Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Учебници за учебната 2023/2024 година

Честита нова 2023/2024 учебна година!

Учебните занятия на 20.11.2023 г. ще се проведат чрез Google Classroom с утвърдения график на учебните часове.