Начало Самостоятелна форма

 

График на приравнителни изпити сесия -  м. март, за ученици, преминали  в СФО  през втори срок на учебната 2018/2019 година както следва:

Предмет

Дата/.час

Стая

Комисия

Квестори

1.    

Английски език -8кл

28.03.2019 г.

13.20

110

Р Миленкова

Г.Драгнева

Р.Тодорова

М.Щерева

2.    

Устройство на кораба

28.03.2019 г.

13.20

110

А.Шойлева

Ел.Поповска


График на изпити  на  редовна сесия- м.април, май за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение през втори учебен срок на  учебната 2018/2019 година

клас

СПЕЦ

Предмет

МЯСТО/ЧАС

дата

КОМИСИЯ

квестори

1.     

9

Всички

Български език и литература

110/13.20

01.04.2019 г.

Д.Тодорова Ант. Пенева

Д.Демирова

Т. Крумова

2.     

10

Всички

Български език и литература

110/13.20

01.04.2019 г.

Д.Тодорова Ант. Пенева

3.     

12

Всички

Български език и литература

110/13.20

01.04.2019 г.

Д.Тодорова Ант. Пенева

4.     

9

Всички

Биология и здравно образование

110/13.20

02.04.2019 г.

М. Николова Д. Кокорска

М.Щерева

Б.Станев

5.     

10

Всички

Биология и здравно образование

110/13.20

02.04.2019 г.

М. Николова Д. Кокорска

6.     

12

Всички

Български език и литература ЗИП

110/13.20

02.04.2019 г.

Д.Тодорова Ант. Пенева

7.     

9

Всички

Английски език

110/13.20

03.04.2019 г.

Г. Драгнева Р.Миленкова

Б.Станев

Т.Крумова

8.     

10

Всички

Английски език (ІЧЕ)

110/13.20

03.04.2019 г.

Г. Драгнева Р.Миленкова

9.     

12

ЕПФ

Английски език по професията

110/13.20

03.04.2019 г.

Г. Драгнева Р.Миленкова

10.  

12

КММ

Английски език по професията

110/13.20

03.04.2019 г.

Г. Драгнева Р.Миленкова

11.  

9

Всички

Физическо възпитание и спорт

СП

04.04.2019 г.

К. Койчев Б.Станев

-

12.  

10

Всички

Физическо възпитание и спорт

СП

04.04.2019 г.

К. Койчев Б.Станев

-

13.  

12

Всички

Физическо възпитание и спорт

СП

04.04.2019 г.

К. Койчев Б.Станев

-

14.  

9

Всички

Философия

110/13.20

08.04.2019 г.

Т. Крумова Ант. Пенева

Д.Кунев

Д.Овале

15.  

10

Всички

Етика и право

110/13.20

08.04.2019 г.

Т. Крумова Ант. Пенева

16.  

12

Всички

Свят и личност

110/13.20

08.04.2019 г.

Т. Крумова Н.Полименова

17.  

9

Всички

Математика

110/13.20

09.04.2019 г.

М. Щерева Ж.Стойнева

А.Пенева

Д.Тодорова

18.  

10

Всички

Математика

110/13.20

09.04.2019 г.

М. Щерева Ж.Стойнева

19.  

12

Всички

Математика

110/13.20

09.04.2019 г.

М. Щерева Ж.Стойнева

20.  

9

Всички

Химия и опазване на околната среда

110/13.20

10.04.2019 г.

М. Николова Д. Кокорска

Р.Илиева

Н.Полименова

21.  

10

Всички

Химия и опазване на околната среда

110/13.20

10.04.2019 г.

М. Николова Д. Кокорска

22.  

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота -ЗИП

110/13.20

10.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

23.  

12

КММ

Електрообзавеждане на кораба

110/13.20

10.04.2019 г.

Н. Недялова В. Чамова

24.  

9

Всички

Физика и астрономия

110/13.20

11.04.2019 г.

Р. Тодорова Р.Миленкова

М.Николова

Д.Кунев

25.  

10

Всички

Физика и астрономия

110/13.20

11.04.2019 г.

Р. Тодорова Р.Миленкова

26.  

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

110/13.20

11.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

27.  

12

КММ

Заваряване

110/13.20

11.04.2019 г.

К. Левков Д.Михова

28.  

9

Всички

Руски език- ІІЧЕ

110/13.20

12.04.2019 г.

Г. Драгнева Д.Овале

Ж.Стойнева

М.Щерева

29.  

10

Всички

Руски език-ІІЧЕ

110/13.20

12.04.2019 г.

Г. Драгнева Д.Овале

30.  

12

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене-ЗИП

110/13.20

12.04.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

31.  

9

ЕОК

Въведение в професията

110/13.20

15.04.2019 г.

Н. Недялова В. Чамова

Т.Стоянова

Г.Драгнева

32.  

9

КТТ

Въведение в професията

110/13.20

15.04.2019 г.

Зл. Вангелова Г. Георгиев

33.  

10

КММ-Монтьор

Корабни двигатели с вътрешно горене

110/13.20

15.04.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

34.  

12

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене

110/13.20

15.04.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

35.  

12

ЕПФ

Механизация на пристанищата

110/13.20

15.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

36.  

9

Всички

География и икономика

110/13.20

16.04.2019 г.

Т. Стоянова К.Калчев

Р.Тодорова

Б.Станев

37.  

10

Всички

География и икономика

110/13.20

16.04.2019 г.

Т. Стоянова К.Калчев

38.  

12

КММ

Корабни парни котли и турбини

110/13.20

16.04.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

39.  

12

ЕПФ

Морско право

110/13.20

16.04.2019 г.

Ел.ФурнаджиеваЕл. Поповска

40.  

9

КТТ

Градивни елементи

110/13.20

17.04.2019 г.

Ал. Георгиева Г. Георгиев

Р.Илиева

Н.Полименова

41.  

9

ЕОК

Материалознание

110/13.20

17.04.2019 г.

Н. Недялова В. Чамова

42.  

10

КММ-Монтьор

Термодинамика

110/13.20

17.04.2019 г.

Ан. Шойлева Ел. Поповска

43.  

12

КММ

Корабни системи и устройства

110/13.20

17.04.2019 г.

Ан. Шойлева Ел. Поповска

44.  

12

ЕПФ

Организация на флота

110/13.20

17.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

45.  

9

ЕОК

Електротехника

110/13.20

18.04.2019 г.

Ал. Георгиева Н. Недялова

Д.Тодорова

М.Щерева

46.  

9

КТТ

Електротехника

110/13.20

18.04.2019 г.

Ал. Георгиева Н. Недялова

47.  

10

КММ-Монтьор

Корабни спомагателни механизми

110/13.20

18.04.2019 г.

Ан. Шойлева Ел. Поповска

48.  

12

КММ

Автоматизация на кораба

110/13.20

18.04.2019 г.

Ал. Георгиева Н. Недялова

49.  

12

ЕПФ

Производствена практика

105/13.20

18.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

-

50.  

9

Всички

Здравословни и безопасни условия на труд

110/13.20

19.04.2019 г.

Н. Недялова Ал. Георгиева

Ж.Стойнева

Б.Станев

51.  

10

КММ-Монтьор

Техническа механика

110/13.20

19.04.2019 г.

Ан. Шойлева Ел. Поповска

52.  

12

КММ

Технология на кораборемонта

110/13.20

19.04.2019 г.

Ан. Шойлева Ел. Поповска

53.  

12

ЕПФ

Транспортен бизнес

110/13.20

19.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

54.  

9

Всички

Изобразително изкуство

110/13.20

22.04.2019 г.

Ев. Илиева Л.Михайлова

Н.Недялова

А.Коларов

55.  

12

КММ

Учебна плавателна практика

УР

22.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

56.  

12

ЕПФ

Учебна практика - стифадорска

105/13.20

22.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

 

57.  

9

Всички

Информационни технологии

110/13.20

23.04.2019 г.

Р. Илиева Зл.Вангелова

Г.Драгнева

Д.Тодорова

58.  

10

КММ-Монтьор

Информационни технологии

110/13.20

23.04.2019 г.

Р. Илиева Зл.Вангелова

59.  

12

КММ

Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене

УР

23.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

60.  

9

КТТ

Техническо чертане и документиране

105/13.20

24.04.2019 г.

В. Чамова Н.Недялова

 

61.  

9

ЕОК

Учебна практика - обработка на материали

УР

24.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

62.  

12

КММ

Учебна практика - по заваряване

УР

24.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

63.  

12

ЕПФ

Учебна практика - търговска експлоатация на пристанищата и флота

110/13.20

24.04.2019 г.

Р. Ганчовска Д. Иванова

 

64.  

9

ЕОК

Техническа механика

110/13.20

25.04.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

Т Крумова

К.Койчев

65.  

9

КТТ

Учебна практика - електротехника и градивни елементи

105/13.20

25.04.2019 г.

В. Чамова Н.Недялова

 

66.  

10

КММ-Монтьор

Учебна практика - по специалността

УР

25.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

67.  

12

ЕПФ

Учебна практика - кореспонденция и компютърен машинопис

409

25.04.2019 г.

Зл. Вангелова Р. Илиева

 

68.  

12

КММ

Учебна практика - по специалността

УР

25.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

69.  

9

Всички

История и цивилизация

110/13.20

30.04.2019 г.

Н.Полименова Т. Стоянова

Д.Кунев

А.Пенева

70.  

10

Всички

История и цивилизация

110/13.20

30.04.2019 г.

Н.Полименова Т. Стоянова

71.  

12

КММ

Учебно-производствена плавателна практика

УР

30.04.2019 г.

Л. Лютов К.Левков

 

72.  

9

Всички

Музика

110/13.20

02.05.2019 г.

Д. Коритаров Г. Станчева

М.Щерева

М.Николова

73.

9

ЕОК

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

110/13.20

03.05.2019 г.

Ел. Поповска Ан. Шойлева

М.Щерева

М.Николова


График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.