Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. МАЙ 2021г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 29.04.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 10.05.2021г


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ 2021г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 18.05.2021год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 26.05.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2021г.

/след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 08.06.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 10.06.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 23.06.2021год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 28 ЮНИ 2021г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  29, 30 ЮНИ 2021г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ РЕДОВНА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2021г

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ КОМИСИЯ
1 27.05.2021 г. 14.30 Учебна практика – обработка на материали 1 ЕОК В.Добрев К.Левков 
2 27.05.2021 г. 14.30 Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК Н. Недялова    Ал. Георгиева 
3 27.05.2021 г. 14.30 Учебна практика - общопрофесионални умения 1 КММ В.Добрев К.Левков 
4 27.05.2021 г. 14.30 Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 3 КММ В.Добрев К.Левков 
5 28.05.2021 г. 14.30 Сигурност на корабоплаването 3 ЕОК Ел. Поповска Ан. Шойлева 
6 28.05.2021 г. 14.30 Здравословни и безопасни условия на труд 1 КММ Ан. Шойлева Ел.Поповска
7 28.05.2021 г. 14.30 Сигурност на корабоплаването 3 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 
8 31.05.2021 г. 14.30 Устройство на кораба 1 ЕОК Фурнаджиева Ан.Шойлева
9 31.05.2021 г. 14.30 Експлоатация на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК Ал. Георгиева Д. Петкова
10 31.05.2021 г. 14.30 Корабни двигатели с вътрешно горене  3 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 
11 01.06.2021 г. 14.30 Икономика и предприемачество 1 ЕОК Р. Ганчовска   Д. Иванова
12 01.06.2021 г. 14.30 Автоматизация на кораба 3 ЕОК Ал. Георгиева Н. Недялова
13 01.06.2021 г. 14.30 Икономика и предприемачество 1 КММ Р. Ганчовска   Д. Иванова
14 01.06.2021 г. 14.30 Електрообзавеждане и автоматизация на кораба 3 КММ Ал. Георгиева Н. Недялова
15 02.06.2021 г. 14.30 Английски език по професията 3 ЕОК Р. Миленкова  Г. Драгнева
16 02.06.2021 г. 14.30 Английски език по професията 1 КММ Р. Миленкова  Г. Драгнева
17 02.06.2021 г. 14.30 Корабни парни котли и турбини 3 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 
18 02.06.2021 г. 14.30 Електрически машини и апарати 1 ЕОК Н. Недялова    Ал. Георгиева 
19 03.06.2021 г. 14.30 Електрообзавеждане на кораба 3 ЕОК Н. Недялова    Ал. Георгиева 
20 03.06.2021 г. 14.30 Производствена практика - плавателна 3 КММ В.Добрев К.Левков 
21 04.06.2021 г. 14.30 Учебна практика по електрически машини 3 ЕОК  Н. Недялова  Д. Петкова
22 04.06.2021 г. 14.30 Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене 3 КММ В.Добрев К.Левков 
23 07.06.2021 г. 14.30 Монтаж на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК  Н. Недялова  Д. Петкова
24 07.06.2021 г. 14.30 Технология на кораборемонта 3 КММ Ан. Шойлева Ел.Поповска
25 07.06.2021 г. 14.30 Производствена практика - плавателна 3 ЕОК  Н. Недялова  Д. Петкова


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит