Начало

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


СЪОБЩЕНИЕ: От 10 септември 2018г. започва записване на кандидати за обучение в квалификационен курс (самостоятелна форма на обучение), специалност Електрообзавеждане на кораби и Корабни маши и механизми.

За повече информация на телефони 052/370436 и 052/370433


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2018г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.09.2018 год.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 25.09.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ОКТОМВРИ 2018г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО09.10.2018 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 12.10.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 15.10.2018 год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация– 22 октомври 2018г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация–  23, 24 и 25 октомври 2018г.

1. Теория:

Специалност

Дата и

начален  час

Място за

провеждане

на изпита

Състав на комисията по оценяване

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

22.10.2018

8,00 часа

ВМГ

Каб.110

1. Е. Поповска

2. А. Шойлева

3. Л. Лютов

Корабоводене – морско

ІІІ степен

22.10.2018

8,00 часа

ВМГ

Каб.110

1. Б. Тодоров

2. М. Методиев

3. Ат. Коларов

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

22.10.2018

8,00 часа

ВМГ

Каб.110

1. Н. Недялова

2. Ал. Георгиева

3. В. Чамова

 

2.  Практика:

Специалност

Дата и

начален час

Място за провеждане на изпита

Състав на комисията по провеждане и оценяване

Корабоводене-морско

ІІІ степен

23,24,25.10.2018

13,30 часа

ВМГ

каб. 208

1. Б. Тодоров

2. М. Методиев

3. Ат. Коларов

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

23,24.10.2018

13,30 часа

Учебна работилница

1. Л. Лютов

2. К. Левков

3. А. Шойлева

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

23,24.10.2018

13,30 часа

ВМГ

каб. 319

1. Н. Недялова

2. Ал. Георгиева

3. В. Чамова


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ  ПОПРАВИТЕКНА СЕСИЯ ОКТОМВРИ 2018г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ КОМИСИЯ СТАЯ КВЕСТОРИ
1 12.10.2018г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ Ел. Поповска  Ан. Шойлева 110 Р. Тодорова М.Щерева
2 15.10.2018г. 13,30 ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 КММ Д.Демирова Р.Миленкова 110 Д. Тодорова А.Пенева
3 15.10.2018г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК Д.Демирова Р.Миленкова 110 Д. Тодорова А.Пенева
4 16.10.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ  Л.Лютов     К. Левков УР  
5 17.10.2018г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ Ел. Поповска  Ан. Шойлева 110 Д.Овале М.Николова
6 17.10.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 ЕОК В.Чамова Н.Недялова  319  
7 17.10.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 ЕОК В.Чамова Н.Недялова  319  
8 18.10.2018г. 13,30ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ В.Чамова Н.Недялова  110 Р.Тодорова И.Кирилова
9 18.10.2018г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 4 ЕОК В.Чамова Н.Недялова  110 Р.Тодорова И.Кирилова
10 19.10.2018г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 КММ Р. Ганчовска Д.Иванова 110 Г.Драгнева М.Щерева

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит