Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. МАЙ 2018г. /преди редовната сесия/  

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО  03.05.2018год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 09.05.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ-ЮНИ 2018г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 15.05.2018год.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.05.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2018г. /след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 13.06.2018год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 15.06.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 19.06.2018год.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 25 ЮНИ 2018г.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 26, 27 и 28 ЮНИ 2018г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2018 г.

специалност "Електрообзавеждане на кораба"

ДАТА ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
29.05.2018 г. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 ЕОК
31.05.2018 г. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 ЕОК
01.06.2018 г. УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 ЕОК
04.06.2018 г. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
05.06.2018 г. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 ЕОК
07.06.2018 г. ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЕОК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБРАБОТКА  НА МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
29.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА 2 ЕОК
31.05.2018 г. ИКОНОМИКА 2 ЕОК
01.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЕОК
04.06.2018 г. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 2 ЕОК
05.06.2018 г. БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 ЕОК
07.06.2018 г. ЕЛЕКТРОНИКА 2 ЕОК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 ЕОК
30.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 ЕОК
31.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 3 ЕОК
01.06.2018 г. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 3 ЕОК
04.06.2018 г. КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 ЕОК
05.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЕОК
07.06.2018 г. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 ЕОК
29.05.2018 г. КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 4 ЕОК
30.05.2018 г. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И УСТРОЙСТВА 4 ЕОК
31.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 4 ЕОК
01.06.2018 г. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 ЕОК
04.06.2018 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК
05.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 ЕОК
07.06.2018 г. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 4 ЕОК
08.06.2018 г. УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 ЕОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2018 г.

специалност "Корабни машини и механизми"

01.06.2018 г. УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 КММ
04.06.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 КММ
05.06.2018 г. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 КММ
07.06.2018 г. ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 КММ
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБЩОМЕТАЛНА 1 КММ
30.05.2018 г. КОРАБНИ СПОМАГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ 2 КММ
31.05.2018 г. ИКОНОМИКА 2 КММ
01.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 КММ
04.06.2018 г. КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 2 КММ
05.06.2018 г. БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ
07.06.2018 г. ТЕРМОДИНАМИКА 2 КММ
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 КММ
29.05.2018 г. ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ
31.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ
01.06.2018 г. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ
04.06.2018 г. КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ
05.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 КММ
07.06.2018 г. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 КММ
29.05.2018 г. КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
30.05.2018 г. КОРАБНИ ПАРНИ КОТЛИ И ТУРБИНИ 4 КММ
31.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА - ИЗПИТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
01.06.2018 г. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 КММ
04.06.2018 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 КММ
05.06.2018 г. УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 КММ
07.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 КММ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2018 г.

специалност "Корабоводене - морско"

01.06.2018 г. УСТРОЙСТВО  НА КОРАБА 1 МК
04.06.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 МК
05.06.2018 г. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 МК
07.06.2018 г. ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 МК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 1 МК
29.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 2 МК
30.05.2018 г. ТЕОРИЯ НА КОРАБА 2 МК
31.05.2018 г. ИКОНОМИКА 2 МК
01.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 МК
04.06.2018 г. МОРЕХОДНА АСТРОНОМИЯ 2 МК
05.06.2018 г. БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 МК
07.06.2018 г. НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ 2 МК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 МК
29.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 МК
30.05.2018 г. НАБЛЮДЕНИЯ И СВРЪЗКИ 3 МК
31.05.2018 г. МОРСКО ПРАВО 3 МК
01.06.2018 г. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 МК
04.06.2018 г. КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 МК
05.06.2018 г. ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 МК
07.06.2018 г. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 МК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 3 МК
29.05.2018 г. ЕЛЕКТРО НАВИГАЦИОННИ ПРИБОРИ 4 МК
30.05.2018 г. МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ 4 МК
31.05.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК
01.06.2018 г. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 МК
04.06.2018 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 МК
05.06.2018 г. ТЕХНОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ 4 МК
07.06.2018 г. УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 МК
08.06.2018 г. УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит