ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

НИЕ  ОВЛАДЯВАМЕ ПРОФЕСИЯТА

STEM ОБУЧЕНИЕ

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ получи поредното си национално признание. Училището придоби статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Квалификационен курс

Информация и съобщения за срокове за подаване  на заявления и изпитни сесии.

Велики пътешествия около земното кълбо

Участие във фестивала „Велики пътешествия около земното кълбо“.