Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 17.10.2017год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация– 20 октомври 2017г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация–  23, 24, 25 октомври 2017г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ - СЕСИЯ ОКТОМВРИ 2017г

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ СТАЯ
1 10.10.2017 г. 14,35ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 МК 110
2 10.10.2017 г. 14,35ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ 110
3 10.10.2017 г. 14,35ч ТЕОРИЯ НА КОРАБА 2 МК 110
4 10.10.2017 г. 14,35ч УСТРОЙСТВО  НА КОРАБА 1 МК 110
5 10.10.2017 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ УР
6 11.10.2017 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 2 МК 208
7 11.10.2017 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК 208
8 12.10.2017 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 МК 208
9 12.10.2017 г. 14,35ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК 208
10 13.10.2017 г. 14,35ч ТЕХНОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ 4 МК 110

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит