Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

3График за изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение – редовна сесия април 2024 г.

клас изпити дата стая час
1 VІІІ Български език и литература

01.04.

2024 г.

110 9,00
2 Х Икономика

01.04.

2024 г.

212 9,00
3 ХІ ЕПФ Икономика на пристанищата и флота

01.04.

2024 г.

212 9,00
4 ХІ ЕОК РПП – Елементи на електротехническото оборудване

01.04.

2024 г.

212 9,00
5 ХІ МК Технология на морските превози

01.04.

2024 г.

212 9,00
6 ХІІ МК Технология на морските превози

01.04.

2024 г.

212 9,00
7 ІХ ЕПФ Товарознание

01.04.

2024 г.

212 9,00
8 ХІ МК  Товарно дело

02.04.

2024 г.

110 9,00
9 VІІІ История и цивилизация

02.04.

2024 г.

110 9,00
10 ХІ ЕПФ Обща теория на счетоводната отчетност

02.04.

2024 г.

110 9,00
11 ІХ ЕОК РПП – Въведение в професията

02.04.

2024 г.

110 9,00
12

Х

Спед

РПП – Спедиция в морския транспорт

02.04.

2024 г.

110 9,00
13 ІХ ЕПФ РПП – Стокознание

02.04.

2024 г.

110 9,00
14 ХІІ МК Товарно дело

02.04.

2024 г.

110 9,00
15 ХІ ЕОК Учебна практика – електромонтажна

02.04.

2024 г.

214 9,00
16 VІІІ Английски език

03.04.

2024 г.

105 9,00
17 ХІ ЕПФ Експлоатация на пристанищата и флота

03.04.

2024 г.

110 9,00
18 ХІ ЕОК Електрообзавеждане на кораба

03.04.

2024 г.

110 9,00
19

ХІ

МК

Електрообзавеждане на кораба

03.04.

2024 г.

110 9,00
20 ХІІ ЕОК Електрообзавеждане на кораба

03.04.

2024 г.

110 9,00
21 ХІІ КММ Електрообзавеждане на кораба

03.04.

2024 г.

110 9,00
22

Х

Спед

РПП – Организация на експлоатацията на транспорта

03.04.

2024 г.

105 9,00
23 ІХ ЕПФ РПП – Спедиция в морския транспорт

03.04.

2024 г.

105 9,00
24 ХІІ ЕОК Автоматизация на кораба

04.04.

2024 г.

212 9,00
25 ХІІ КММ Автоматизация на кораба

04.04.

2024 г.

212 9,00
26 ХІІ МК Автоматизация на кораба

04.04.

2024 г.

212 9,00
27 Х КТТ Аналогова схемотехника

04.04.

2024 г.

212 9,00
28 ХІ МК Експлоатация на търговския флот

04.04.

2024 г.

212 9,00
29 ХІ ЕОК Монтаж на корабното електрообзавеждане

04.04.

2024 г.

212 9,00
30 VІІІ КТТ РПП – Обща техническа подготовка

04.04.

2024 г.

212 9,00
31 Х КММ РПП – Обща техническа подготовка – VІІІ клас

04.04.

2024 г.

212 9,00
32 ІХ ЕПФ Техническо чертане

04.04.

2024 г.

214 9,00
33 ХІІ ЕОК Експлоатация на корабното електрообзавеждане

05.04.

2024 г.

212 9,00
34 ХІ ЕОК Електроника

05.04.

2024 г.

212 9,00
35

Х

МК

Навигация и лоция

05.04.

2024 г.

212 9,00
36

ХІ

МК

Навигация и лоция

05.04.

2024 г.

212 9,00
37 ХІІ МК Навигация и лоция

05.04.

2024 г.

212 9,00
38 ХІІ КММ Производствена практика – плавателна

05.04.

2024 г.

212 9,00
39 VІІІ Философия

05.04.

2024 г.

212 9,00
40 ХІ Български език и литература

08.04.

2024 г.

402 13,20
41 Х Български език и литература

08.04.

2024 г.

402 13,20
42 ХІ Български език и литература

08.04.

2024 г.

402 13,20
43 ХІІ Български език и литература

08.04.

2024 г.

402 13,20
44 VІІІ Предприемачество

08.04.

2024 г.

402 13,20
45 ІХ Руски език

09.04.

2024 г.

402 10,10
46 Х Руски език

09.04.

2024 г.

402 10,10
47 ХІ Руски език

09.04.

2024 г.

402 13,20
48 ХІІ Руски език

09.04.

2024 г.

402 10,10
49

ІХ

ЕОК

История и цивилизация

10.04.

2024 г.

402 13,20
50

Х

Спед

История и цивилизация

10.04.

2024 г.

402 13,20
51

ХІ

МК

Корабни палубни системи и устройства

10.04.

2024 г.

402 10,10
52

ХІ

ЕОК

Производствена практика плавателна

10.04.

2024 г.

214 10,10
53

ХІІ

ЕОК

Производствена практика плавателна

10.04.

2024 г.

214 10,10
54

ХІІ

МК

Радионаваигационни прибори

10.04.

