Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – М. АВГУСТ 2023 ГОДИНА

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

Комисия по оценяване

Квестори

1.      

9

 

Чужд език-Английски език

10.08.23

110

8,30

М. Недялкова

Д. Ганева

Хр. Чакърова

Д. Тодорова

2.      

10

 

Чужд език-Английски език

10.08.23

110

8,30

М. Недялкова

Д. Ганева

Хр. Чакърова

Д. Тодорова

3.      

9

 

Чужд език-Руски език

11.08.23

110

8,30

Хр. Чакърова

Г. Иванова

М. Недялкова

Д. Ганева

4.      

9

ЕОК

Учебна практика-Обработка на материалите

14.08.23

110

8,30

В. Добрев

Е. Поповска

5.      

9

ЕОК

Безопасност на корабните работи, сигурност на корабоплаването и опазване на морската вода

15.08.23

110

8,30

Е. Поповска

В. Добрев

Р. Тодорова

Ж. Стойнева

6.      

10

КММ

Производствена практика – плавателна

15.08.23

110

8,30

Е. Поповска

В. Добрев

7.      

9

ЕОК

Физика и астрономия

16.08.23

110

8,30

Р. Тодорова

Е. Фурнаджиева

Р. Неделчева

Й. Минкова

8.      

9

ЕОК

Физическо възпитание и спорт

17.08.23

110

8,30

Р. Неделчев

Й. Минкова

9.      

9

ЕОК

Химия и опазване на околната среда

18.08.23

110

8,30

В. Герчева

М. Барганска

Т. Стоянова

М. Иванова

10.   

9

ЕОК

География и икономика

21.08.23

110

8,30

Т. Стоянова

Е. Петкова

Т. Живкова

Р. Вълева

11.   

9

ЕОК

Информационни технологии

22.08.23

110

8,30

Зл. Вангелова

Ж. Стойнева

Р. Миленкова

И. Маринов

12.   

10 КММ

Техническа механика

22.08.23

110

8,30

М. Аргирова

Ал. Георгиева

Р. Миленкова

И. Маринов

13.   

9

ЕОК

РПП-Въведение в професията

23.08.23

110

8,30

Ю. Генова

Ал. Георгиева

 

Б. Станев

И. Маринов

14.   

11

ЕПФ

Производствена практика

23.08.23

110

8,30

Сл. Димова

Ел. Фурнаджиева

15.   

9

 

Математика

24.08.23

110

8,30

Ж. Стойнева

 Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

16.   

10

 

Математика

24.08.23

110

8,30

Ж. Стойнева

 Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

17.   

11

 

Математика

24.08.23

110

8,30

Ж. Стойнева

 Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

18.   

9

ЕОК

Електротехника

25.08.23

110

8,30

Н. Недялова

Ал. Георгиева

Б. Железова

Ж. Стойнева

19.   

10

КММ

Електротехника

25.08.23

110

8,30

Н. Недялова

Ал. Георгиева

Б. Железова

Ж. Стойнева

20.   

11

ЕПФ

Обща теория на счетоводната отчетност

25.08.23

110

8,30

Сл. Димова

Ел. Фурнаджиева

Б. Железова

Ж. Стойнева

21.   

9

 

Български език и литература

28.08.23

110

8,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Стоянова

В. Боброва

22.   

10

Български език и литература

28.08.23

110

8,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Стоянова

В. Боброва

23.   

11

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

28.08.23

110

8,30

Д. Иванова

Ел. Фурнаджиева

Т. Стоянова

В. Боброва

24.   

9

 

История и цивилизации

29.08.23

110

8,30

Н. Полименова

И. Маринов

Т. Крумова

Й. Минкова

25.   

 10

История и цивилизации

29.08.23

110

8,30

Н. Полименова

И. Маринов

Т. Крумова

Й. Минкова

26.   

11

ЕПФ

Гражданско образование

29.08.23

110

8,30

Н. Полименова

И. Маринов

Т. Крумова

Й. Минкова

27.   

9

ЕОК

Философия – 9 клас

30.08.23

110

8,30

Т. Крумова

И. Добрева

Д. Ганева

М. Недялкова

28.   

10

КММ

Философия – 10 клас

30.08.23

110

8,30

Т. Крумова

И. Добрева

Д. Ганева

М. Недялкова

29.   

11

ЕПФ

Механизация на пристанищата

30.08.23

110

8,30

Д. Иванова

Ел. Фурнаджиева

Д. Ганева

М. Недялкова

30.   

11

ЕОК

Философия-10 клас

31.08.23

110

8,30

И. Добрева

А. Пенева

Д. Ганева

М. Недялкова

31.   

9

ЕОК

Биология и здравно образование

31.08.23

110

8,30

М. Барганска

Д. Кокорска

Р. Неделчев

Д. Ганева

32.   

11

ЕПФ

Икономика на пристанищата и флота

31.08.23

110

8,30

Д. Иванова

Ел. Фурнаджиева

Р. Неделчев

Д. Ганева