Начало Държавни зрелостни изпити

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

 

ДЕЙНОСТИ

 

СРОК/ДАТА

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

06 март 2017г. -17 март 2017г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18 май 2017г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити и обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища

до 18 май 2017г.

Държавен зрелостен изпит по български език и литература

19 май 2017г.

 

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

22 май 2017г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

от 26 май до 02 юни 2017г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити        

до 09 юни 2017г.

Подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценка        

до 10 май 2017г.

Приключване на учебните занятия

15 май 2074г.

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация и изпити за придобиване на правоспособност по заваряване

до 10 май 2017г.

Провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

ТЕОРИЯ - 09 юни 2017г.  

ПРАКТИКА - 05, 06, 07 юни 2017г.

Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване

ТЕОРИЯ - 31 май 2017г.

ПРАКТИКА - 01, 02 юни2017г.

Връчване на дипломи за завършено средно образование и свидетелства за професионална квалификация

26 юни 2017г.

 

По-подробна информация можете да намерите още на:
   - сайта на РУО - Варна

   - сайта на МОН