Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ получи поредното си национално признание. Училището придоби статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Квалификационен курс

Информация и съобщения за срокове за подаване  на заявления и изпитни сесии.

Велики пътешествия около земното кълбо

Участие във фестивала „Велики пътешествия около земното кълбо“.