Начало Училище УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Клас

Училищен

учебен план

Типов

учебен план

8 а

УУП 8а УП 8а

8 б

УУП 8б УП 8б

8 в

УУП 8в УП 8в

8 г

УУП 8г УП 8г

8 д

УУП 8д УП 8д
УУП 8е

УП 8е

9 а

УУП 9а

УП 9а

9 б

УУП 9б

УП 9б

9 в

УУП 9в

УП 9в

9 г

УУП 9г

УП 9г

УУП 9д

УП 9д

УУП 9е

УП 9е

10 а

УУП 10а

УП 10а

10 б

УУП 10б

УП 10б

10 в

УУП 10в

УП 10в

10 г

УУП 10г

УП-10г

10 д УУП 10д

УП-10д

11 а

УУП 11а

УП-11а

11 б

УУП 11б

УП-11б

11 в

УУП 11в

УП-11в

11 г

УУП 11г

УП-11г

12 а

УУП 12а

УП-12а

12 б

УУП 12б

УП-12б

12 в УУП 12в

УП-12в

12 г УУП 12г

УП-12г