Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

гПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЛЕД ПОСЛЕДЕН ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС

Име клас изпити  дати
Иван Красимиров Иванов ХІІ в Експлоатация на корабното електрообзавеждане 05.04.2024 г.
ЕОК Електрообзавеждане на кораба 03.04.2024 г.
Автоматизация на кораба 04.04.2024 г.
Учебна практика – обслужване и ремонт на КЕО 12.04.2024 г.
Ангел Ангелов Борисов ХІІ д Български език и литература 08.04.2024 г.
КТТ Математика 25.04.2024 г.
Програмиране 17.04.2024 г.
Учебна практика – комплексна практика по специалността 24.04.2024 г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ април 2024 г.

изпити спец дата стая час
1 Български език и литература – VIII клас всички спец 01.04.2024г. 105 9,00
2 Български език и литература – VIII клас всички спец 01.04.2024 110 9,00
3 Български език и литература – VIII клас, І срок всички спец 01.04.2024 г. 110 9,00
4 Икономика – Х клас, І срок всички спец 01.04.2024 г. 110 9,00
5 РПП – Елементи на електротехническото оборудване – ХІ клас, І срок ЕОК 01.04.2024 г. 212 9,00
6 РПП – Стокознание – IX клас, І срок ЕПФ 01.04.2024 г. 110 9,00
7 История и цивилизация в частта – история на България – VIII клас всички спец 02.04.2024 г. 105 9,00
8 История и цивилизация в частта – история на България – VIII клас всички спец 02.04.2024 г. 110 9,00
9 РПП – Спедиция в морския транспорт – IX клас ЕПФ 02.04.2024 г. 110 9,00
10 Техническо чертане – Х клас ЕОК 02.04.2024 г. 214 9,00
11 Учебна практика – електромонтажна – ХІ клас ЕОК 02.04.2024 г. 214 9,00
12 Английски език – VIII клас всички спец 03.04.2024 г. 105 9,00
13 Английски език – разширено – VIII клас, І срок всички спец 03.04.2024 г. 105 9,00
14 Информационни технологии – VIII клас, І срок всички спец 04.04.2024 г. 110 9,00
15 РПП – Обучение в дигитална среда и облак технологии – VIII клас КТТ 04.04.2024 г. 110 9,00
16 РПП – Обща техническа подготовка – VIII клас всички спец 04.04.2024 г. 105 9,00
17 РПП – Обща техническа подготовка – VIII клас всички спец 04.04.2024 г. 110 9,00
18 РПП – Основни електротехнически принципи и измервания – Х клас, І срок ЕОК 05.04.2024 г. 110 9,00
19 Учебна практика – плавателна – ХІ клас ЕОК 05.04.2024 г. 214 9,00
20 Философия – VIII клас всички спец 05.04.2024 г. 105 9,00
21 Философия – VIII клас всички спец 05.04.2024 г. 110 9,00
22 Философия – VIII клас, І срок всички спец 05.04.2024 г. 110 9,00
23 Български език и литература – IX клас всички спец 08.04.2024 г. 402 10,10
25 Български език и литература – IX клас, І срок всички спец 08.04.2024 г. 402 10,10
24 Български език и литература – IX клас, І срок всички спец 08.04.2024 г. 402 13,20
26 Предприемачество – VIII клас, І срок всички спец 08.04.2024 г. 402 13,20
28 Предприемачество – VІІІ клас всички спец 08.04.2024 г. 402 10,10
27 Предприемачество – VІІІ клас всички спец 08.04.2024 г. 402 13,20
29 Руски език – ІХ клас всички спец 09.04.2024 г. 402 10,10
31 Руски език – ІХ клас, І срок всички спец 09.04.2024 г. 402 10,10
30 Руски език – ІХ клас, І срок всички спец 09.04.2024 г. 402 13,20
32  Производствена практика плавателна – ХІ клас ЕОК 10.04.2024 г. 214 10,10
33 История и цивилизация – ІХ клас, І срок всички спец 10.04.2024 г. 402 13,20
34 История и цивилизация в частта – история на България – ІХ клас всички спец 10.04.2024 г. 402 10,10
