Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

М. ДЕКЕМВРИ 2017г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 01.12.2017год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 15.12.2017г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2018г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 22.12.2017год.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 10.01.2018г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - СЕСИЯ ЯНУАРИ 2018 г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБРАБОТКА  НА МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
11.01.2018 г. 14,35ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 ЕОК
12.01.2018 г. 14,35ч УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 ЕОК
15.01.2018 г. 14,35ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЕОК
16.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
17.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 ЕОК
18.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 ЕОК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 ЕОК
11.01.2018 г. 14,35ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 ЕОК
12.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЕОК
15.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОНИКА 2 ЕОК
16.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 2 ЕОК
17.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА 2 ЕОК
18.01.2018 г. 14,35ч ИКОНОМИКА 2 ЕОК
11.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЕОК
12.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 3 ЕОК
15.01.2018 г. 14,35ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 ЕОК
16.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 ЕОК
18.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 3 ЕОК
19.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 ЕОК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 ЕОК
11.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 ЕОК
12.01.2018 г. 14,35ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 ЕОК
15.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 4 ЕОК
16.01.2018 г. 14,35ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК
17.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 4 ЕОК
18.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 4 ЕОК
19.01.2018 г. 14,35ч ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И УСТРОЙСТВА 4 ЕОК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБЩОМЕТАЛНА 1 КММ
11.01.2018 г. 14,35ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 КММ
12.01.2018 г. 14,35ч УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 КММ
15.01.2018 г. 14,35ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 КММ
16.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 КММ
17.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 1 КММ
18.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 КММ
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 КММ
11.01.2018 г. 14,35ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ
12.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 КММ
15.01.2018 г. 14,35ч ТЕРМОДИНАМИКА 2 КММ
16.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 2 КММ
18.01.2018 г. 14,35ч ИКОНОМИКА 2 КММ
19.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ СПОМАГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ 2 КММ
11.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 КММ
12.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ
15.01.2018 г. 14,35ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 КММ
16.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ
17.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ
18.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ
11.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 КММ
12.01.2018 г. 14,35ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 КММ
15.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 КММ
16.01.2018 г. 14,35ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 КММ
17.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
18.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА - ИЗПИТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
19.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ ПАРНИ КОТЛИ И ТУРБИНИ 4 КММ
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 1 МК
11.01.2018 г. 14,35ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 МК
12.01.2018 г. 14,35ч УСТРОЙСТВО  НА КОРАБА 1 МК
15.01.2018 г. 14,35ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 МК
16.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 МК
17.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 1 МК
18.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 МК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 МК
11.01.2018 г. 14,35ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 МК
12.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 МК
15.01.2018 г. 14,35ч НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ 2 МК
16.01.2018 г. 14,35ч МОРЕХОДНА АСТРОНОМИЯ 2 МК
17.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 2 МК
18.01.2018 г. 14,35ч ИКОНОМИКА 2 МК
19.01.2018 г. 14,35ч ТЕОРИЯ НА КОРАБА 2 МК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 3 МК
11.01.2018 г. 14,35ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 МК
12.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 МК
15.01.2018 г. 14,35ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 МК
16.01.2018 г. 14,35ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 МК
17.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 МК
18.01.2018 г. 14,35ч МОРСКО ПРАВО 3 МК
19.01.2018 г. 14,35ч НАБЛЮДЕНИЯ И СВРЪЗКИ 3 МК
10.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК
11.01.2018 г. 14,35ч ТЕХНОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ 4 МК
12.01.2018 г. 14,35ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 МК
15.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 МК
16.01.2018 г. 14,35ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 МК
17.01.2018 г. 14,35ч ЕЛЕКТРО НАВИГАЦИОННИ ПРИБОРИ 4 МК
18.01.2018 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК
19.01.2018 г. 14,35ч МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ 4 МК

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит