Начало НВО 10 клас

 

Национално външно оценяване в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.,по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В X КЛАС

МОДУЛ 1- ПРИМЕРЕН ТЕСТ 2015 г.

МОДУЛ 1- ПРИМЕРЕН ТЕСТ 2016 г.

МОДУЛ 1 - ПРИМЕРЕН ТЕСТ 2018 г.