Начало Самостоятелна форма

СЪОБЩЕНИЕ: Изпитите за ученици , записани в самостоятелна  форма на обучение за учебната 2019/2020 година започват от 29.05.2020год.

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства – маска за лице и представена декларация, подписана от родител.

Декларация родители_СФО.pdf   Декларация ученик_СФО.pdf

ГРАФИК редовна сесия-м. юни за ученици, записани в самостоятелна форма на обучение  през  2019/2020 година

Клас/

Спец

Учебен предмет

Дата

Час

Място

 

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

12

ЕПФ

Физическо възпитание и спорт

29.05.

13.30ч

Физк.площ.

К.Койчев

Б.Станев

-

2.    

11 КММ

монтьор

Физическо възпитание и спорт

29.05.

13.30ч

Физк.площ.

К.Койчев

Б.Станев

-

3.     

10

КМ,КММ

Физическо възпитание и спорт

29.05.

13.30ч.

Физк.

площ.

К.Койчев

Б.Станев

-

4.    

12

ЕПФ

Български език и литература – ЗИП

03.06. 13.30ч

110

А.Пенева

Д.Тодорова

Е.Поповска

5.    

11 КММ

монтьор

Български език и литература – ЗИП

03.06. 13.30ч

110

А.Пенева

Д.Тодорова

Е.Поповска

6.    

10

КМ/КММ

Биология и здравно образование

03.06. 13.30ч

110

М.Барганска

Д.Кокорска

Е.Поповска

7.    

12

ЕПФ

Български език и литература

08.06. 13.30ч

110

А.Пенева

Д.Тодорова

М.Щерева

8.    

11 КММ

монтьор

Български език и литература

08.06. 13.30ч

110

А.Пенева

Д.Тодорова

М.Щерева

9.    

10

КМ/КММ

Български език и литература

08.06. 13.30ч

110

А.Пенева

Д.Тодорова

М.Щерева

10. 

12

ЕПФ

Свят и личност

09.06. 13.30ч

110

Т.Крумова

Н.Полименова

В. Герчева

11. 

11 КММ

монтьор

Философия

09.06. 13.30ч

110

Т.Крумова

А.Пенева

В. Герчева

12. 

10 КМ/КММ

Философия

09.06. 13.30ч

110

Т.Крумова

А.Пенева

В. Герчева

13. 

КМ/ КММ

Философия – 8кл

9.06.

13.30ч

110

Т.Крумова

А.Пенева

В. Герчева

14. 

12

ЕПФ

Математика

10.06. 13.30ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Б.Станев

15. 

11 КММ

монтьор

Математика

10.06. 13.30ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Б.Станев

16. 

10 КМ/КММ

Математика

10.06. 13.30ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Б.Станев

17. 

КМ

Морско дело - 9кл.

10.06. 13.30ч

110

М.Методиев

А.Коларов

Б.Станев

18. 

КММ

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда - 9кл.

10.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Б.Станев

19. 

12

ЕПФ

Учебна практика – Кореспонденция и компютърен машинопис

11.06. 13.30ч

408

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

20. 

11 КММ

монтьор

История и цивилизация

11.06. 13.30ч

110

Н.Полименова

И.Маринов

Е.Поповска

21. 

10 КМ/КММ

История и цивилизация

11.06. 13.30ч

110

Н.Полименова

И.Маринов

Е.Поповска

22. 

КМ/ КММ

Английски език-разширено изучаване-8кл

11.06. 13.30ч

110

Д.Демирова

Д.Овале

Е.Поповска

23. 

12

ЕПФ

Английски език по професията

12.06. 13.30ч

110

Р.Миленкова

Е.Желязкова

Н.Полименова

24. 

11 КММ

монтьор

Английски език

12.06. 13.30ч

110

Р.Миленкова

Е.Желязкова

Н.Полименова

25. 

10 КМ/КММ

Английски език

12.06. 13.30ч

110

Р.Миленкова

Е.Желязкова

Н.Полименова

26. 

КМ/ КММ

Английски език – 9 кл.

12.06. 13.30ч

110

Р.Миленкова

Е.Желязкова

Н.Полименова

27. 

12

ЕПФ

Морско право

15.06. 13.30ч

110

Е.Фурнаджиева

Д.Иванова

Р.Миленкова

28. 

11 КММ

монтьор

Заваряване

15.06. 13.30ч

110

К.Левков

В.Добрев

Р.Миленкова

29. 

10 КМ/КММ

География и икономика

15.06. 13.30ч

110

Т.Стоянова

И.Маринов

Р.Миленкова

30. 

КМ

РПП - Основи на морско дело - 9 кл.

