Начало Училище Делегиран бюджет

 

Уточнен план за 2014 г.

Уточнен план за 2015 г.

Бюджет за 2016 г.

Финансов отчет за 01.01.2016-30.06.2016 г.

Финансов отчет към 30.09.2016 г.

Финансов отчет към 31.12.2016 г.

Бюджет за 2017 г.

Финансов отчет към 31.03.2017 г.

Финансов отчет към 30.06.2017 г.