Начало Училище ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

 

Уточнен план за 2014 г.

Уточнен план за 2015 г.

Бюджет за 2016 г.

Финансов отчет за 01.01.2016-30.06.2016 г.

Финансов отчет към 30.09.2016 г.

Финансов отчет към 31.12.2016 г.

Бюджет за 2017 г.

Финансов отчет към 31.03.2017 г.

Финансов отчет към 30.06.2017 г.

Финансов отчет към 30.09.2017 г.

Финансов отчет към 31.12.2017 г.

Финансов отчет към 31.03.2018 г.

Финансов отчет към 30.06.2018 г.

Финансов отчет към 30.09.2018 г.

Бюджет за 2018

Финансов отчет към 31.12.18 г.