Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.ЮЛИ 2019 ГОД. УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8,9 КЛАС

№ по ред

Учебен предмет

дата

място

час

Комисия

подпис

Квестори

подпис1

1

Електротехника -9 кл

10.07.

110

8,00

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Тодорова

Н.Полименова

2

Английски език-8,9 кл.

12.07

110

8.00

Д.Овале

Г.Драгнева

Д.Тодорова

Т.Стоянова

3

Устройство на кораба- 9кл

15.07

110

8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Д.Овале

Т.Стоянова

4

Техническа механика – 9 кл.

15.07

110

8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Д.Овале

Т.Стоянова

5

Градивни елементи-9кл.

16.07

110

8.00

Ал.Георгиева

Г.Георгиев

Г.Драгнева

Т.Стоянов

6

Български език и литература- 8кл

16.07

110

8.00

Д.Кунев

А.Пенева

Г.Драгнева

Т.Стоянова

7

Философия-8,9 кл.

17.07

110

8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Ж.Стойнева

М.Щерева

8

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда-9кл

18.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Крумова

Г.Драгнева

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.ЮЛИ – 2019 ГОД.- УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10,11 КЛАС

№ по ред

Учебен предмет

дата

място

час

Комисия

подпис

Квестори

подпис

1.  

Електротехника и електроника- 10кл

10.07.

110

8,00ч

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Тодорова

Н.Полименова

2.   

Учебна практика - по специалността-КММ,10,11кл

10.07.

УР

13,00

К.Левков

Е.Поповска

-

3.     

Термодинамика- 10кл.

11.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Д.Тодорова

Н.Полименова

4.     

Учебно-производствена плавателна практика КММ-11кл.

11.07.

УР

13,00

К.Левков

Е.Поповска

 

5.     

Учебна практика - по заваряване- КММ,11кл

12.07.

УР

13,00

К.Левков

Е.Поповска

-

6.     

Техническа механика -10кл.

15.07

110

8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Д.Овале

Т.Стоянова

7.     

Заваряване-11кл.

15.07

110

8.00

Д.Михова

К.Левков

Д.Овале

Т.Стоянова

8.     

Български език и литература -11кл

16.07

110

8.00

Д.Кунев

А.Пенева

Г.Драгнева

Т.Стоянова

9.   

Корабни парни котли и турбини- 11кл.

16.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Г.Драгнева

Т.Стоянова

10.

Механизация на пристанищата-11кл.

16.07

110

8.00

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Г.Драгнева

Т.Стоянова

11. 

Биология и здравно образование -10кл.

16.07

110

8.00

Д.Кокорска

М.Николова

Г.Драгнева

Т.Стоянова

12. 

Философия-11кл.

17.07.

110

8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Ж.Стойнева

М.Щерева

13. 

Етика и право-10кл

17.07.

110

8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Ж.Стойнева

М.Щерева

14.

Корабни двигатели с вътрешно горене-ЗИП,11кл

18.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Крумова

Г.Драгнева

15. 

Математика-10кл.

19.07

110

8.00

Т.Мустакова

М.Щерева

Т.Крумова

Г.Драгнева

16. 

Химия и опазване на околната среда-10кл.

19.07

110

8.00

Д.Кокорска

М.Николова

Т.Крумова

Г.Драгнева

17. 

Технология на кораборемонта -11кл

19.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Крумова

Г.Драгнева

18.

Корабни двигатели с вътрешно горене-11,10 кл.

22.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Тодорова

Д.Кунев

19. 

Корабни системи и устройства-11кл

23.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Тодорова

Д.Кунев

20.

Корабни спомагателни механизми-10кл.

23.07

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Т.Тодорова

Д.Кунев