Начало Самостоятелна форма

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ДАТА

ЧАС

ПРЕДМЕТ

КЛАС

СПЕЦ

КОМИСИЯ

СТАЯ

КВЕСТОРИ

1.

11.08.17

15.00

Учебна практика-

общометална

КММ

Л.Лютов

Кр.Игнатов

УР

-

2.

14.08.17

8,30

Аналогова схемотехника

10Г

КТТ

Ал.Георгиева В.Чамова

110

Н.Митева

Д.Кунев

3.

22.08.17

 8,30

Етика и право

10 В,Г

ЕОК

КТТ

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

4.

22.08.17

8,30

Философия

11В

ЕОК

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

5.

22.08.17

8,30

Психология и логика

9 Б, Г

 

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

6.

23.08.17

8,30

Английски език

10 В,Г

ЕОК

КТТ

Д.Демирова

Г.Иванова

110

М.Щерева

Ж.Стойнева

7.

24.08.17

8,30

География и икономика

10 В, Г

ЕОК

КТТ

Т.Стоянова

Р.Калчева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

8.

24.08.17

8,30

Теория на кораба

10Д

ЕПФ

Д.Михова

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

9.

24.08.17

8,30

Техническа механика

10Б

КММ

Ел.Поповска

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

10.

24.08.17

8,30

Корабни спомагателни механизми

10Б

КММ

Ел.Поповска

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

11.

24.08.17

8,30

Мореходна астрономия

11А

КМ

Бр.Тодоров

М.Методиев

110

Н.Митева

Ан.Пенева

12.

24.08.17

8,30

Морско дело

КМ

М.Методиев Бр.Тодоров

110

Н.Митева

Ан.Пенева

13.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

Лабораторна по електрич. измервания

10

ЕОК

Юл.Георгиева

В.Чамова

319

-

14.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

Цифрова схемотеника

10

КТТ

Юл.Георгиева

В.Чамова

212

-

15.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

По специалността

11А

КМ

М.Методиев

Бр.Тодоров

208

-

16.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

Лабораторна по електр. машини

11 СФО

ЕОК

Юл.Георгиева

В.Чамова

212

-

17.

25.08.17

8,30

Електрообзавеждане на кораба

11В

ЕОК

Юл.Георгиева

В.Чамова

110

Г.Иванова

Ж.Стойнева

18.

25.08.17

8,30

Учебна практика – морско дело

КМ

М.Методиев

Бр.Тодоров

208

-

19.

29.08.17

8,30

Математика

10Г

КТТ

М.Щерева

Т.Мустакова

110

Г.Иванова

Р.Миленкова

20.

29.08.17

8,30

Електротехника и електроника - ЗИП

11 СФО

ЕОК

Ал.Георгиева

В.Чамова

110

Г.Иванова

Р.Миленкова