Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Специалност: Корабоводене – морско

Професия: Корабоводител

 

Степен на професионална квалификация: Трета

Изучаван чужд език: Английски език

Балообразуване: (2 * БЕЛ_НВО + 2 * МАТ_НВО) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

(Защитена от държавата специалност)

Специалност: Корабни машини и механизми

Професия: Корабен техник

 

Степен на професионална квалификация: Трета

Изучаван чужд език: Английски език

Балообразуване: (2 * БЕЛ_НВО + 2 * МАТ_НВО) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

(Защитена от държавата специалност)

 

Специалност: Електрообзавеждане на кораби

Професия: Електротехник

 

 

Степен на професионална квалификация: Трета

Изучаван чужд език: Английски език

Балообразуване: (2 * БЕЛ_НВО + 2 * МАТ_НВО) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

(Защитена от държавата специалност)

 

Специалност: Експлоатация на пристанищата и флота

Професия: Организатор по експлоатация на пристанищата и флота  

Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика

Професия: Спедитор – логистик

 

Степен на професионална квалификация: Трета

Изучаван чужд език: Английски език

Балообразуване: (2 * БЕЛ_НВО + 2 * МАТ_НВО) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

(Специалности с очакван недостиг на пазара на труда)

 

 

 

Специалност: Компютърна техника и технологии

Професия: Техник на компютърни системи

Специалност: Телекомуникационни системи

Професия: Техник по комуникационни системи

 

Степен на професионална квалификация: Трета

Изучаван чужд език: Английски език

Балообразуване: (2 * БЕЛ_НВО + 2 * МАТ_НВО) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

(Иновативна паралелка)