Начало    Учебници за 2018/2019 г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

8-МИ КЛАС

Български език  - изд. „Булвест  2000“

Литература- изд. „Булвест 2000“

Математика: учебник по  математика и учебна тетрадка - изд. “Анубис” - Чавдар Лозанов и колектив - 2017 -2018 г.

Информационни технологии -   учебно помагало - изд.” Просвета” 2017 г.

Физика и астрономия - ЗП - изд “ Булвест2000 “ , автор Максим Максимов   от 2017-2018 г.

География и икономика - изд. „ Просвета“ - автор Ст . Дерменджиева и  колектив2017-2018 г.

История и цивилизация -изд. „Просвета“ - 2017 г.- автор Борислав Гаврилов  и  колектив

Химия и опазване на околната среда - изд „Педагог 6“  - автор Митка Павлова и колектив - 2017 г.

Биология и здравно образование - изд. „Педагог 6“ - автор Наташа Цанова и колектив - 2017 г.

Философия - ЗП - изд. „Педагог 6“ - автор Галя Герчева, Несторова , Димитрова - 2017-2018 г.

Музика- изд. „Булвест 2000“

Английски език - New Success, Elementary Student’s Book, изд. Pearson Longman; Elementary Workbook

Учебниците и учебната тетрадка се закупуват с групова заявка.


9-ти КЛАС

Български език  - изд. БГ учебник

Литература- изд. „Булвест 2000“

Руски език - изд. „Просвета“ - „Привет“ А1, 1+ учебна тетрадка

Математика- изд.“ Анубис“- Т. Витанов, П. Недевски , М. Кьосева- 2018 г.

Информационни технологии - изд. „Булвест 2000“ - 2018 г.

Физика и астрономия -ЗП ( втора част) - изд “ Булвест2000 “, авт. колектив Максим Максимов,  Ивелина Димитрова - 2018 г.

География и икономика - изд. „ Булвест 2000“ - автор Румен Пенин  и колектив,

География и икономика - контурни карти за 9 клас (втора част) изд. „Атласи“

История и цивилизация -изд. „Анубис“ - втора част - 2018 г.

Химия и опазване на околната среда - изд. „Педагог 6“ ЗП - автор Митка Павлова и колектив - 2018 г.

Биология и здравно образование - изд. „Педагог 6“ - автор Наташа Цанова и колектив - 2018 г.

Философия - ЗП - изд. „Педагог 6“ - автор Галя Герчева, Несторова, Р. Димитрова - 2018 г.

Музика- изд. „Просвета“

Английски език - 9а,б,в,г класове - New Success, Pre-Intermediate Student’s Book, Pre-intermediate Workbook, изд. Pearson Longman

Учениците имат закупени учебници и тетрадки от предходната учебна г.


10-ти КЛАС

Български език  - изд. „Анубис“

Литература+ христоматия  -  изд. „Просвета“

Руски език- Диалог с Росиией - изд. „Булвест 2000”

Математика- задължителна подготовка -изд. “Анубис” - Чавдар Лозанови колектив - 2001/2013г.

Информационни технологии - изд “Нова звезда” - автор Ивайло Иванов - 2010-2018 г.

Физика и астрономия - ЗП - изд “ Булвест2000 “ - авт. колектив Максим  Максимов , Г. Христакудис  2009-2014 г.

География и икономика - изд. „ Булвест 2000“ - автор Румен Пенин и колектив

История и цивилизация - изд. „Анубис“ - автор Христина Мирчева и колектив.

Химия и опазване на околната среда - изд. „Педагог 6“ ЗП - автор Митка Павлова и колектив

Биология и здравно образование - изд. „Анубис“ ЗП - автор Мария Шишиньова и колектив

Етика и право -ЗП - изд. „Екстрем“ 2002-2012 г. - автор Сергей Герджиков и колектив

Английски език:

10а клас-Opportunities, Pre- Intermediate Student’s Book (син цвят), изд. Longman, Pre- Intermediate Language Powerbook + Opportunities, Intermediate Student’s Book (зелен цвят), изд. Longman

10 б клас-Opportunities, Pre- Intermediate Student’s Book (син цвят), изд. Longman, Pre- Intermediate Language Powerbook


11-ти КЛАС

Български език  - изд. „Анубис“

Литература+ христоматия - изд. „Просвета“

Математика- задължителна подготовка - изд. “Анубис” - Чавдар Лозанови колектив- 2001/2013г.

История и цивилизация -изд. „Просвета“ - автор В. Гюзелев и  колектив.

Философия -  ЗП - изд. „Екстрем“ - автор Сергей Герджиков

Английски език:

11а,б,в класове-Opportunities, Intermediate Student’s Book (зелен цвят), изд. Longman

11г клас-Opportunities, Intermediate Student’s Book (зелен цвят), изд. Longman


12-ти КЛАС

Български език  - изд. „Просвета“

Литература+ христоматия - изд. „Просвета“

Математика- задължителна подготовка - изд. “Анубис” - Чавдар Лозанов и колектив- 2005/2013г.

Свят и личност -ЗП - изд. „Просвета“ - автор Мая Грекова и колектив - 2008-2012г

Английски езикпо професията -  сборни материали


Списък на творбите, изучавани в 9 клас

Списък на творбите, изучавани в 10 клас

Списък на творбите, изучавани в 11 клас


За специалност Корабни машини и механизми  - КММ

 1. Жеков, Воденичаров-Корабни машини и механизми, Галактика,1994
 2. Грозев, Лазаров  - Хидравлични  машини,Техника,2006
 3. Йосифов ,  Йорданов -Корабни парни котли и турбини,Галактика-1992
 4. Кънев , Ремонт на КММ-Малео-63,2001
 5. Григоров Лефтеров, Корабни силови уредби, 1998
 6. Йосифов, Лазаровски-Корабни турбомашини-Малео-63,2006
 7. Трофимов, Дизелови силови уредби за морските кораби, 1997
 8. Койчев, Безопасност на корабоплаването ,2004,Варна
 9. Щерев, Организация на корабната служба и охрана на труда на корабите,2003
 10. Златарев, Помпи , компресори и вентилатори,Техника,1989
 11. Томов, Корабни машини и механизми, Техника,1995
 12. Алексиев, Костова, Корабни енергетични уредби, Стено ,2010
 13. Алексиев  ,Костова,Техническа експлоатация на КЕУ,Стено,2011
 14. Кръстев,Марков,Техническа термодинамика и топлопренасяне,Техника ,2004
 15. Петков,Корабни силови уредби,Малео-63,2005
 16. Койчев, Опазване на морската среда,Малео-63,2009
 17. Малев, Топлотехнически контрол, диагностика и регулиране на КДВГ, Славена,2002
 18. Качаров, Апостолов, Двигатели с вътрешно горене,Техника,2005
 19. Костов, Генов,   Ръководство по курсово проектиране на ДВГ,Техника,2002
 20. Маслинков, Стефанов,Теория на двигателите с вътрешно горене,Техника,2003
 21. Щерев,Корабни силови уредби и техническа експлоатация на кораба,Варна 2002
 22. Щерев, Аварийно-спасителни операции и осигуряване мореходността на кораба,Варна,2001
 23. Първанов, Крушев,Сигурност на корабоплаването,Варна,2008
 24. Първанов, Крушев,Безопасност на корабоплаването,Малео-63,2005
 25. Халачев, Йосифов,Корабни парогенератори и турбини,
 26. Кънев, Технология на корабното машиностроене и ремонт на КММ,Малео-63,2001
 27. Йосифов, Пилева,Корабни парни котли и турбини,Галактика,1992
 28. Христов, Техническа механика,Техника,1990
 29. Сандалски, Техническо чертане със задачи и въпроси,2005
 30. Пенчева, Технология на машиностроителните материали,Техника,1990
 31. Панайотова, Задачи по машинно чертане,Техника,1993
 32. Пенчева, Материали и заготовки,Техника,1993

