Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

 

Поправителна сесия за ученици  от  12 клас за  учебната 2018/2019 година по предмети

№ по ред

Учебен предмет

дата

място

час

комисия

квестори

1

Учебна плавателна практика-КММ

16.05.

УР

8,00ч

Л. Лютов К.Левков

 

2

Учебна практика - по специалността-КММ

16.05.

УР

8,00ч

Л. Лютов К.Левков

-

3.

Учебна практика- периферни устройства

16.05

216

8.00

Г.Георгиев

Зл.Георгиева

 

4.

Заваряване

16.05

110

13.20

К.Левков

Л. Лютов

Д.Кунев

М.Николова

5.

Механизация на пристанищата

16.05

110

13.20

Ел.Поповска

Ел.Фурнаджиева

Д.Кунев

М.Николова

6.

Запомнящи устройства

16.05

110

13.20

Г.Георгиев

Зл.Георгиева

Д.Кунев

М.Николова

7

Учебно-производствена плавателна практикаКММ

17.05.

УР

8,00ч

 Л. Лютов К.Левков

-

8

Морско право

17.05.

110

8,00ч

В.Чамова Н.Недялова

Т.Крумова

Д.Тодорова

9

Приложен мрежов софтуер

17.05.

110

13,30ч

В.Чамова Н.Недялова

Т.Крумова

Д.Тодорова

 


Поправителни изпити за ученици от последен гимназиален клас на обучение

предмет

дата

място

час

комисия

квестор

1

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

16.05.

110

8,00ч

Н.Недялова

 В.Чамова

Ж.Стойнева

Д.Тодорова

2

ЗИП - Електрообзавеждане на кораба

16.05.

110

10,00ч

Н.Недялова

В.Чамова

Т.Крумова

Б.Станев

3

Монтаж на корабното електрообзавеждане

16.05.

110

13,20ч

В.Чамова Н.Недялова

Д.Кунев

М.Николов

4

Товарно дело

16.05.

110

13,20ч

М.Методиев

Бр. Тодоров

Д.Кунев

М.Николова

5

Технология на морските превози

16.05.

110

13,20ч

Хр.Минев

Бр. Тодоров

Д.Кунев

М.Николова

6

Учебна практика - по специалността-ЕОК

17.05.

110

8,00ч

Н.Недялова

 В.Чамова

 
7

Проектиране на електрически уредби и устройства

17.05.

110

10,00ч

В.Чамова Н.Недялова

Р.Ганчовска

Д.Иванова