Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА  СФО- КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

СЕСИЯ

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ

ЮЛИ

14.07.2017 г.

7,10,11 – 2017 г.

3.07.2017 г.

НАЧАЛЕН ЧАС

8.00

8.00

 

МЯСТО

ВМГ

УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА - спец. КММ

ВМГ, каб. 208 - спец. КМ

ВМГ, каб. 319 - спец. ЕОК

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит