Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. СЕПТЕМВРИ 2021г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 27.08.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 02.09.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2021г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 14.09.2021год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 23.09.2021г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ОКТОМВРИ 2021г. /след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 08.10.2021год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 13.10.2021г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 21.10.2021год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 27 ОКТОМВРИ 2021г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  28, 29 ОКТОМВРИ 2021г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

за редовна изпитна сесия - м. септември-октомври

ДАТА

ЧАС

ПРЕДМЕТ

МОДУЛ

СПЕЦ

СТАЯ

1

27.9.2021г

14.35

Английски език по професията

2

ЕОК

110

2

27.9.2021г

14.35

Английски език по професията

1

КММ

110

3

27.9.2021г

14.35

Английски език по професията

2

КММ

110

4

28.9.2021г

14.35

Електрообзавеждане на кораба

2

ЕОК

110

5

28.9.2021г

14.35

Здравословни и безопасни условия на труд

1

КММ

110

6

29.9.2021г

14.35

Учебна практика – електромонтажна

2

ЕОК

319

7

29.9.2021г

14.35

Икономика и предприемачество

1

КММ

110

8

30.9.2021г

14.35

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

2

ЕОК

319

9

30.9.2021г

14.35

Техническо чертане

1

КММ

 

10

30.9.2021г

14.35

Устройство на кораба

2

КММ

110

11

01.10.2021г

14.35

Материалознание

1

КММ

110

12

01.10.2021г

14.35

Корабни спомагателни механизми

2

КММ

110

13

04.10.2021г

14.35

Учебна практика - общопрофесионални умения

1

КММ

УР

14

04.10.2021г

14.35

Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

2

КММ

УР

15

05.10.2021г

14.35

Корабни системи и устройства

2

ЕОК

110

16

05.10.2021г

14.35

Техническа механика

1

КММ

110

17

05.10.2021г

14.35

Корабни системи и устройства

2

КММ

110

18

06.10.2021г

14.35

Електротехника и електроника

1

КММ

110

19

06.10.2021г

14.35

Корабни двигатели с вътрешно горене

2

КММ

110

20

07.10.2021г

14.35

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

2

ЕОК

110

21

07.10.2021г

14.35

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

2

КММ

110

22

08.10.2021г

14.35

Термодинамика

2

КММ

110


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит