Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНА СЕСИЯ – М. АПРИЛ 2023 ГОДИНА

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

Комисия по оценяване

Квестори

1.      

9

Български език и литература

03.04.

105

14,30

Т. Живкова

Д. Тодорова

М. Иванова

Б. Железова

2.      

10

Български език и литература

03.04.

105

14,30

Т. Живкова

Д. Тодорова

М. Иванова

Б. Железова

3.      

11

Български език и литература

03.04.

105

14,30

Т. Живкова

Д. Тодорова

М. Иванова

Б. Железова

4.      

12

Български език и литература

03.04.

105

14,30

Т. Живкова

Д. Тодорова

М. Иванова

Б. Железова

5.      

9

Математика

04.04.

105

14,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Д. Демирова

Р. Вълева

6.      

10

Математика

04.04.

105

14,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Д. Демирова

Р. Вълева

7.      

11

Математика

04.04.

105

14,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Д. Демирова

Р. Вълева

8.      

12

Математика

04.04.

105

14,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Д. Демирова

Р. Вълева

9.      

9

География и икономика

05.04.

105

14,30

Т. Стоянова

Е. Петкова

Р. Миленкова

Е. Желязкова

10.   

10

География и икономика

05.04.

105

14,30

Т. Стоянова

Е. Петкова

Р. Миленкова

Е. Желязкова

11.   

11

КМ

Навигация и лоция

05.04.

105

14,30

Б. Тодоров

А. Коларов

Р. Миленкова

Е. Желязкова

12.   

12

РП – Български език и литература

05.04.

105

14,30

Т. Живкова

Д. Тодорова

Р. Миленкова

Е. Желязкова

13.   

9

КММ

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

06.04.

105

14,30

 Е. Поповска

А. Шойлева

 

Р. Тодорова

И. Маринов

14.   

10

Икономика

06.04.

105

14,30

Р. Ганчовска

Д. Иванова

Р. Тодорова

И. Маринов

15.   

12

ЕПФ

Морско право

06.04.

105

14,30

П. Петров

А.Коларов

Р. Тодорова

И. Маринов

16.   

11

КМ

Безопасност на корабните работи, сигурност на корабоплаването и експлоатация на спасителните средства

06.04.

105

14,30

Е. Поповска

А. Шойлева

Р. Тодорова

И. Маринов

17.   

12

EOK

КММ

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

06.04.

105

14,30

Е. Поповска

А. Шойлева

Р. Тодорова

И. Маринов

18.   

9

Информационни технологии

07.04.

105

14,30

З. Вангелова

Б. Железова

В. Герчева

С. Симеонов

19.   

10

Информационни технологии

07.04.

105

14,30

З. Вангелова

Б. Железова

В. Герчева

С. Симеонов

20.   

11

КМ

Теория на кораба

07.04.

105

14,30

П. Петров

А .Коларов

В. Герчева

С. Симеонов

21.   

12

ЕПФ

Учебна практика – Кореспонденция и компютърен  машинопис

07.04.          

 

407

14,30

И. Кьосева

З. Вангелова

 

22.   

12

КММ

Автоматизация на кораба

07.04.

105

14,30

Н. Недялова

А. Георгиева

В. Герчева

С. Симеонов

23.   

12

ЕОК

Автоматизация на кораба

07.04.

105

14,30

Н. Недялова

А. Георгиева

В. Герчева

С. Симеонов

24.   

9

История и цивилизации

10.04.

105

9,00

Н. Полименова

И. Маринов

Д. Тодорова-9,00-10,45

Г.Драгнева-9,00-10,45

Е. Желязкова-10,45-12,00

Й. Минкова-10,45-12,00

25.   

10

История и цивилизации

10.04.

105

9,00

Н. Полименова

И. Маринов

Д. Тодорова-9,00-10,45

Г.Драгнева-9,00-10,45

Е. Желязкова-10,45-12,00

Й. Минкова-10,45-12,00

26.   

11

Гражданско образование

10.04.

105

9,00

Н. Полименова

И. Маринов

Д. Тодорова-9,00-10,45

Г.Драгнева-9,00-10,45

Е. Желязкова-10,45-12,00

Й. Минкова-10,45-12,00

27.   

12

Гражданско образование

10.04.

105

9,00

Н. Полименова

И. Маринов

Д. Тодорова-9,00-10,45

Г.Драгнева-9,00-10,45

Е. Желязкова-10,45-12,00

Й. Минкова-10,45-12,00

28.   

12

ЕОК

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

10.04.

105

9,00

Д. Петкова

Н. Недялова

Д. Тодорова-9,00-10,45

Г.Драгнева-9,00-10,45

Е. Желязкова-10,45-12,00

Й. Минкова-10,45-12,00

29.   

9

Химия и опазване на околната среда

11.04.

105

9,00

В. Герчева

М. Барганска

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

30.   

10

Химия и опазване на околната среда

11.04.

105

9,00

В. Герчева

М. Барганска

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

31.   

11

EOK

Електроника

11.04.

105

9,00

Н. Недялова

А. Георгиева

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

32.   

11

KM

Електрообзавеждане на кораба

11.04.

105

9,00

Н. Недялова

А. Георгиева

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

33.   

12

EOK

Електрообзавеждане на кораба

11.04.

105

9,00

Н. Недялова

А. Георгиева

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

34.   

12

КММ

Електрообзавеждане на кораба

11.04.

105

9,00

Н. Недялова

А. Георгиева

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

35.   

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

11.04.

105

9,00

Д. Иванова

С. Димова

Д. Тодорова-9,00-12,00

Х.Чакърова-9,00-10,45

Й. Минкова-10,45-12,00

36.   

9

Английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

37.   

10

Английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

38.   

11

EOK

Чужд език по професията – английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

39.   

11

KM

Чужд език по професията – английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

40.   

12

ЕОК

Чужд език по професията – английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

41.   

12

КММ

Чужд език по професията – английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

42.   

12

ЕПФ

Чужд език по професията – английски език

12.04.

105

9.00

Г. Драгнева

Д. Ганева

Х. Чакърова

Б. Железова

43.   

9

Физическо възпитание и спорт

13.04.

ФС

9.00

Б. Станев

С. Симеонов

44.   

10

Физическо възпитание и спорт

13.04.

ФС

9.00

Б. Станев

С. Симеонов

45.   

11

Физическо възпитание и спорт

13.04.

ФС

9.00

Б. Станев

С. Симеонов

46.   

12

Физическо възпитание и спорт

13.04.

ФС

9.00

Б. Станев

С. Симеонов

47.   

9

КММ

РПП – Техническо чертане и документиране

18.04.

314

14,30

А. Шойлева

М. Аргирова

48.   

10

ЕПФ

Складово дело

18.04.

105

14,30

Р. Ганчовска

Д. Иванова

Т. Живкова

А. Пенева

49.   

10

КММ

Техническа механика

18.04.

105

14,30

А. Шойлева

М. Аргирова

Т. Живкова

А. Пенева

50.   

12

КММ

Технология на кораборемонта

18.04.

105

14,30

А. Шойлева

М. Аргирова

Т. Живкова

А. Пенева

51.   

11

EOK

Електрически инсталации

18.04.

105

14,30

П. Милушев

Н. Недялова

Т. Живкова

А. Пенева

52.   

11

КМ

Мореходна астрономия

18.04.

105

14,30

Б. Тодоров

А. Коларов

Т. Живкова

А. Пенева

53.   

12

ЕОК

РПП – Автоматизирани системи на кораба

18.04.

105

14,30

П. Милушев

Н. Недялова

Т. Живкова

А. Пенева

54.   

12

ЕПФ

Учебна практика – Търговска експлоатация  на пристанищата и флота

18.04.

107

14,30

Д. Иванова

Р. Ганчовска

 

Т. Живкова

А. Пенева

55.   

9

Руски език

19.04.

105

14,30

Х.Чакърова

В. Боброва

Ж. Стойнева

М. Иванова

56.   

10

Руски език

19.04.

105

14,30

Х.Чакърова

В. Боброва

Ж. Стойнева

М. Иванова

57.   

11

Руски език

19.04.

105

14,30

Х.Чакърова

В. Боброва

Ж. Стойнева

М. Иванова

58.   

12

КММ

ЕПФ

Руски език

19.04.

105

14,30

Х.Чакърова

В. Боброва

Ж. Стойнева

М. Иванова

59.   

11

EOK

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

19.04

319

14,30

Д. Петкова

П. Милушев

60.   

12

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

19.04

319

14,30

Д. Петкова

П. Милушев

61.   

9

Философия

20.04.

105

14,30

Т. Крумова

И. Добрева

Ц. Стефанова

Д. Ганева

62.   

10

Философия

20.04.

105

14,30

Т. Крумова

И. Добрева

Ц. Стефанова

Д. Ганева

63.   

11

КМ

Учебна практика – плавателна

20.04.

208

14,30

А.Коларов

Б.Тодоров

64.   

11

EOK

Учебна практика – електромонтажна

20.04.

319

14,30

Н. Недялова

Д. Петкова

65.   

12

ЕОК

Учебна практика – плавателна

20.04.

319

14,30

Н. Недялова

Д. Петкова

66.   

12

ЕПФ

Производствена практика

20.04.

107

14,30

Д. Иванова

Р. Ганчоваска

67.   

12

КММ

Учебна практика – изпитване на двигатели с вътрешно горене

20.04.

УР

14,30

В. Добрев

Й.Карамфилов

68.   

9

Биология и здравно образование

21.04.

105

14,30

М. Барганска

В. Герчева

Е. Петкова

Т. Крумова

69.   

10

Биология и здравно образование

21.04.

105

14,30

М. Барганска

В. Герчева

Е. Петкова

Т. Крумова

70.   

11

КМ

География на морските пътища

21.04.

105

14,30

П. Петров

А. Колатров

Е. Петкова

Т. Крумова

71.   

12

КММ

Корабни парни котли и турбини

21.04.

105

14,30

Е. Поповска

А. Шойлева

Е. Петкова

Т. Крумова

72.   

12

ЕПФ

РПП – Специализирани превози

21.04.

105

14,30

С. Димова

Д. Иванова

Е. Петкова

Т. Крумова

73.   

 11

ЕОК

РПП – Елементи на електротехническото оборудване

21.04.

105

14,30

Н. Недялова

Д. Петкова

Е. Петкова

Т. Крумова

74.   

12

ЕОК

Производствена практика – плавателна

21.04.

319

14,30

Н. Недялова

Д. Петкова

75.   

9

Физика и астрономия

24.04.

105

14,30

Р. Тодорова

Г. Георгиев

Т. Стоянова

Б. Станев

76.   

10

Физика и астрономия

24.04.

105

14,30

Р. Тодорова

Г. Георгиев

Т. Стоянова

Б. Станев

77.   

11

EOK

Монтаж на корабното електрообзавеждане

24.04.

105

14,30

Д. Петкова

Н. Недялова

Т. Стоянова

Б. Станев

78.   

11

КМ

Технология на морските превози

24.04.

105

14,30

А. Коларов

Б.Тодоров

Т. Стоянова

Б. Станев

79.   

12

ЕОК

Руски език

24.04.

105

14,30

Х. Чакърова

В. Боброва

Т. Стоянова

Б. Станев

80.   

12

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене

24.04.

105

14,30

Е. Поповска

А. Шойлева

Т. Стоянова

Б. Станев

81.   

12

ЕПФ

Механизация на пристанищата

24.04.

105

14,30

Е. Поповска

Д. Иванова

Т. Стоянова

Б. Станев

82.   

9

КММ

РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи

25.04.

110

14,30

Е. Поповска

А. Шойлева

Й. Минкова

Д. Кокорска

 

83.   

10

ЕПФ

Устройство на морските пристанища

25.04.

110

14,30

С. Димова

Р. Ганчовска

Й. Минкова

Д. Кокорска

84.   

10

КММ

Корабни спомагателни механизми

25.04.

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Й. Минкова

Д. Кокорска

85.   

11

EOK

Корабни системи и устройства

25.04

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Й. Минкова

Д. Кокорска

86.   

11

КМ

Корабни палубни системи и устройства

25.04

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Й. Минкова

Д. Кокорска

87.   

12

КММ

Корабни системи и устройства

25.04

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Й. Минкова

Д. Кокорска

88.   

12

ЕПФ

Транспортен бизнес

25.04          

110

14,30

Р. Ганчовска

С. Димова

Й. Минкова

Д. Кокорска

89.   

9

КММ

Учебна практика – общопрофесионални умения

26.04.

УР

14,30

В. Добрев

Й. Карамфилов

90.   

