Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЯНУАРИ 2018 г. ЗА УЧЕНИЦИ

1. ПРЕМИНАЛИ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2. УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 20.12.2017 г.


НАЧАЛО НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ 10.01.2018 г.


График за провеждане на изпити за ученици преминали от дневна в самостоятелан форма на обучение      

м. Ноември 2017  г. Всички изпити са с начален час 14.35.

  дата предмет клас спец комисия стая квестори
1 15.11.2017 г. Български език и литература 9 ЛТУ

Д.Тодорова

Д.Кунев

120 Ж. Стойнева М.Щерева
2 15.11.2017 г. Български език и литература 11 ЕОК, EПФ

Д.Тодорова

Д.Кунев

120 Ж. Стойнева М.Щерева
3 15.11.2017 г. Български език и литература 12 КММ-монтьор

Д.Тодорова

Д.Кунев

120 Ж. Стойнева М.Щерева
4 15.11.2017 г. Експлоатация на корабното електрообзавеждане 12 ЕОК

В.Чамова

Ю.Георгиева

120 Ж. Стойнева М.Щерева
5 16.11.2017 г. Английски език (ІЧЕ)  9 ЛТУ

Р.Миленкова

Г.Драгнева

120 Н.Полименова Т.Стоянова
6 16.11.2017 г. Английски език (ІЧЕ)  11 ЕОК

Р.Миленкова

Г.Драгнева

120 Н.Полименова Т.Стоянова
7 16.11.2017 г. Английски език по професията 12 КММ-монтьор

Р.Миленкова

Г.Драгнева

120 Н.Полименова Т.Стоянова
8 16.11.2017 г. ЗИП - Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК

В.Чамова

Ю.Георгиева

120 Н.Полименова Т.Стоянова
9 16.11.2017 г. Складово дело 11 ЕПФ

Ел.Фурнаджиева

Р.Ганчовска

120 Н.Полименова Т.Стоянова
10 17.11.2017 г. Автоматизация на кораба 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 120 Д. Овале Р.Ганчовска
11 17.11.2017 г. Проектиране на електрически уредби и устройства 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 319 -
12 17.11.2017 г. Психология и логика 9 ЛТУ Т.Крумова Ант.Пенева 120 Д. Овале Р.Ганчовска
13 17.11.2017 г. Свят и личност 12 КММ-монтьор Т.Крумова Ант.Пенева 120 Д. Овале Р.Ганчовска
14 17.11.2017 г. Философия 11 ЕОК, EПФ Т.Крумова Ант.Пенева 120 Д. Овале Р.Ганчовска
15 20.11.2017 г. Математика 9 ЛТУ М.Щерева Т.Мустакова  120 Ант. Пенева Д.Кунев
16 20.11.2017 г. Математика 11 ЕОК, EПФ М.Щерева Т.Мустакова  120 Ант. Пенева Д.Кунев
17 20.11.2017 г. Математика 12 ЕОК М.Щерева Т.Мустакова  120 Ант. Пенева Д.Кунев
18 20.11.2017 г. Производствена практика 12 КММ-монтьор Л. Лютов Кр.Игнатов УР -
19 20.11.2017 г. Ремонт на корабното електрообзавеждане 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 120 Ант. Пенева Д.Кунев
20 21.11.2017 г. История и цивилизация 9 ЛТУ Н. Полименова Т.Стоянова 120 Н. Митева Р.Миленкова
21 21.11.2017 г. История и цивилизация 11 ЕОК, EПФ Н. Полименова Т.Стоянова 120 Н. Митева Р.Миленкова
22 21.11.2017 г. Учебна практика - по специалността 12 КММ-монтьор Л. Лютов Кр.Игнатов УР -
23 21.11.2017 г. Учебно-производствена плавателна практика 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 319 -
24 22.11.2017 г. Информатика 9 ЛТУ Ж. Стойнева Зл.Вангелова 407 -
25 22.11.2017 г. Учебна практика - по специалността 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 319 -
26 22.11.2017 г. Учебна практика -електромонтажна 11 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 319 -
27 22.11.2017 г. Физическо възпитание и спорт 12 ЕОК, КММ-монтьор К. Койчев Ил.Куцаров ФС -
28 23.11.2017 г. География и икономика 9 ЛТУ Т. Стоянова Н.Полименова 120 Г. Драгнева М.Николова
29 23.11.2017 г. Предприемачество 11 ЕОК, EПФ Р. Ганчовска Ел.Фурнаджиева 120 Г. Драгнева М.Николова
30 24.11.2017 г. Биология и здравно образование 9 ЛТУ М. Николова Д.Демирова 120 Ив. Кирилова Д. Тодорова
31 24.11.2017 г. Електроника 11 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 120 Ив. Кирилова Д. Тодорова
32 24.11.2017 г. Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК В.Чамова Ю.Георгиева 120 Ив. Кирилова Д. Тодорова
33 27.11.2017 г. Английски език по професията 12 ЕОК Р.Миленкова Г.Драгнева 120 К. Койчев Ил.Куцаров
34 27.11.2017 г. Здравословни и безопасни условия на труд 11 ЕОК Ел. Поповска Ан.Шойлева 120 К. Койчев Ил.Куцаров
35 27.11.2017 г. Технология на кораборемонта 12 КММ-монтьор Ел. Поповска Ан.Шойлева 120 К. Койчев Ил.Куцаров
36 27.11.2017 г. Физика и астрономия 9 ЛТУ Р. Тодорова  Р.Миленкова 120 К. Койчев Ил.Куцаров
37 28.11.2017 г. Химия и опазване на околната среда 9 ЛТУ М. Николова Д.Демирова 120 Т. Крумова Д.Иванова