За специалност Електрообзавеждане на кораби - ЕОК

 1. Овчарова М., Георгиева Ю. “ Електрически инсталации  11 клас “, изд. Нови знания, София, 2006г.
 2. Николова Е., М. Люцканова. Електрически машини и апарати. С., ПРОСВЕТА, 2003г.
 3. Личев А., М. Люцканова. Електрически машини и апарати. С., ТЕХНИКА, 1991г.
 4. Божилов Г., Е. Соколов, И. Вакалев.Електромеханични устройства, С., ТЕХНИКА, 1991г.
 5. Скринска,А. и колектив.Обща електротехника с основи на електрониката.Сиела.2000г
 6. Несторова,Р.Електротехника.Просвета 2003г
 7. Бечева,М. и колектив.Електротехника и електроника.Техника 1992 г.
 8. Ананиев,Л. и колектив.Основи на електротехниката.Техника 2000 г.
 9. Гадавелов, А., Ананиев Р. Градивни елементи. 9 клас Нови знания, София 2011 г.
 10. Г. Масларов и кол., Електрообзавеждане на кораба, изд. Г.Бакалов, Варна, 1990 г.
 11. Ал. Цанев, Електрообзавеждане на кораба, Военно издателство, София, 1989 г.
 12. Хинов, Х. и колектив. Автоматизация на производството. Техника.1988.
 13. Шишков, Ат. Електроника. С. Техника, 1988
 14. Спасова В. Електроника 10 клас Нови знания София 2006 г.
 15. Иванов, Р. и колектив. Основи на автоматизацията. Техника.1997.
 16. Купенов,Д.и колектив, Технология на производството и ремонта  на електрическите машини и апарати Техника.1999
 17. Ц.Цанев “Техническа експлоатация на електрически уредби” изд.Сиела 1998г.
 18. Николова, А. Рашков, И. Златенов. Проектиране на електрически урeдби и електрообзавеждане на производствени механизми. Техника. 1972 г.
 19. Е. И колектив.Електрически машини и апарати,Просвета 2003
 20. Кутов, П. и колектив. Монтаж, ремонт и експлоатация на електрообзавеждането на промишлени предприятия. Техника. 1982г.
 21. Цанев, Ц. и колектив. Мон

За специалност Корабоводене морско – КМ

 1. „Навигация и лоция“, Д. Симеонов и др., ИК Галактика 1999г.;
 2. Безопасно разминаване на корабите, Г. Георгиев, ИК „Компас“;
 3. Мореходна астрономия, Г. Георгиев, 1999г.;
 4. Метеорология и океанография 2000; Георгиев;
 5. Технически средства за корабоводене, 1989, Г. Вълчев и колектив; 1998г.  ИК „Стено“;
 6. Правила за плаване по морските пътища, 2015, Белчев ИК „Стено“;
 7. Електронавигационни прибори, 2015 , ИК „Стено“;
 8. Устройство на кораба, Бъчваров, 2000г., Малео ЕОД;
 9. Корабни радионавигационни устройства, Биков, 1976г.
 10. Справочник по Морска практика, Военно издателство, 1982 г.
 11. МППСМ 1972, Ал. Първанов, 2000г.;
 12. Наръчник по морските съобщения, Пл. Петров, „Стено“, 1999г.;
 13. Управление и техническа експлоатация на кораба, Борисов;
 14. Товарен план н кораба, И. Томов, ДИ „Техника“, 1982г.
 15. Технология на морските превози Филев, Ванков,1978г.
 16. Експлоатация на търговския флот, Филев, 1988г.
 17. Международен Сигнален свод;
 18. Контейнерните превози в съвременното корабоплаване, Д. Димитров, Стено, 2002г.
 19. Устройство и експлоатация на морския танкер, 1995г
 20. Практическо корабоводене 1989г
 21. Корабни такелажни работи 1980г., ВИ
 22. Основи на военноморското дело, 1973 г;
 23. Търговска експлоатация на кораба, „Стено“, 2011г, Н. Петков.

За специалност Експлоатация на пристанищата и флота

 1. Експлоатация на пристанищата и флота

„Експлоатация на морския флот и пристанищата“ – Дамяна Лазарова, ДИ Техника, София 1978г.

 1. „Технология на морските превози“ – К. Филев и колектив, ДИ Техника, София 1978г.
 2. „Морски илюстрован тълковен речник“ – М. Михайлов, СТЕНО, 2002г.
 3. Устройство на морските пристанища

Устройство на морските пристанища, Шихиев, Ф. и колектив, Техника, 1979.


За всички специалности от 9-ти до 12-ти клас

 1. Предприемачество

„Предприемачество и мениджмънт“ – Кирил Тодоров, София, изд. Мартилен 2004 г.

 1. Икономика

„Икономика“ – Антоанета Войкова и др., София, Изд. „Просвета“, 2009 г.