Начало Прием 2017/2018 След 7 клас

 

след завършен СЕДМИ КЛАС - С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Професия    КОРАБОВОДИТЕЛ

Специалност КОРАБОВОДЕНЕ- МОРСКО

 

Професия    ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

Професия    КОРАБЕН ТЕХНИК

Специалност КОРАБНИ МАШИНИ  И МЕХАНИЗМИ

 

Професия  ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА КОРАБИ

 

Кандидатите за прием след завършен СЕДМИ  клас  полагат тест по:

Български език и литература  - 19.05.2017 г.

Математика  -  22.05.2017 г.

За гимназията могат да кандидатстват младежи и девойки, ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ КЛАС и не по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • Удвоен резултат по български език и литература от НВО;
  • Удвоен резултат по математика от НВО;
  • Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование;

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

След обявяване на резултатите от изпитите учениците подават заявление за класиране по образец и медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика със заключение, че посочените в заявлението специалности не са противопоказни за кандидата.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  • Заявление до Директора - по образец
  • Свидетелство за основно образование - оригинал                                      
  • Медицинско свидетелство - с мнение за цветоусещане и заключение, че специалностите не са противопоказни за кандидата - оригинал
  • Удостоверение за преместване - оригинал

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

16.06-22.06.2017 г. вкл.

до 27.06.2017 г. вкл.

28.06-30.06.2017 г. вкл.

ВТОРИ

28.06-30.06.2017 г. вкл.

до   4.07.2017 г. вкл.

  5.07 - 7.07.2017 г. вкл.

ТРЕТИ

11.07-13.07.2017 г. вкл.

до 17.07.2017 г. вкл.

18.07-19.07.2017 г. вкл.

 

Работно време на училищната комисията по приема на ученици:

                    от 7.30 до 16.00 часа / стая 120

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА:

СЕКРЕТАР:  052/370 - 437

ДИРЕКТОР:  052/370 - 433  

ЗАМ. ДИРЕКТОР:  052/370 - 436