Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


СЪОБЩЕНИЕ: От 10 септември 2018г. започва записване на кандидати за обучение в квалификационен курс (самостоятелна форма на обучение), специалност Електрообзавеждане на кораби и Корабни маши и механизми.

За повече информация на телефони 052/370436 и 052/370433


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2018г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.09.2018 год.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 25.09.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ОКТОМВРИ 2018г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО09.10.2018 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 12.10.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 15.10.2018 год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация– 22 октомври 2018г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация–  23, 24 и 25 октомври 2018г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2018г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 25.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 ЕОК
2 27.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 ЕОК
3 28.09.2018 г. 13,30 ч УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 ЕОК
4 01.10.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
5 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 ЕОК
6 03.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ЕОК
7 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБРАБОТКА  НА МАТЕРИАЛИ 1 ЕОК
8 25.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА 2 ЕОК
9 27.09.2018 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 ЕОК
10 28.09.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЕОК
11 01.10.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 2 ЕОК
12 02.10.2018 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 ЕОК
13 03.10.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОНИКА 2 ЕОК
14 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 ЕОК
15 26.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 ЕОК
16 27.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 3 ЕОК
17 28.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 3 ЕОК
18 01.10.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 ЕОК
19 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЕОК
20 03.10.2018 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 ЕОК
21 25.09.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 4 ЕОК
22 26.09.2018 г. 13,30 ч ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И УСТРОЙСТВА 4 ЕОК
23 27.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 4 ЕОК
24 28.09.2018 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 ЕОК
25 01.10.2018 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК
26 02.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 ЕОК
27 03.10.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 4 ЕОК
28 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 ЕОК
29 25.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 1 КММ
30 27.09.2018 г. 13,30 ч ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 КММ
31 28.09.2018 г. 13,30 ч УСТРОЙСТВО НА КОРАБА 1 КММ
32 01.10.2018 г. 13,30 ч ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 КММ
33 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 КММ
34 03.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 КММ
35 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ОБЩОМЕТАЛНА 1 КММ
36 26.09.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ СПОМАГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ 2 КММ
37 27.09.2018 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 КММ
38 28.09.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 КММ
39 01.10.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 2 КММ
40 02.10.2018 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ
41 03.10.2018 г. 13,30 ч ТЕРМОДИНАМИКА 2 КММ
42 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 КММ
43 25.09.2018 г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ
44 27.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ
45 28.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ
46 01.10.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ
47 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 КММ
48 03.10.2018 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 КММ
49 25.09.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
50 26.09.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ ПАРНИ КОТЛИ И ТУРБИНИ 4 КММ
51 27.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА - ИЗПИТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
52 28.09.2018 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 КММ
53 01.10.2018 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 КММ
54 02.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 КММ
55 03.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 КММ
56 25.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 1 МК
57 27.09.2018 г. 13,30 ч ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 1 МК
58 28.09.2018 г. 13,30 ч УСТРОЙСТВО  НА КОРАБА 1 МК
59 01.10.2018 г. 13,30 ч ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 1 МК
60 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 1 МК
61 03.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 МК
62 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 1 МК
63 25.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 2 МК
64 26.09.2018 г. 13,30 ч ТЕОРИЯ НА КОРАБА 2 МК
65 27.09.2018 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 МК
66 28.09.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 МК
67 01.10.2018 г. 13,30 ч МОРЕХОДНА АСТРОНОМИЯ 2 МК
68 02.10.2018 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 МК
69 03.10.2018 г. 13,30 ч НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ 2 МК
70 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 МК
71 25.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 МК
72 26.09.2018 г. 13,30 ч НАБЛЮДЕНИЯ И СВРЪЗКИ 3 МК
73 27.09.2018 г. 13,30 ч МОРСКО ПРАВО 3 МК
74 28.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 МК
75 01.10.2018 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 МК
76 02.10.2018 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 МК
77 03.10.2018 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 МК
78 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 3 МК
79 25.09.2018 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРО НАВИГАЦИОННИ ПРИБОРИ 4 МК
80 26.09.2018 г. 13,30 ч МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ 4 МК
81 27.09.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК
82 28.09.2018 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 МК
83 01.10.2018 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 МК
84 02.10.2018 г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ 4 МК
85 03.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 МК
86 04.10.2018 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит