Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЯНУАРИ 2018 г. ЗА УЧЕНИЦИ

1. ПРЕМИНАЛИ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2. УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 20.12.2017 г.


НАЧАЛО НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ 10.01.2018 г.


НОВО: График за провеждане на изпити за ученици преминали от дневна в самостоятелан форма на обучение.      

Сесеия м. Януари 2018 г. Всички изпити са с начален час 13.20 ч.

дата предмет клас специа лност комиися квестори стая
10.01.2018 г. Информатика 9 ЛТУ Ж. Стойнева Г.Георгиев - 409
10.01.2018 г. Учебна практика - по специалността 12 КММ Л. Лютов К.Левков - УР
10.01.2018 г. Учебна практика -електромонтажна 11 ЕОК Ал. Георгиева Ю. Георгиева - 319
10.01.2018 г. Физическо възпитание и спорт 11 ЕПФ К. Койчев Ил.Куцаров - ФС
10.01.2018 г. Физическо възпитание и спорт 11 КТТ К. Койчев Ил.Куцаров - ФС
10.01.2018 г. Физическо възпитание и спорт 12 ЕПФ К. Койчев Ил.Куцаров - ФС
11.01.2018 г. Английски език (ІЧЕ)  11 ЕОК Ив. Кирилова Г.Драгнева Т. Крумова Ж.Стойнева 110
11.01.2018 г. Английски език по порфесията 12 ЕПФ Ив. Кирилова Г.Драгнева Т. Крумова Ж.Стойнева 110
11.01.2018 г. Експлоатация на пристанищата и флота 11 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Т. Крумова Ж.Стойнева 110
11.01.2018 г. Заваряване 12 КММ Д.Михова К.Левков Т. Крумова Ж.Стойнева 110
11.01.2018 г. Химия и опазване на околната среда 9 ЛТУ М. Николова Д.Демирова Т. Крумова Ж.Стойнева 110
12.01.2018 г. Автоматизация на кораба 12 КММ Ю. Георгиева Ал. Георгиева  Р. Тодорова М. Щерева 110
12.01.2018 г. Български език и литература 9 ЛТУ Д.Тодорова Д.Кунев Р. Тодорова М. Щерева 110
12.01.2018 г. Български език и литература 11 ЕОК Д.Тодорова Д.Кунев Р. Тодорова М. Щерева 110
12.01.2018 г. Български език и литература 11 КТТ Д.Тодорова Д.Кунев Р. Тодорова М. Щерева 110
12.01.2018 г. ЗИП - Български език и литература 11 ЕПФ Д.Тодорова Д.Кунев Р. Тодорова М. Щерева 110
12.01.2018 г. ЗИП - Български език и литература 12 ЕПФ Д.Кунев Д.Тодорова Р. Тодорова М. Щерева 110
15.01.2018 г. Електрообзавеждане на кораба 12 КММ Ю. Георгиева Ал. Георгиева  Т. Стоянова Р.Миленкова 110
15.01.2018 г. Механизация на пристанищата 11 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Т. Стоянова Р.Миленкова 110
15.01.2018 г. Предприемачество 11 ЕОК Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Т. Стоянова Р.Миленкова 110
15.01.2018 г. Руски език 9 ЛТУ Н. Митева Г.Драгнева Т. Стоянова Р.Миленкова 110
15.01.2018 г. Транспортен бизнес 12 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Т. Стоянова Р.Миленкова 110
16.01.2018 г. Електроника 11 ЕОК Ал. Георгиева Ю. Георгиева

