Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

График за провеждане на поправителни изпити м.юли за ученици от 8,9,10 и 11 класпрез учебната 2017/2018 година

клас

предмет

дата

час

комисия

квестори

1

10б

Информационни технологии

09.07.2018 г.

8.00ч

И. Кьосева               З. Вангелова

Т.Крумова  И.Куцаров

2

Информационни технологии

09.07.2018 г.

8.00ч

И. Кьосева               З. Вангелова

Т.Крумова  И.Куцаров

3

Физика и астрономия

09.07.2018 г.

8.00ч

Р.Тодорова              Р. Миленкова

Т.Крумова  И.Куцаров

4

10б

География и икономика

10.07.2018 г.

8.00ч

Т. Стоянова             К. Калчев

Р.Миленкова  Г.Иванова

5

8а/8в/ 8г

География и икономика

10.07.2018 г.

8.00ч

Т. Стоянова             К. Калчев

Р.Миленкова  Г.Иванова

6

География и икономика

10.07.2018 г.

8.00ч

Т. Стоянова             К. Калчев

Р.Миленкова  Г.Иванова

7

Биология и здравно образование

11.07.2018 г.

13.30ч

М. Николова           Д. Кокорска

Т.Стоянова Д.Кунев

8

11а

Електронавигационни прибори

11.07.2018 г.

13.30ч

М. Методиев           Б. Тодоров

Т.Стоянова Д.Кунев

9

10б

Учебна плавателна практика

11.07.2018 г.

13.30ч

Л. Лютов                К. Левков

Т.Стоянова Д.Кунев

10

Учебна практика - морско дело

11.07.2018 г.

13.30ч

М. Методиев           Б. Тодоров

Т.Стоянова Д.Кунев

11

Учебна практика - общометална

11.07.2018 г.

13.30ч

К. Левков                Л. Лютов

Т.Стоянова Д.Кунев

12

10б

Аналогова схемотехника

12.07.2018 г.

8.00ч

Ал. Георгиева    Виолета Чамова

Г. Иванова  И.Иванова

13

11в

Електроника

12.07.2018 г.

8.00ч

Ал. Георгиева         В. Чамова

Г. Иванова  И.Иванова

14

10б

Учебна практика - по специалността

12.07.2018 г.

13.30ч

Л. Лютов                К. Левков

Г. Иванова  И.Иванова

15

11б

Учебна практика - по специалността

12.07.2018 г.

13.30ч

Л. Лютов                К. Левков

Г. Иванова  И.Иванова

16

10г

Химия и опазване на околната среда

12.07.2018 г.

8.00ч

М. Николова            Д. Демирова

Г. Иванова  И.Иванова

17

Химия и опазване на околната среда

12.07.2018 г.

8.00ч

М. Николова            Д. Демирова

Г. Иванова  И.Иванова

18

Химия и опазване на околната среда

12.07.2018 г.

8.00ч

М. Николова            Д. Демирова

Г. Иванова  И.Иванова

19

11в

Електрически инсталации

13.07.2018 г.

8.00ч

В. Чамова              Ал. Георгиева

Д.Овале      Р.Тодорова

20

10а 10б 10в10г

Етика и право

13.07.2018 г.

8.00ч

Т.Крумова               А. Пенева

Д.Овале      Р.Тодорова

21

9а/9б

Психология и логика

13.07.2018 г.

8.00ч

Т.Крумова               А. Пенева

Д.Овале      Р.Тодорова

22

11б/ 11в

Философия

13.07.2018 г.

8.00ч

Т.Крумова               А. Пенева

Д.Овале      Р.Тодорова

23

8а/8б/ 8в/8г

Философия

13.07.2018 г.

8.00ч

Т.Крумова               А. Пенева

Д.Овале      Р.Тодорова

24

10б/ 10в

История и цивилизация

16.07.2018 г.

8.00ч

Т.Стоянова Н.Полименова

А.Пенева              Н. Митева

25

8а/8в

История и цивилизация

16.07.2018 г.

8.00ч

Т.Стоянова Н.Полименова

А.Пенева              Н. Митева

26

История и цивилизация

16.07.2018 г.

8.00ч

Т.Стоянова Н.Полименова

А.Пенева              Н. Митева

27

10б

Български език и литература

17.07.2018 г.

8.00ч

Д. Кунев                 А. Пенева

М. Щерева М.Николова

28

8б/8в

Български език и литература

17.07.2018 г.

8.00ч

А. Пенева                Д. Кунев

М. Щерева М.Николова

29

9а/9б

Български език и литература

17.07.2018 г.

8.00ч

А. Пенева                Д. Кунев

М. Щерева М.Николова

30

10б

Корабни двигатели с вътрешно горене

17.07.2018 г.

8.00ч

Е. Поповска            А. Шойлева

М. Щерева М.Николова

31

11б

Корабни двигатели с вътрешно горене

17.07.2018 г.

8.00ч

Е. Поповска            А. Шойлева

М. Щерева М.Николова

32

Предприемачество

18.07.2018 г.

8.00ч

Ю. Георгиева         А. Шойлева

И. Куцаров  Д.Кунев

33

10б

Техническа механика

18.07.2018 г.

8.00ч

Е. Поповска            А. Шойлева

И. Куцаров  Д.Кунев

34

10б

Здравословни и безопасни условия на труд

19.07.2018 г.

8.00ч

Л.Лютов  Е.Поповска

М. Николова       

Г. Иванова

35

11б

Корабни парни котли и турбини

19.07.2018 г.

8.00ч

Е. Поповска            А. Шойлева

М.Николова         

Г. Иванова

36

11а

Корабни системи и устройства

19.07.2018 г.

8.00ч

А. Шойлева              Е. Поповска

М.Николова          Г. Иванова

37

10б

Корабни спомагателни механизми

19.07.2018 г.

8.00ч

А. Шойлева              Е. Поповска

М.Николова          Г. Иванова

38

Технология на материалите

19.07.2018 г.

8.00ч

Е. Поповска            А. Шойлева

М. Нколова          Г. Иванова

39

10б

Математика

20.07.2018 г.

8.00ч

Р. Тодорова            М. Щерева

Д.Овале                Т. Стоянова

40

Математика

20.07.2018 г.

8.00ч

М. Щерева Р.Тодорова

Д.Овале                Т. Стоянова

41

Математика

20.07.2018 г.

8.00ч

М. Щерева Р.Тодорова

Д.Овале                Т. Стоянова

42

Английски език

23.07.2018 г.

8.00ч

Д. Овале                  И. Иванова

М.Щерева             Р. Тодорова

43

10б/10г

Английски език (ІЧЕ)

23.07.2018 г.

8.00ч

И. Иванова             Д. Овале

М.Щерева             Р. Тодорова

44

11д

Английски език (ІЧЕ)

23.07.2018 г.

8.00ч

Д. Овале                  И. Иванова

М.Щерева             Р. Тодорова

45

Английски език (ІЧЕ)

23.07.2018 г.

8.00ч

Д. Овале                  И. Иванова

М.Щерева             Р. Тодорова

46

Английски език (ІЧЕ)

23.07.2018 г.

8.00ч

И. Иванова             Д. Овале

М.Щерева             Р. Тодорова