Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАЛИ ОТ ДНЕВНА  В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА  ОБУЧЕНИЕ М. ЯНУАРИ 2019 г

Клас Специалност Предмет Дата Час Стая Комисия Квестори
12 ЕПФ Учебна практика - търговска експлоатация на пристанищата и флота 14.01.2019 г. 13.30 ч. УР Д. Иванова Р.Ганчовска -
12 ЕОК Проектиране на електрически уредби и устройства 14.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  Д. Тодорова   Ив. Кирилова
10 КММ Физика и астрономия 14.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Р. Тодорова Р.Миленкова Д. Тодорова   Ив. Кирилова
9 ЕОК Физика и астрономия 14.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Р. Тодорова Р.Миленкова Д. Тодорова   Ив. Кирилова
12 ЕПФ Физическо възпитание и спорт 15.01.2019 г. 13.30 ч. физ. Салон К. Койчев Б.Станев -
10 КММ Физическо възпитание и спорт-10кл 15.01.2019 г. 13.30 ч. физ. Салон К. Койчев Б.Станев -
9 ЕОК Електротехника 15.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  Д. Демирова    Р. Миленкова
12 ЕПФ Български език и литература-ЗИП 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ант. Пенева Д. Тодорова Д. Овале Р.Тодорова
10 КММ Химия и опазване на околната среда-10кл 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Николова Д. Кокорска Д. Овале Р.Тодорова
9 ЕОК Химия и опазване на околната среда 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Николова Д. Кокорска Д. Овале Р.Тодорова
12 ЕПФ Английски език по професията 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Г. Драгнева Р.Миленкова М. Щерева Ж.Стойнева
12 ЕОК Английски език по професията 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Г. Драгнева Р.Миленкова М. Щерева Ж.Стойнева
9 ЕОК Здравословни и безопасни условия на труд 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска Ан. Шойлева М. Щерева Ж.Стойнева
12 ЕПФ Експлоатация на пристанищата и флота-ЗИП 18.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Д. Иванова Р.Ганчовска Д. Кунев Г.Драгнева
12 ЕОК Учебно-производствена плавателна практика 18.01.2019 г. 13.30 ч. 319 Н. Недялова В.Чамова  -
10 КММ Информационни технологии-10кл 18.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Зл. Вангелова Ж. Стойнева Д. Кунев Г.Драгнева
9 ЕОК Информационни технологии 18.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Зл. Вангелова Ж. Стойнева Д. Кунев Г.Драгнева
12 ЕПФ Производствена практика 21.01.2019 г. 13.30 ч. УР Д. Иванова Р.Ганчовска -
12 ЕОК Учебна практика - по специалността 21.01.2019 г. 13.30 ч. 319 Н. Недялова В.Чамова  -
12 ЕОК Свят и личност 22.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Т. Крумова Н.Полименова Т. Стоянова Р.Тодорова
10 КММ Етика и право-10кл 22.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Т. Крумова Ант. Пенева Т. Стоянова Р.Тодорова
9 ЕОК Техническа механика 22.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска Ан. Шойлева Т. Стоянова Р.Тодорова
12 ЕОК Електрообзавеждане на кораба-ЗИП 23.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  Д. Тодорова К.Койчев
10 КММ Биология и здравно образование 23.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Николова Д. Кокорска Д. Тодорова К.Койчев
9 ЕОК Биология и здравно образование 23.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Николова Д. Кокорска Д. Тодорова К.Койчев
12 ЕПФ Учебна практика - кореспонденция и компютърен машинопис 24.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Зл. Вангелова Ж. Стойнева Г. Драгнева М.Щерева
12 ЕОК Учебна плавателна практика 24.01.2019 г. 13.30 ч. 319 Н. Недялова В.Чамова  -
12 ЕОК Български език и литература 24.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ант. Пенева Д. Тодорова Г. Драгнева М.Щерева
10 КММ Икономика-10кл 24.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Р. Ганчовска Д. Иванова Г. Драгнева М.Щерева
12 ЕПФ Учебна практика - стифадорска 25.01.2019 г. 13.30 ч. УР Д. Иванова Р.Ганчовска -
12 ЕОК Експлоатация на корабното електрообзавеждане 25.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Н. Недялова Ал.Георгиева  М. Николова    Б. Станев
12 ЕОК Математика 25.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Щерева Р.Тодорова М. Николова    Б. Станев
10 КММ Термодинамика-10кл 25.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска Ан. Шойлева М. Николова    Б. Станев
9 ЕОК Математика 25.01.2019 г. 13.30 ч. 110 М. Щерева Р.Тодорова М. Николова    Б. Станев