Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

График поправителни изпити за ученици дневна форма – м. август

Спец.

Клас

Предмет Дата

Стая

Час

Комисия по оценяване Квестори
1. КММ Въведение в термодинамиката 23.08.2023

110

08,30

А. Шойлева

М. Аргирова

Б. Станев

Ив. Маринов

2. ЕОК- 11 кл. РПП – елементи на електротехническото оборудване 23.08.2023

110

08,30

Ю. Генова

Ал. Георгиева

Б. Станев

Ив. Маринов

3. 8 Математика 24.08.2023

110

08,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

4. 9 Математика 24.08.2023

110

08,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

5. 10 Математика 24.08.2023

110

08,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

6. 11 Математика 24.08.2023

110

08,30

Ж. Стойнева

Б. Железова

Г. Иванова

Т. Живкова

7. КММ РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби 24.08. 2023

110

08,30

А. Шойлева

М. Аргирова

Г. Иванова

Т. Живкова

8. 8 География и икономика 25.08.2023

110

08.30

Т. Стоянова

Е. Петкова

Б. Железова

Ж. Стойнева

9. 10 География и икономика 25.08.2023

110

08.30

Т. Стоянова

Е. Петкова

Б. Железова

Ж. Стойнева

10. ЕОК- 11 кл. Електрически машини и апарати 25.08.2023

110

08,30

Н. Недялова

А. Георгиева

Б. Железова

Ж. Стойнева

11. 8 Български език и литература 28.08.2023

110

08,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Стоянова

В. Боброва

12. 9 Български език и литература 28.08.2023

110

08,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Стоянова

В. Боброва

13. 10 Български език и литература 28.08.2023

105

08,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Крумова

Й. Минкова

14. 11 Български език и литература 28.08.2023

105

08,30

А. Пенева

Р. Вълева

Т. Крумова

Й. Минкова

15. 8 История и цивилизация 29.08.2023

110

08,30

Н. Полименова

И. Маринов

А. Пенева

Р. Вълева

16. 9 История и цивилизация 29.08.2023

110

08,30

Н. Полименова

И. Маринов

А. Пенева

Р. Вълева

17. КММ Корабни спомагателни механизми 29.08.2023

110

08,30

А. Шойлева

Е. Поповска

А. Пенева

Р. Вълева

18. ЕОК- 10 кл. УП – електрически измервания 29.08.2023

319

08,30

Ю. Генова

Д. Петкова

19. КТТ Аналогова схемотехника 29.08.2023

105

08.30

Д. Петкова

Ю. Генова

Хр. Чакърова

В. Боброва

20. 10 РПП Изкуствен интелект 29.08.2023

105

08,30

Зл. Вангелова

Г. Георгиев

Хр. Чакърова

В. Боброва

21. ЕОК- 11 кл. Електрообзавеждане на кораба 29.08.2023

105

08,30

Д. Петкова

Ю. Генова

Хр. Чакърова

В. Боброва

22. ЕОК- 9 кл. Електротехника 29.08.2023

105

08,30

Ю. Генова

Д. Петкова

Хр. Чакърова

В. Боброва

23.

КММ

9 кл.

Устройство на кораба 29.08.2023

105

08,30

Е. Фурнаджиева

М. Иванова

Хр. Чакърова

В. Боброва

24. 9 Физическо възпитание и спорт 29.08.2023 СП

Р. Неделчев

С. Симеонов

25. 10 Физическо възпитание и спорт 29.08.2023 СП

Р. Неделчев

С. Симеонов

26. 11 Физическо възпитание и спорт 29.08.2023 СП

Р. Неделчев

С. Симеонов

27. 8 Философия 30.08.2023

110

08,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

Д. Ганева

М. Недялкова

28. 9 Философия 30.08.2023

110

08,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

Р Д. Ганева

М. Недялкова

29. 10 Философия 30.08.2023

110

08,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

Д. Ганева

М. Недялкова

30.

КММ

9 кл.

РПП- обща техническа подготовка – 30.08.2023

110

08,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Д. Ганева

М. Недялкова

31. КММ10 кл. РПП- обща техническа подготовка 30.08.2023

110

08,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Д. Ганева

М. Недялкова

32. ЕОК- 11 кл.

УП по електрически машини

 

30.08.2023

319

08.30

Д. Петкова

Н. Недялова

33. 8 Биология и здравно образование 31.08.2023

110

08,30

М. Барганска

Д. Кокорска

Р. Неделчев

Д. Ганева

34. 8 Химия и опазване на околната среда 31.08.2023

110

08,30

В. Герчева

М. Барганска

Р. Неделчев

Д. Ганева

35. 8 Предприемачество 31.08.2023

110

08,30

Д. Иванова

Е. Фурнаджиева

Р. Неделчев

Д. Ганева

36. 9 Руски език 31.08.2023

110

08,30

Хр. Чакърова

В. Боброва

Р. Неделчев

Д. Ганева

37. 10 Руски език 31.08.2023

110

08,30

Хр. Чакърова

В. Боброва

Р. Неделчев

Д. Ганева

38. 10 Икономика 31.08.2023

110

08,30

Д. Иванова

Е. Фурнаджиева

Р. Неделчев

Д. Ганева

39. ЕОК- 11 кл. Монтаж на корабното електрообзавеждане 31.08.2023

110

08,30

Д. Петкова

А. Георгиева

Р. Неделчев

Д. Ганева