Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

STEM център „FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ е създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Основната цел на програмата е учениците да преминат от теоретично към практическо обучение, от усвоените теоретични знания  към тяхната практическа реализация, да бъдат откриватели и експериментатори.

Центърът е разположен на  обща площ 170 кв.м. Реализирана е концепцията за иновативна образователна среда чрез използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Обособени са четири зони, разположени една до друга, в които са изградени два нови кабинета по информационни технологии, програмиране и образователна роботика със зони за преподаване и презентиране оборудвани с  интерактивни дисплеи и интерактивни маси свързани в мрежа, позволяващ максимално използване капацитета на помещенията за организиране на презентации и обучение на голяма група хора, стая за учители, зона за виртуална и добавена реалност (AR/VR).

Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони за отдих и зони, насочени към проектно-базираното обучение и учене чрез преживяване. Създадена е  образователна среда  за прилагане на нов модел на обучение с програмируеми роботи специално  проектирани за потребители, които обичат новите технологии. Чрез модулните конструктори учениците имат възможност да изградят свои собствени роботи и програмират като използват различен вид софтуер за блоково програмиране с различни технически характеристики и езици,  съобразени с възрастта на учениците, които ще работят с тях.

Зоните в STEM центъра са достъпни за всички ученици и учители от гимназията и осигуряват подходяща среда за всякакви планирани обучителни дейности и социално общуване.

Учебната програма ще бъде насочена към приложно образование, максимално близко до реалните потребности на индустрията и бизнеса в сферата на 3D и мобилните технологии.

Зоните в STEM центъра са достъпни за всички ученици и учители и осигуряват подходяща среда за обучителни дейности и социално общуване.

От началото на учебната 2021-2022г. Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ е включена в списъка на иновативните български училища. Внедрените иновации, които ще направят ученето модерно, ефективно и увлекателно, в съответствие с изискванията на XXI век:

– STEM базирано обучение по роботика, 3D печат  и мобилни технологии;

– Обучение чрез използване на образователна роботика и приложения с добавена реалност;

– Създаване и функциониране на училищен STEM-център.