Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

График  за провеждане на изпити поправителна сесия – м. август за ученици  от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас дневна форма на обучение през  учебната 2023/2024 година

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

1.      

8

Английски език

19.08.2024

212

09,00

2.      

8

Български език и литература

19.08.2024

212

09,00

3.      

8

Български език и литература

19.08.2024

214

09,00

4.      

9

Български език и литература

19.08.2024

210

09,00

5.      

10

Български език и литература

19.08.2024

208

09,00

6.      

11

Български език и литература

19.08.2024

208

09,00

7.      

8

Предприемачество

20.08.2024

212

09,00

8.      

КММ  9 кл.

Устройство на кораба

20.08.2024

212

09,00

9.      

ЕПФ  9 кл.

Устройство на кораба

20.08.2024

212

09,00

10.   

ЕОК- 11кл.

Електроника

20.08.2024

212

09,00

11.   

ЕОК- 9 кл.

Електротехника

20.08.2024

212

09,00

12.   

МК 11 кл.

Електрообзавеждане на кораба

20.08.2024

212

09,00

13.   

8

Физическо възпитание и спорт

20.08.2024

СП

14.   

10

Физическо възпитание и спорт

20.08.2024

СП

15.   

ЕОК- 11 кл.

Електрически машини и апарати

21.08.2024

214

09,00

16.   

8

Математика

21.08.2024

214

09,00

17.   

9

Математика

21.08.2024

212

09,00

18.   

10

Математика

21.08.2024

212

09,00

19.   

8

РПП- обща техническа подготовка

22.08.2024

212

09,00

20.   

8

Физика и астрономия

22.08.2024

212

09,00

21.   

КММ9 кл.

Материалознание

22.08.2024

212

09,00

22.   

МК 10 кл.

Основи на корабоводенето

22.08.2024

212

09,00

23.   

ЕОК- 11 кл.

Монтаж на корабното електрообзавеждане

22.08.2024

212

09,00

24.   

8

География и икономика

26.08.2024

212

09,00

25.   

9

География и икономика

26.08.2024

214

09,00

26.   

10

География и икономика

26.08.2024

214

09,00

27.   

ЕОК- 11 кл.

УП електромонтажна

26.08.2024

210

09,00

28.   

ЕОК- 11 кл.

УП по електрически машини

27.08.2024

210

09,00

29.   

8

История и цивилизация

27.08.2024

212

09,00

30.   

9

История и цивилизация

27.08.2024

214

09,00

31.   

КТТ  9 кл

Техническо чертане и документиране

27.08.2024

210

09,00

32.   

ЕОК   10 кл.

Техническо чертане

27.08.2024

210

09,00

33.   

8

Химия и опазване на околната среда

28.08.2024

212

09,00

34.   

ЕОК- 10 кл.

РПП – Основни електротехнически принципи и измервания

28.08.2024

212

09,00

35.   

ЕОК- 11 кл.

РПП – елементи на електротехническото оборудване

28.08.2024

212

09,00

36.   

КММ  9 кл.

РПП- обща техническа подготовка –

28.08.2024

212

09,00

37.   

КММ10 кл.

РПП- обща техническа подготовка

28.08.2024

212

09,00

38.   

ЕОК- 11 кл.

УП – обслужване и ремонт на корабното електробзавеждане

29.08.2024

212

09,00