15.06. 13.30ч

110

Б.Тодоров

А.Коларов

Р.Миленкова

31. 

12

ЕПФ

Транспортен бизнес

16.06. 13.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Е.Желязкова

32. 

КММ

монтьор

Корабни двигатели с вътрешно горене – 10кл

16.06.

13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Е.Желязкова

33. 

10 КМ/КММ

Химия и опазване на околната среда

16.06. 13.30ч

110

В.Герчева

М.Барганска

Е.Желязкова

34. 

КМ/ КММ

Преприемачество – 8кл.

16.06. 13.30ч

110

Д.Иванова

Н.Недялова

Е.Желязкова

35. 

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

17.06. 13.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Г.Драгнева

36. 

11 КММ

монтьор

Технология на кораборемонта

17.06. 13.30ч

110

А.Шойлева

Е.Поповска

Г.Драгнева

37. 

10 КМ/КММ

Физика и астрономия

17.06. 13.30ч

110

Р.Тодорова

Р.Миленкова

Г.Драгнева

38. 

КМ

Учебна практика - Морско дело -9кл.

17.06. 13.30ч

208

М.Методиев

А.Коларов

-

39. 

КММ

РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи – 9кл.

17.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Г.Драгнева

40. 

12

ЕПФ

Учебна практика - Стифадорска

18.06. 13.30ч

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

41.  

11КММ

Учебна практика - Заваряване

18.06.

13.30ч.

УР

К.Левков

В.Добрев

-

42. 

КММ

монтьор

Учебна практика – По специалността-10кл

18.06.

13.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

 

43. 

10

КММ

Производствена практика - плавателна

18.06. 13.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

44. 

10

КМ

Производствена практика - плавателна

18.06. 13.30ч

208

Б.Тодоров

А.Коларов

-

45. 

КМ

Техническо чертане  - 9кл.

18.06. 13.30ч

314

А.Шойлева

Е.Поповска

-

46. 

КММ

РПП – Техническо чертане и документиране – 9кл.

18.06. 13.30ч

314

А.Шойлева Е.Поповска

-

47. 

12

ЕПФ

Механизация на пристанищата

19.06. 13.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

В.Герчева

48. 

11 КММ

монтьор

Корабни двигатели с вътрешно горене

19.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

В.Герчева

49. 

10 КМ/КММ

Руски език

19.06. 13.30ч

110

Хр.Чакърова

Г.Драгнева

В.Герчева

50. 

КМ

Руски език - 9кл

19.06. 13.30ч

110

Хр.Чакърова

Г.Драгнева

В.Герчева

51. 

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота - ЗИП

22.06. 13.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Х.Чакърова

52. 

11 КММ

монтьор

Корабни парни котли и турбини

22.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Х.Чакърова

53. 

КММ

монтьор

Термодинамика – 10кл

22.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Х.Чакърова

54. 

10 КМ/КММ

Музика

22.06. 13.30ч

110

Т.Лефтерова

Д.Коритаров

Х.Чакърова

55. 

КМ/ КММ

Музика – 9кл.

22.06. 13.30ч

110

Т.Лефтерова

Д.Коритаров

Х.Чакърова

56. 

12

ЕПФ

Учебна практика – Търговска експлоатация на пристанищата и флота

23.06. 13.30ч

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

12

ЕПФ

57. 

11 КММ

монтьор

Корабни двигатели с вътрешно горене -ЗИП

23.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Т.Стоянова

58. 

10

КММ

РПП – Въведение в термодинамиката

23.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Т.Стоянова

59. 

10 КМ

РПП – Основи на корабоводенето

23.06. 13.30ч

110

Б.Тодоров

А.Коларов

Т.Стоянова

60. 

КМ

РПП – Учебна практика – Начални умения в корабоплаването- 9кл

23.06. 13.30ч

208

Б.Тодоров

А.Коларов

 

-

61. 

12

ЕПФ

Организация на флота

24.06. 13.30ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Б.Станев

62. 

11 КММ

монтьор

Електротехника и електроника

24.06. 13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Б.Станев

63. 

10

КММ

Електротехника

24.06. 13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Б.Станев

64. 

10

 КМ

Електротехника и електроника

24.06. 13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Б.Станев

65. 

КМ/ КММ

Философия – 9кл

24.06. 13.30ч

110

Т.Крумова

А.Пенева

Б.Станев

66. 

12

ЕПФ

Производствена практика

25.06. 13.30ч

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

67. 

11 КММ

монтьор

Учебна практика - По специалността

25.06. 13.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

68. 

10 КМ/КММ

Икономика

25.06. 13.30ч

110

А.Шойлева

Н.Недялова

Д.Овале

69.  

11

МКММ

ЗИП – Корабни системи и устройства

25.06.