10 КММ

Производствена практика -плавателна

26.04.

УР

14,30

В. Добрев

Й. Карамфилов

91.   

12

КММ

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

26.04.

УР

14,30

В. Добрев

Й. Карамфилов

92.   

10

ЕПФ

РПП –Учебна практика-основи на пристанищната дейност

26.04.

110

14,30

Д. Иванова

Р. Ганчовска

93.   

11

КМ

Учебна практика – корабоводене

26.04.

208

14,30

А. Коларов

Б. Тодоров

94.   

11

EOK

Производствена практика – плавателна

26.04.

319

14,30

Н. Недялова

Д. Петкова

95.   

12

ЕПФ

Учебна практика – стифадорска

26.04

110

14,30

Д. Иванова

Р. Ганчовска

96.   

9

КММ

РПП – Обща техническа подготовка

27.04.

110

14,30

М. Аргирова

А. Шойлева

М. Барганска

Д. Демирова

97.   

10

КММ

РПП – Обща техническа подготовка

27.04.

110

14,30

М. Аргирова

А. Шойлева

М. Барганска

Д. Демирова

98.   

10

ЕПФ

РПП – Теория на пристанищата

27.04.

110

14,30

Н. Димитрова

С. Димова

М. Барганска

Д. Демирова

99.   

11

КМ

Метеорология и океанография

27.04.

110

14,30

Б. Тодоров

А. Коларов

М. Барганска

Д. Демирова

100.          

12

КММ

Производствена практика – плавателна

27.04.

УР

14,30

В. Добрев

Й. Карамфилов

101.          

9

КММ

Материалознание

28.04.

110

14,30

М. Аргирова

А. Шойлева

Р. Тодорова

И. Маринов

102.          

10

ЕПФ

РПП – Спедиция в морския транспорт

28.04.

110

14,30

Н. Димитрова

С. Димова

Р. Тодорова

И. Маринов

103.          

10

КММ

РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби

28.04.

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Р. Тодорова

И. Маринов

104.          

11

КМ

Товарно дело

28.04.

110

14,30

А. Коларов

Б. Тодоров

Р. Тодорова

И. Маринов

105.          

12

КММ

РПП – Корабни силови уредби

28.04.

110

14,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Р. Тодорова

И. Маринов

106.          

9

КММ

Устройство на кораба

02.05.

110

14,30

Е.Фурнаджиева

Е. Поповска

М. Иванова

Р. Миленкова

107.          

10

КММ

Устройство на кораба

02.05.

110

14,30

Е.Фурнаджиева

Е. Поповска

М. Иванова

Р. Миленкова

108.          

10

ЕПФ

Производствена практика

02.05.

105

14.30

Д. Иванова

Р. Ганчовска

109.          

11

КМ

Учебна практика – експлоатация на търговските кораби

02.05.

208

14.30

А. Коларов

П. Петров

 

110.          

9

КММ

Здравословни и безопасни условия на труд

03.05.

110

14,30

А. Шойлева

Д. Иванова

Д. Ганева

Е. Желязкова

111.          

10

ЕПФ

Учебна практика – Устройство на морските пристанища

03.05.

105

14,30

Р. Ганчовска

С. Димова

 

112.          

10 КММ

РПП – Въведение в термодинамика

03.05.

110

14,30

Е. Поповска

Й. Карамфилов

Ц. Стефанова

Е. Желязкова

113.          

11

КМ

Експлоатация на търговския флот

03.05.

110

14,30

А. Коларов

П. Петров

Ц. Стефанова

Е. Желязкова

114.          

10

КММ

Електротехника

04.05.

110

14,30

Ю. Генова

Д. Петкова

Ц. Стефанова

Х. Чакърова

115.          

9

КММ

Техническо чертане

04.05.

314

14,30

А. Шойлева

М. Аргирова

116.          

11

КМ

РПП – Техническа поддръжка и ремонт

04.05.

110

14,30

А. Коларов

Б. Тодоров

Ц. Стефанова

Х. Чакърова

117.          

11

КМ

Производствена практика – плавателна

05.05.

208

14,30

А. Коларов

Б. Тодоров

118.          

11

КМ

РПП – Управление на кораба

09.05.

110

14,30

А. Коларов

 П. Петров

М. Иванова

Б. Железова