ел. Поповска Ан. Шойлева

Г. Иванова 

Д. Тодорова

110

4

28.09.

2022г.

14.30

Икономика и предприемачество

1

КММ

Р. Ганчовска

Фурнаджиева

Г. Иванова 

Д. Тодорова

110

5

29.09.2022г.

14.30

Технология на кораборемонта

3

КММ

Ан. Шойлева Ел. Поповска

Е. Желязкова Р.  Вълева

110

6

29.09.2022г.

14.30

Здравословни и безопасни условия на труд

1

КММ

Ан. Шойлева Ел. Поповска

Е. Желязкова Р.  Вълева

110

7

30.09.

2022г.

14.30

Корабни парни котли и турбини

3

КММ

Ел. Поповска Ан. Шойлева

М. Русева   

Ж. Стойнева

110

8

30.09.

2022г.

14.30

Английски език по професията

1

КММ

Д. Демирова

Г. Драгнева

М. Русева   

Ж. Стойнева

110

9

03.10.

2022г.

14.30

Учебна практика – общопрофесионални умения

1

КММ

В. Добрев

Й. Карамфилов

-

УР

10

03.10.

2022г.

14.30

Производствена практика - плавателна

3

КММ

В. Добрев

Й. Карамфилов

-

УР

11

04.10.

2022г.

14.30

Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

3

КММ

В. Добрев

 Й. Карамфилов

-

УР

12

05.10.

2022г.

14.30

Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене

3

КММ

В. Добрев Й. Карамфилов

-

УР

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит