Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД ПОСЛЕДЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Клас Специалност Предмет Дата Час Стая Комисия Квестори
12 ЕОК Проектиране на електрически уредби и устройства 14.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Н.Недялова Д. Тодорова  Ив. Кирилова
12 КММ Учебна практика - по специалността 15.01.2019 г. 13.30 ч. УР Л. Лютов  К.Левков -
12 МК Технология на морските превози 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Бр. Тодоров М.Методиев Д. Овале Р.Тодорова
12 МК Експлоатация на търговския флот 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Бр. Тодоров М.Методиев Д. Овале Р.Тодорова
12 МК Електронавигационни прибори 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Хр. Минев Ат.Коларов М. Щерева Ж.Стойнева