Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

График на изпитите за определяне на срочна оценка на ученици  за първи срок на учебната 2018-2019 г.

предмет

кл.

Дата/час

комисия

квестори

стая

1

Приложен мрежови софтуер

12г

7.02.2019

13,20

Р.Илиева

Г.Георгиев

Т Стоянова

 Р. Тодорова

110

2

Морско право

12д

7.02.2019

13,20

Хр.Минев

Ел.Фурнаджиева

Т Стоянова

 Р. Тодорова

110

3

Мореходна астрономия

11в

7.02.2019

13,20

Бр.Тодоров

Хр.Минев

Т Стоянова

 Р. Тодорова

110

4

УП-изпитване на ДВГ

12б

7.02.2019

13,20

К.Левков

Л.Лютов

-

УР

5

Корабни парни котли и турбини

12б

8.02.2019

13.20

Ел.Поповска

Ан.Шойлева

Д.Тодорова

К.Койчев

110

6

Запомнящи устройства

12г

8.02.2019

13,20

Г.Георгиев

Р.Илиева

Д.Тодорова

К.Койчев

110

7

Механизация на пристанищата

12д

8.02.2019

13,20

Ел.Поповска

Ел.Фурнаджиева

Д.Тодорова

К.Койчев

110

8

Теория на кораба

11в

8.02.2019

13.20

Д. Михова

Ан.Шойлева

Д.Тодорова

К.Койчев

110

9

Български език и литература

9

11.02.2019

13.20

А.Пенева

Д.Тодорова

Г.Драгнева

М.Щерева

110

 10

Български език и литература

12

11.02.2019

13.20

А.Пенева

Д.Тодорова

Г.Драгнева

М.Щерева

110

11

УП по заваряване -11кл

11б

11.02.2019

13,20

К.Левков

Л.Лютов

-

УР

12

УП по специалността-12кл.

12б

11.02.2019

13,20

К.Левков

Л.Лютов

-

УР

13

Комплексна практика по специалността

12г  

 

11.02.2019

13.20

Ив.Кьосева

Г.Георгиев

-

408

14

УП- кореспонденция и компютърен машинопис

12д

11.02.2019

13.20

Ив.Кьосева

Г.Георгиев

-

408

15

УП по заваряване

12б

12.02.2019

13,20

К.Левков

Л.Лютов

-

УР

16

Приложен софтуер-

ЗИП

12г

12.02.2019

13,20

Р.Илиева

Г.Георгиев

М.Николова

Б.Станев

110

17

Експлоатация на пристанищата и флота -ЗИП

12д

12.02.2019

13,20

Д.Иванова

Р. Ганчовска

М.Николова

Б.Станев

110

18

УП Стифадорска

12д

13.02.2019

13,20

Ел.Фурнаджиева

Р. Ганчовска

-

104

19

УП-периферни устройства

12г

13.02.2019

13,20

Г.Георгиев

Р.Илиева

-

409

20

УП – асамблиране на РС

12г

14.02.2019

13,20

Г.Георгиев

Р.Илиева

-

409

21

УП-Търговска експлоатация на пристанищата и флота

12д

14.02.2019

13,20

Р. Ганчовска

Ел.Фурнаджиева

-

104