2024 г.

402 10,10
55 ХІІ КММ Учебна практика – обслужване и ремонт на КММ

10.04.

2024 г.

УР 13,20
56 ІХ География и икономика

11.04.

2024 г.

402 10,10
57 VІІІ География и икономика

11.04.

2024 г.

402 10,10
58 Х География и икономика

11.04.

2024 г.

402 10,10
59

ХІ

ЕОК

Електрически инсталации

11.04.

2024 г.

402 13,20
60

ХІІ

МК

Морско право и предпазване от замърсяване на морската среда

11.04.

2024 г.

402 13,20
61

ХІІ

ЕОК

РПП – Автоматизирани системи на кораба

11.04.

2024 г.

402 13,20
62

Х

КММ

РПП – Въведение в термодинамиката

11.04.

2024 г.

402 10,10
63

 ХІ

КММ – прир

РПП – Въведение в термодинамиката – X клас

11.04.

2024 г.

402 13,20
64

ХІ

МК

Теория на кораба

11.04.

2024 г.

402 13,20
65 ХІІ КММ Технология на кораборемонта

11.04.

2024 г.

402 13,20
66 VІІІ Биология и здравно образование

12.04.

2024 г.

402 13,20
67 ІХ Биология и здравно образование

12.04.

2024 г.

402 13,20
68 Х Биология и здравно образование

12.04.

2024 г.

402 13,20
69

ХІ

МК

География на морските пътища

12.04.

2024 г.

402 13,20
70

ХІІ

МК

Наблюдения и свръзки

12.04.

2024 г.

402 13,20
71 ХІІ КММ Учебна практика – изпитване на двигатели с вътрешно горене

12.04.

2024 г.

214 13,20
72

ХІ

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на КЕО

12.04.

2024 г.

214 13,20
73

ХІІ

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на КЕО

12.04.

2024 г.

214 13,20
74 ХІІ КММ Корабни парни котли и турбини

15.04.

2024 г.

402 10,10
75

 ХІ

КММ – прир

РПП – Техническо чертане и документиране  – IX клас

15.04.

2024 г.

214 10,10
76 ХІ МК Учебна практика – корабоводене

15.04.

2024 г.

214 10,10
77

ХІІ

МК

Учебна практика – корабоводене

15.04.

2024 г.

214 10,10
78 ІХ Физика и астрономия

15.04.

2024 г.

402 10,10
79 Х Физика и астрономия

15.04.

2024 г.

402 10,10
80 VІІІ Физика и астрономия

15.04.

2024 г.

402 10,10
81  ХІ КММ – прир РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи – IX клас

16.04.

2024 г.

402 10,10
82 ХІІ МК Учебна практика – експлоатация на търговските кораби

16.04.

2024 г.

212 10,10
83 ХІ ЕОК Учебна практика – електрически машини

16.04.

2024 г.

214 10,10
84 ХІІ ЕОК Учебна практика – плавателна

16.04.

2024 г.

214 10,10
85 ХІ Учебна практика -експлоатация на търговските кораби

16.04.

2024 г.

212 10,10
86 VІІІ Химия и опазване на околната среда

16.04.

2024 г.

402 10,10
87 Х Химия и опазване на околната среда с

16.04.

2024 г.

402 10,10
88 ІХ ЕОК ЗБУТ

17.04.

2024 г.

402 10,10
89 ХІІ МК Корабни силови уредби

17.04

.2024 г.

402 10,10
90 ХІ ЕОК Корабни силови уредби 17.04.2024 г. 402 10,10
91 ХІІ КММ Корабни системи и устройства

17.04.

2024 г.

402 10,10
92

Х

Спед

Производствена практика

17.04.

2024 г.

214 10,10
93

Х

КТТ

РПП – Основи на програмирането

17.04.

2024 г.

402 10,10
94 ХІ ЕПФ УП складова

17.04.

2024 г.

214 10,10
95

ХІ

МК

Учебна практика – плавателна

17.04.

2024 г.

212 10,10
96 ХІ ЕОК Електрически машини и апарати

18.04.

2024 г.

402 13,20
97 ХІ ЕПФ Информационни системи в транспорта

18.04.

2024 г.

402 13,20
98 VІІІ Информационни технологии

18.04.

2024 г.

402 13,20
99 ІХ Информационни технологии

18.04.

2024 г.

402 13,20
100 Х Информационни технологии

18.04.

2024 г.

402 13,20
101 ХІІ КММ РПП – Корабни силови уредби

18.04.

2024 г.

402 13,20
102 Х КММ РПП – Обща техническа подготовка – IX клас

18.04.

2024 г.

402 13,20
103  ХІ КММ – прир РПП – Обща техническа подготовка –IХ клас

18.04.

2024 г.

402 13,20
104

ХІ

МК

РПП – техническа поддръжка и ремонт

18.04.

2024 г.

402 13,20
105

ХІІ

МК

РПП – Техническа поддръжка и ремонт

18.04.

2024 г.

402 13,20
106 ІХ ЕОК Електротехника

19.04.

2024 г.

402 14,30
107 Х КММ Електротехника

19.04.

2024 г.

402 14,30
108

Х

Спед

Електротехника

19.04.

2024 г.

402 14,30
109 ІХ ЕПФ Електротехника и електроника

19.04.

2024 г.

402 14,30
110

Х

МК

Електротехника и електроника

19.04.

2024 г.

402 14,30
111

ХІ

МК

Метеорология и океанография

19.04.

2024 г.

402 14,30
112 ХІІ КММ РП – Български език и литература

19.04.

2024 г.

402 14,30
113 ХІ ЕПФ Складово дело

19.04.

2024 г.

402 14,30
114 ХІІ КММ Корабни двигатели с вътрешно горене

22.04.

2024 г.

110 13,30
115 ІХ ЕПФ Материалознание

22.04.

2024 г.

110 13,30
116 Х КММ Производствена практика – плавателна

22.04.

2024 г.

УР 13,30
117 Х МК Производствена практика – плавателна

22.04.

2024 г.

110 13,30
118 ХІІ МК Производствена практика – плавателна

22.04.

2024 г.

110 13,30
119

ХІ

МК

Производствена практика плавателна

22.04.

2024 г.

110 13,30
120  ХІ КММ – прир РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби – X клас

22.04.

2024 г.

110 13,30
121 ХІ ЕПФ Теория на кораба

22.04.

2024 г.

110 13,30
122

Х

Спед

Транспортна и складова техника

22.04.

2024 г.

110 13,30
123 ХІ Гражданско образование

23.04.

2024 г.

110 13,30
124 ХІ Гражданско образование

23.04.

2024 г.

110 13,30
125 ІХ Философия

23.04.

2024 г.

110 13,30
126 Х Философия

23.04.

2024 г.

110 13,30
127

ІХ ЕОК/

КММ

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

24.04.

2024 г.

110 13,30
128

ХІІ

ЕОК/

КММ

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

24.04.

2024 г.

110 13,30
129

ХІ

МК

Безопасност при корабните работи, сигурност на корабоплаването и експлоатация на спасителните средства

24.04.

2024 г.

110 13,30
130

ХІІ

МК

Електронаваигационни прибори

24.04.

2024 г.

110 13,30
131 Х Спед Логистика

24.04.

2024 г.

110 13,30
132

ХІ

ЕПФ

Механизация на пристанищата

24.04.

2024 г.

110 13,30
133 Х МК РПП – Основи на корабоводенето

24.04.

2024 г.

110 13,30
134 Х КТТ РПП – Приложни програмни продукти

24.04.

2024 г.

110 13,30
135

ІХ

ЕПФ

Устройство на кораба

24.04.

2024 г.

110 13,30
136

ХІ

ЕОК

Устройство на кораба

24.04.

2024 г.

110 13,30
137 VІІІ Математика

25.04.

2024 г.

110 13,30
138 ІХ Математика

25.04.

2024 г.

110 13,30
139 Х Математика

25.04.

2024 г.

110 13,30
140 ХІ Математика

25.04.

2024 г.

110 13,30
141 ХІІ Математика

25.04.

2024 г.

110 13,30
142  ХІ КММ – прир РПП – Обща техническа подготовка – X клас

25.04.

2024 г.

110 13,30
143 ІХ Английски език

26.04.

2024 г.

110 13,30
144 Х Английски език

26.04.

2024 г.

110 13,30
145

ХІ

ЕПФ

Английски език по професията

26.04.

2024 г.

110 13,30
146

ХІ

ЕОК

Английски език по професията

26.04.

2024 г.

110 13,30
147

ХІІ

ЕОК

Английски език по професията

26.04.

2024 г.

110 13,30
148 ХІІ КММ Английски език по професията

26.04.

2024 г.

110 13,30
149

ХІІ

МК

Английски език по професията

26.04.

2024 г.

110 13,30
150

ХІ

МК

Английски език по професията –

26.04.

2024 г.

110 13,30
151

ХІ

МК

Мореходна астрономия

29.04.

2024 г.

402 14,30
152 ІХ Физическо възпитание и спорт

29.04.

2024 г.

ФС 14,30
153 Х Физическо възпитание и спорт

29.04.

2024 г.

ФС 14,30
154 ХІ Физическо възпитание и спорт

29.04.

2024 г.

ФС 14,30
155 ХІІ Физическо възпитание и спорт

29.04.

2024 г.

ФС 14,30
156

 ХІ –

прир

Философия – Х клас

29.04.

2024 г.

402 14,30
157

ХІІ

МК

Мореходна астрономия

30.04.

2024 г.

402 14,30
158

Х

МК

РПП – Морски конвенции

30.04.

2024 г.

402 14,30
159

ХІ

ЕПФ

РПП – Пристанищна и корабна дейност

30.04.

2024 г.

402 14,30
160

ХІ

МК

РПП – управление на кораба

30.04.

2024 г.

402 14,30
161

ІХ

ЕОК

УП – обработка на материалите

30.04.

2024 г.

УР 14,30