35 География и икономика – ІХ клас всички спец 11.04.2024 г. 402 10,10
36 География и икономика – ІХ клас, І срок всички спец 11.04.2024 г. 402 13,20
37 Стокознание – IX клас Спед 11.04.2024 г. 402 10,10
38 Устройство на кораба – IX клас КММ 11.04.2024 г. 402 10,10
39 Устройство на кораба – XI клас ЕОК 11.04.2024 г. 402 10,10
40 Биология и здравно образование – ІХ клас всички спец 12.04.2024 г. 402 13,20
41 Биология и здравно образование – ІХ клас, І срок всички спец 12.04.2024 г. 402 13,20
42 РПП – Техническо чертане и документиране  – IX клас КММ 15.04.2024 г. 214 10,10
43 Физика и астрономия – ІХ клас всички спец 15.04.2024 г. 402 10,10
44 Физика и астрономия – ІХ клас, І срок всички спец 15.04.2024 г. 402 10,10
45 РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи – IX клас КММ 16.04.2024 г. 402 10,10
46 Химия и опазване на околата среда – ІХ клас, І срок всички спец 16.04.2024 г. 402 10,10
47 Химия и опазване на околната среда – ІХ клас всички спец 16.04.2024 г. 402 10,10
48 Здравословни и безопасни условия на труд – IX клас всички спец 17.04.2024 г. 402 10,10
49 Електрически машини и апарати – ХІ клас, І срок ЕОК 18.04.2024 г. 402 10,10
50 Електротехника – ІХ клас ЕОК 18.04.2024 г. 402 10,10
51 Електротехника и електроника – IX клас ЕПФ 18.04.2024 г. 402 10,10
52 Логистика – IX клас Спед 18.04.2024 г. 402 10,10
53 Логистика – IX клас, І срок Спед 18.04.2024 г. 402 10,10
54 РПП – Обща техническа подготовка – IX клас КММ 18.04.2024 г. 402 10,10
55 Техническа механика – ІХ клас ЕОК 19.04.2024 г. 402 10,10
56 Техническо чертане – ІX клас всички спец 19.04.2024 г. 214 10,10
57 Бизнес комуникация в спедиция – ІХ клас Спед 22.04.2024 г. 402 13,30
58 Материалознание – ІХ клас ЕОК 22.04.2024 г. 402 13,30
59 Материалознание – ІХ клас ЕПФ 22.04.2024 г. 402 13,30
60 Материалознание – ІХ клас КММ 22.04.2024 г. 402 13,30
61 Гражданско образование – ХІ клас, І срок всички спец 23.04.2024 г. 402 13,30
62 Философия – ІХ клас всички спец 23.04.2024 г. 402 13,30
63 Философия – ІХ клас, І срок всички спец 23.04.2024 г. 402 13,30
64 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда – ІХ клас КММ/ЕОК 24.04.2024 г. 402 13,30
65 Информационни технологии – ІХ клас, І срок всички спец 24.04.2024 г. 402 13,30
66 Корабни системи и устройства – XI клас ЕОК 24.04.2024 г. 402 13,30
67 Математика – ІХ клас, І срок всички спец 25.04.2024 г. 402 13,30
68 РПП – Въведение в професията – ІХ клас ЕОК 25.04.2024 г. 402 13,30
69 Английски език – IX клас всички спец 26.04.2024 г. 402 13,30
70 Английски език – ІХ клас, І срок всички спец 26.04.2024 г. 402 13,30
71 Английски език по професията – ХІ клас, І срок ЕОК 26.04.2024 г. 402 13,30
72 Руски език – Х клас, І срок всички спец 29.04.2024 г. 402 14,30
73 Физическо възпитание и спорт – VІІІ клас всички спец 29.04.2024 г. ФС 14,30
74 Физическо възпитание и спорт – ІХ клас всички спец 29.04.2024 г. ФС 14,30
75 Физическо възпитание и спорт – ІХ клас, І срок всички спец 29.04.2024 г. ФС 14,30
76 Физическо възпитание и спорт – ХІ клас, І срок всички спец 29.04.2024 г. ФС 14,30
77 РПП – Транспорт и спедиция – IX клас Спед 30.04.2024 г. 402 14,30
78 РПП – Транспорт и спедиция – IX клас, І срок Спед 30.04.2024 г. 402 14,30
79 Учебна практика – обработка на материалите – ІХ клас ЕОК 30.04.2024 г. УР 14,30
80 Учебна практика – общопрофесионални умения – IX клас КММ 30.04.2024 г. УР 14,30