Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

График на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение – поправителна сесия – м. юли 2024 г.

клас

изпити

дата

стая

час

1

ХІ КТТ

Цифрова схемотехника

01.07.

2024 г.

110

9,00

2

VІІІ

КТТ

РПП-Обучение в дигитална среда и облак технологии

01.07.

2024 г.

110

9,00

3

Х

Икономика

01.07.

2024 г.

110

9,00

4

ХІ КТТ

Операционни системи

02.07.

2024 г.

110

9,00

5

VІІІ

КТТ

РПП-Основи на изкуствения интелект

02.07.

2024 г.

110

9,00

6

Х Спед.

Информационни технологии

02.07.

2024 г.

110

9,00

7

ХІ КТТ

Компютърни мрежи

03.07.

2024 г.

110

9,00

8

Х

МК

Електротехника и електроника

03.07.

2024 г.

110

9,00

9

ХІ ЕПФ

Производствена практика

03.07.

2024 г.

108

9,00

10

Х Спед

Транспортна и складова техника

03.07.

2024 г.

110

9,00

11

ХІ КТТ

Компютърни архитектури

04.07.

2024 г.

110

9,00

12

Х Спед

Логистика

04.07.

2024 г.

110

9,00

13

ХІ

ЕПФ

География на морския транспорт

04.07.

2024 г

110

9,00

14

ХІ ЕПФ

РПП-Обща техническа подготовка-8 клас

04.07.

2024 г

110

9,00

15

ХІ КТТ

Чужд език по професията-АЕ

    05.07.

2024 г.

110

9,00

16

Х

Спед

РПП-Спедиция в морския транспорт

    05.07.

2024 г.

110

9,00

17

Х

 

Български език и литература

08.07.

2024 г.

120

9,00

18

ХІ

 

Български език и литература

08.07.

2024 г.

120

9,00

19

VІІІ

Биология и здравно образование

09.07.

2024 г.

110

9,00

20

Х

 

Биология и здравно образование

09.07.

2024 г.

110

9,00

21

ХІ КТТ

Запомнящи и периферни устройства

09.07.

2024 г.

110

9,00

22

VІІІ

История и цивилизации

10.07.

2024 г.

110

9,00

23

Х

 

История и цивилизации

10.07.

2024 г.

110

9,00

24

ХІ КТТ

Гражданско образование

10.07.

2024 г.

110

9,00

25

Х

Физика и астрономия

11.07.

2024 г.

110

9,00

26

Х

Математика

12.07.

2024 г.

110

9,00

27

Х

География и икономика

15.07.

2024 г.

105

9,00

28

Х

Химия и опазване на околната среда с

16.07.

2024 г.

110

9,00

29

ХІ КТТ

УП по схемотехника

16.07.

2024 г.

212

9,00

30

Х

Руски език

17.07.

2024 г.

110

9,00

31

ХІ
КТТ

Руски език

17.07.

2024 г.

110

9,00

32

Х

Физическо възпитание и спорт

18.07.

2024 г.

ФС

9,00

33

ХІ
КТТ

Физическо възпитание и спорт

18.07.

2024 г.

ФС

9,00

34

Х

Спед

РПП-Организация на експлоатацията на транспорта

19.07.

2024 г.

110

9,00