13.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Овале

70.  

10

КММ, КМ

Икономика

25.06.

13.30ч.

110

Н.Недялова

А.Шойлева

Д.Овале

71. 

КМ/ КММ

Изобразително изкуство – 9кл.

25.06. 13.30ч

110

Г.Ангелов

Л.Михайлова

Д.Овале

72. 

11 КММ

монтьор

Корабни системи и устройства

26.06. 13.30ч

110

А.Шойлева

Е.Поповска

Д.Демирова

73. 

10

 КМ/кмм

Изобразително изкуство

26.06. 13.30ч

110

Г.Ангелов

Л.Михайлова

Д.Демирова

74. 

КМ

Техническа механика – 9кл.

26.06.

13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Демирова

75. 

11 КММ

монтьор

Корабни системи и устройства - ЗИП

29.06. 13.30ч

110

А.Шойлева

Е.Поповска

Д.Демирова

76. 

КММ

Устройство на кораба -9кл

 

29.06. 13.30ч

110

Д.Михова

А.Шойлева

Д.Демирова

77. 

 КМ

Устройство на кораба -9кл

 

29.06. 13.30ч

110

Д.Михова

А.Шойлева

Д.Демирова

78. 

10

 КМ

РПП – Морски конвенции

29.06. 13.30ч

110

А.Коларов Б.Тодоров

Д.Демирова

79. 

10

КММ

Корабни спомагателни механизми

29.06. 13.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Д.Демирова

80. 

11 КММ монтьор

Здравословни и безопасни условия на труд (Йордан)

30.06.

13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Ж.Стойнева

81. 

КМ/ КММ

Здравословни и безопасни условия на труд - 9кл.

30.06.

13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Ж.Стойнева

82. 

10

 КМ

Навигация и лоция

30.06.

13.30ч

110

Б.Тодоров

А.Коларов

Ж.Стойнева

83. 

10 КМ/КММ

Информационни технологии

01.07.

8.30ч.

110/ 408

Зл.Вангелова

Ж.Стойнева

И.Маринов

84. 

11 КММ

монтьор

Производствена практика

01.07. 8.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

85. 

10

КММ

Техническа механика

02.07.

8.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

Г.Драгнева

86. 

11 КММ

монтьор

Корабни парни котли и турбини (Йордан)

02.07. 13.30ч

УР

Е.Поповска

А.Шойлева

Г.Драгнева

87. 

КММ

монтьор

Корабни спомагателни механизми -10кл

03.07. 8.30ч

110

Е.Поповска

А.Шойлева

М.Барганска

88. 

10

КММ

РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби

03.07.

8.30ч.

110

Е.Поповска

А.Шойлева

М.Барганска

89.  

10

КММ

Производствена практика - плавателна

06.07.

8.30ч.

УР

К.Левков

В.Добрев

-

90. 

11 КММ

монтьор

Учебна практика –Заваряване(Йордан)

06.07. 8.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

91. 

10

КММ

Математика

07.07. 8.30ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Т.Стоянова

92. 

10

КММ

История и цивилизация

08.07. 8.30ч

110

Н.Полименова

И.Маринов

М.Щерева

93. 

10

КММ

Философия

09.07. 8.30ч

110

Т.Крумова

А.Пенева

Х.Чакърова

94. 

10

КММ

Английски език

10.07. 8.30ч

110

Д.Овале Д.Демирова

М.Щерева

95. 

10

КММ

Химия и опазване на околната среда

13.07. 8.30ч

110

В.Герчева

М.Барганска

Д.Иванова

96. 

10

КММ

Музика

14.07. 8.30ч

110

Т.Лефтерова

Д.Коритаров

В. Герчева

97. 

10

КММ

Електротехника

15.07. 8.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

М.Щерева

98. 

10

КММ

Икономика

16.07. 8.30ч

110

А.Шойлева

Н.Недялова

А.Пенева

99. 

10

КММ

Физика и астрономия

17.07. 8.30ч

110

Р.Тодорова

Р.Миленкова

Д.Тодорова

 


1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и и две поправителни сесии за учебната година.            

Редовната сесия  е в периода от 01.04.2020г. до 30.04.2020г.

· Първа поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

- за ученици отXII клас – от 07.05.2020г. до 15.05.2020г.

· Втора поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 15.08.2020г. до 31.08.2020г.

            - за ученици отXII клас – от 01.08.2020г. до 15.08.2020г.

3. До явяване на изпит се подава заявление до две седмици преди началото на всяка изпитна сесия - редовна и поправителна.

4. До поправителна сесия се допускат ученици, които имат слаба оценка по всеки предмет, предвиден в учебния план за съответния клас или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

5.Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