Н. Митева

Ант. Пенева

110
16.01.2018 г. Икономика на пристанищата и флота 11 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Н. Митева  Ант. Пенева 110
16.01.2018 г. Информационни технологии 9 ЛТУ Зл. Вангелова Г.Георгиев - 409
16.01.2018 г. Корабни двигатели с вътрешно горене 12 КММ Ел. Поповска Ан.Шойлева Н. Митева  Ант. Пенева 110
16.01.2018 г. Организация на  флота 12 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Н. Митева  Ант. Пенева 110
17.01.2018 г. Здравословни и безопасни условия на труд 11 ЕОК Ел. Поповска Ан.Шойлева Г. Драгнева Ив. Кирилова 110
17.01.2018 г. ЗИП - Експлоатация на пристанищата и флота 11 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Г. Драгнева Ив. Кирилова 110
17.01.2018 г. Корабни парни котли и турбини 12 КММ Ел. Поповска Ан.Шойлева Г. Драгнева Ив. Кирилова 110
17.01.2018 г. Учебна практика -стифадорска 12 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  - 214
18.01.2018 г. Психология и логика 9 ЛТУ Т. Крумова Ант. Пенева Д. Тодорова Д. Демирова 110
18.01.2018 г. Учебна плавателна практика 12 КММ Л. Лютов К.Левков - УР
18.01.2018 г. Учебна практика - търговска експлоатация на пристанищата и флота 12 ЕПФ Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  - 214
18.01.2018 г. Философия 11 ЕОК Т. Крумова Ант. Пенева Д. Тодорова Д. Демирова 110
18.01.2018 г. Философия 11 КТТ Т. Крумова Ант. Пенева Д. Тодорова Д. Демирова 110
19.01.2018 г. Математика 9 ЛТУ М. Щерева Т.Мустакова Ив. Кирилова Д. Овале 110
19.01.2018 г. Математика 11 ЕОК М. Щерева Т.Мустакова Ив. Кирилова Д. Овале 110
19.01.2018 г. Математика 11 КТТ М. Щерева Т.Мустакова Ив. Кирилова Д. Овале 110
19.01.2018 г. Математика 12 КММ М. Щерева Т.Мустакова Ив. Кирилова Д. Овале 110
22.01.2018 г. История и цивилизация 11 ЕОК Н. Полименова Т.Стоянова М. Николова Н. Митева 110
22.01.2018 г. История и цивилизация 11 КТТ Н. Полименова Т.Стоянова М. Николова Н. Митева 110
22.01.2018 г. Технология на кораборемонта 12 КММ Ан.Шойлева Ел.Поповска  М. Николова Н. Митева 110
23.01.2018 г. Корабни системи и устройства 12 КММ Ан.Шойлева Ел.Поповска  Г. Драгнева   Г. Георгиев 110

предмет  кл. дата комиися квестори стая
1 Техническо чертане 9 10.01.2018 г. Ел. Поповска Ан.Шойлева - 214
2 Товарознание 9 11.01.2018 г. Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Т. Крумова Ж.Стойнева 110
3 Устройство на морските пристанища 9 12.01.2018 г. Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Р. Тодорова М. Щерева 110
4 Материалознание 9 15.01.2018 г. Ел. Поповска Ан.Шойлева Т. Стоянова Р.Миленкова 110
5 География на морския транспорт 9 16.01.2018 г. Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Н. Митева  Ант. Пенева 110
6 Товарознание 10 17.01.2018 г. Ел.Фурнаджиева Р. Ганчовска  Г. Драгнева Ив. Кирилова 110
7 Информационни системи в транспорта 10 18.01.2018 г. Ж. Стойнева Зл.Вангелова - 409
8 Теория на кораба 10 19.01.2018 г. Д.Михова Ан.Шойлева Р.Миленкова Д. Овале 110
9 Обща теория на счетоводната отчетност 10 22.01.2018 г. Р. Ганчовска Ел.Фурнаджиева М. Николова Н. Митева 110
10 Обща теория на пазарното стопанство 10 23.01.2018 г. Р. Ганчовска Ел.Фурнаджиева Г. Драгнева   Г. Георгиев 110

НОВО: График за провеждане на изпити за ученици дневна форма на обучение завършили 12кл. минали години.

Сесия м. януари 2018 г. Всички изпити са с начален час 13.20 ч.

предмет клас специалност дата комиися стая квестори
Учебна практика - по специалността 12 ЕОК 10.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  319 -
Учебна практика - по специалността 12 ЕОК 10.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  319 -
Монтаж на корабното електрообзавеждане 12 ЕОК 11.1.2018 Ал. Георгиева Ю. Георгиева 110 Т. Крумова Ж.Стойнева
Експлоатация на корабното електрообзавеждане 12 ЕОК 12.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Р. Тодорова   М. Щерева
Експлоатация на корабното електрообзавеждане 12 ЕОК 12.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Р. Тодорова   М. Щерева
Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК 15.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Т. Стоянова Р.Миленкова
Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК 15.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Т. Стоянова Р.Миленкова
ЗИП - Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК 17.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Г. Драгнева  Ив. Кирилова
ЗИП - Електрообзавеждане на кораба 12 ЕОК 17.1.2018 Ю. Георгиева Ал. Георгиева  110 Г. Драгнева  Ив. Кирилова
Проектиране на електрически уредби и устройства 12 ЕОК 19.1.2018 Ал. Георгиева Ю. Георгиева 319 -