 

  дата предмет клас спец комисия стая квестори
1 13.11.2017 г. ЗИП- КДВГ 11 КММ-монтьор Ел. Поповска Кр.Игнатов 120 Г. Драгнева М.Николова
2 14.11.2017 г. Производствена практика 11 КММ-монтьор Л. Лютов Кр.Игнатов УР  

 

 

дата

предмет

клас

спец

комисия

стая

квестори

1

13.11.2017 г.

ЗИП- КДВГ

12

КММ-монтьор

Ел. Поповска Кр.Игнатов

120

Г. Драгнева М.Николова

2

14.11.2017 г.

Производствена практика

12

КММ-монтьор

Л. Лютов Кр.Игнатов

УР

-

3

13.11.2017

Техническо чертане

9

ЕПФ

Ел. Поповска Д.Михова

314

-

4

15.11.2017

Товарознание

9

ЕПФ

Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска

120

Ж. Стойнева М.Щерева

5

16.11.2017

Устройство на морските пристанища

9

ЕПФ

Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска

120

Н.Полименова Т.Стоянова

6

17.11.2017

Материалознание

9

ЕПФ

Ел. Поповска Кр.Игнатов

120

Д. Овале Р.Ганчовска

7

20.11.2017

География на морския транспорт

9

ЕПФ

Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска

120

Ант. Пенева Д.Кунев

8

21.11.2017

Товарознание

10

ЕПФ

Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска

120

Н. Митева Р.Миленкова

9

22.11.2017

Информационни системи в транспорта

10

ЕПФ

Ж. Стойнева Зл.Вангелова

407

-

10

23.11.2017

Обща теория на счетоводната отчетност

10

ЕПФ

Р. Ганчовска Ел.Фурнаджиева

120

Г. Драгнева М.Николова

11

24.11.2017

Обща теория на пазарното стопанство

10

ЕПФ

Р. Ганчовска Ел.Фурнаджиева

120

Ив. Кирилова Д. Тодорова

12

27.11.2017

Теория на кораба

10

ЕПФ

Д.Михова Ан.Шойлева

120

К. Койчев Ил.Куцаров