Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. СЕПТЕМВРИ 2020г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 28.08.2020 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 02.09.2020г


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2020г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 11.09.2020 год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 23.09.2020г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ОКТОМВРИ 2020г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 07.10.2020год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 12.10.2020г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 20.10.2020год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 26 ОКТОМВРИ 2020г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  27, 28 ОКТОМВРИ 2020г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ - СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ СТАЯ
1 08.09.2020 г. 8,30 Икономика и предприемачество 1 КММ 105
2 10.09.2020 г. 8,30 Английски език по професията 1 КММ 105
3 09.09.2020 г. 8,30 Материалознание 1 КММ 105

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ- СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ СТАЯ
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика – обработка на материали 1 ЕОК УР
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 2 ЕОК 319
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 319
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика - общопрофесионални умения 1 КММ УР
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 2 КММ УР
23.09.2020 г. 14.35 Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 3 КММ УР
24.09.2020 г. 14.35 Здравословни и безопасни условия на труд 1 ЕОК 120
24.09.2020 г. 14.35 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 ЕОК 120
24.09.2020 г. 14.35 Сигурност на корабоплаването 3 ЕОК 120
24.09.2020 г. 14.35 Здравословни и безопасни условия на труд 1 КММ 120
24.09.2020 г. 14.35 Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 КММ 120
24.09.2020 г. 14.35 Сигурност на корабоплаването 3 КММ 120
25.09.2020 г. 14.35 Икономика и предприемачество 1 ЕОК 120
25.09.2020 г. 14.35 Електроника 2 ЕОК 120
25.09.2020 г. 14.35 Автоматизация на кораба 3 ЕОК 120
25.09.2020 г. 14.35 Икономика и предприемачество 1 КММ 120
25.09.2020 г. 14.35 Корабни двигатели с вътрешно горене  2 КММ 120
25.09.2020 г. 14.35 Електрообзавеждане и автоматизация на кораба 3 КММ 120
28.09.2020 г. 14.35 Устройство на кораба 1 ЕОК 120
28.09.2020 г. 14.35 Учебна практика - електрически измервания 2 ЕОК 319
28.09.2020 г. 14.35 Експлоатация на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 120
28.09.2020 г. 14.35 Електротехника и електроника 1 КММ 120
28.09.2020 г. 14.35 Устройство на кораба 2 КММ 120
28.09.2020 г. 14.35 Корабни двигатели с вътрешно горене  3 КММ 120
29.09.2020 г. 14.35 Електрически инсталации 1 ЕОК 120
29.09.2020 г. 14.35 Английски език по професията 2 ЕОК 120
29.09.2020 г. 14.35 Английски език по професията 3 ЕОК 120
29.09.2020 г. 14.35 Английски език по професията 1 КММ 120
29.09.2020 г. 14.35 Английски език по професията 2 КММ 120
29.09.2020 г. 14.35 Корабни парни котли и турбини 3 КММ 120
30.09.2020 г. 14.35 Електрически машини и апарати 1 ЕОК 120
30.09.2020 г. 14.35 Електрообзавеждане на кораба 2 ЕОК 120
30.09.2020 г. 14.35 Електрообзавеждане на кораба 3 ЕОК 120
30.09.2020 г. 14.35 Техническа механика 1 КММ 120
30.09.2020 г. 14.35 Корабни спомагателни механизми 2 КММ 120
30.09.2020 г. 14.35 Производствена практика - плавателна 3 КММ УР
01.10.2020 г. 14.35 Електротехническо чертане 1 ЕОК 319
01.10.2020 г. 14.35 Учебна практика – електромонтажна 2 ЕОК 319
01.10.2020 г. 14.35 Учебна практика по електрически машини 3 ЕОК 319
01.10.2020 г. 14.35 Техническо чертане 1 КММ  
01.10.2020 г. 14.35 Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене 3 КММ УР
02.10.2020 г. 14.35 Електротехнически материали 1 ЕОК 120
02.10.2020 г. 14.35 Корабни системи и устройства 2 ЕОК 120
02.10.2020 г. 14.35 Монтаж на корабното електрообзавеждане 3 ЕОК 120
02.10.2020 г. 14.35 Материалознание 1 КММ 120
02.10.2020 г. 14.35 Термодинамика 2 КММ 120
02.10.2020 г. 14.35 Технология на кораборемонта 3 КММ 120
05.10.2020 г. 14.35 Електротехника 1 ЕОК 120
05.10.2020 г. 14.35 Производствена практика - плавателна 3 ЕОК 319
05.10.2020 г. 14.35 Корабни системи и устройства 2 КММ 120

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит