Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


НОВО: ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА М. ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В СФО

Клас Специалност Предмет дата час комисия квестори
9 ЛТУ Руски език (ІІЧЕ)  23.07.2018 г. 8.00ч Недялка Митева         Г. Драгнева Марияна Щерева Румяна Тодорова
9 ЛТУ Математика 20.07.2018 г. 8.00ч  М. Щерева                 Р. Тодорова Диана Овале        Таня Стоянова
9 ЛТУ Информатика 18.07.2018 г. 8.00ч Ивилина Кьосева Георги Георгиев Р. Миленкова Галина Иванова
9 ЛТУ Информационни технологии 09.07.2018 г. 8.00ч Ивилина Кьосева     Зл. Вангелова Таня Крумова Илиян Куцаров
9 ЛТУ История и цивилизация 16.07.2018 г. 8.00ч Н. Полименова           Т. стоянова Ан. Пенева Недялка Митева
9 ЛТУ Биология и здравно образование 11.07.2018 г. 8.00ч М. Николова         Диана Кокорска Таня Стоянова Димитър Куне
9 ЛТУ Химия и опазване на околната среда 12.07.2018 г. 8.00ч М. Николова               Д. Кокорска Галина Иванова Ивелина Иванова
9 ЛТУ Материалознание 19.07.2018 г. 8.00ч Е. Фурнаджиева         Д. Иванова Марина Николова Галина Иванова
10 ЕПФ Математика 20.07.2018 г. 8.00ч М. Щерева          Румяна Тодорова Диана Овале        Таня Стоянова
10 ЕПФ Информационни технологии 09.07.2018 г. 8.00ч Ивилина Кьосева      Зл. Вангелова Таня Крумова Илиян Куцаров
10 ЕПФ История и цивилизация 16.07.2018 г. 8.00ч Н. Полименова          Т. стоянова Ан. Пенева Недялка Митева
10 ЕПФ География и икономика 10.07.2018 г. 8.00ч Таня Стоянова           К. Калчев Р. Миленкова Галина Иванова
10 ЕПФ Етика и право 13.07.2018 г. 8.00ч Таня Крумова            А. Пенева Диана Овале     Румяна Тодорова
10 ЕПФ Физическо възпитание и спорт 23.07.2018 г. 8.00ч И. Куцаров                 Р. Ганчовска Марияна Щерева Румяна Тодорова
10 ЕПФ Електротехника и електроника 12.07.2018 г. 8.00ч Ал. Георгиева           В. Чамова Галина Иванова Ивелина Иванова
10 ЕПФ Обща теория на счетоводната отчетност 18.07.2018 г. 8.00ч Р. Ганчовска              Д. Иванова Илиян Куцаров Димитър Кунев
10 ЕПФ Товарознание 17.07.2018 г. 8.00ч Е. Фурнаджиева         Д. Иванова Марияна Щерева Марина Николова
10 ЕПФ Учебна практика - устройство на морските пристанища 11.07.2018 г. 13.30ч Р. Ганчовска             Д. Иванова Таня Стоянова Димитър Куне
11 КММ Български език и литература 17.07.2018 г. 8.00ч А. Пенева                    К. Кунев Марияна Щерева Марина Николова
11 КММ Заваряване 11.07.2018 г. 13.30ч Л. Лютов                   К. Левков Таня Стоянова Димитър Куне
11 КММ Корабни парни котли и турбини 19.07.2018 г. 8.00ч Е.  Поповска               А. Шойлева Марина Николова Галина Иванова
11 КММ Учебна практика - по заваряване 10.07.2018 г. 13.30ч Л. Лютов                   К. Левков Р. Миленкова Галина Иванова
11 КММ Български език и литература - ЗИП 09.07.2018 г. 8.00ч А. Пенева                    К. Кунев Таня Крумова Илиян Куцаров
11 КММ История и цивилизация 16.07.2018 г. 8.00ч Н. Полименова          Т. стоянова Ан. Пенева Недялка Митева
11 КММ Философия 19.07.2018 г. 8.00ч Таня Крумова            А. Пенева Марина Николова Галина Иванова
11 КММ Физическо възпитание и спорт 23.07.2018 г. 8.00ч И. Куцаров                Р. Ганчовска Марияна Щерева Румяна Тодорова
11 КММ Предприемачество 18.07.2018 г. 8.00ч Р. Ганчовска             Д. Иванова Илиян Куцаров Димитър Кунев
11 КММ Учебна практика - по специалността 12.07.2018 г. 13.30ч Л. Лютов                   К. Левков Галина Иванова Ивелина Иванова
11 ЕОК Английски език (ІЧЕ)  23.07.2018 г. 8.00ч Д.Овале                       И. Кирилова Марияна Щерева Румяна Тодорова
11 ЕОК Електрически инсталации 12.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    А. Георгиева Галина Иванова Ивелина Иванова
11 ЕОК Електрически машини и апарати 09.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    А. Георгиева Таня Крумова Илиян Куцаров
11 ЕОК Електрообзавеждане на кораба 10.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    А. Георгиева Р. Миленкова Галина Иванова
11 ЕОК Електротехника - ЗИП 11.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    А. Георгиева Таня Стоянова Димитър Куне
11 ЕОК Здравословни и безопасни условия на труд 19.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    Н. Недялова Марина Николова Галина Иванова
11 ЕОК Корабни системи и устройства 17.07.2018 г. 8.00ч А. Шойлева               Е. Поповска Марияна Щерева Марина Николова
11 ЕОК Учебна практика - лабораторна по електрически машини 16.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    Н. Недялова Ан. Пенева Недялка Митева
11 ЕОК Учебна практика - по специалността 13.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    А. Георгиева Диана Овале     Румяна Тодорова
11 ЕОК Учебно-производствена плавателна практика 18.07.2018 г. 8.00ч В. Чамова                    Н. Недялова Илиян Куцаров Димитър Кунев
11 КТТ Български език и литература 17.07.2018 г. 8.00ч А. Пенева                    К. Кунев Марияна Щерева Марина Николова
11 КТТ Математика 20.07.2018 г. 8.00ч  М. Щерева                 Р. Тодорова ДианаОвале        Таня Стоянова
11 КТТ История и цивилизация 16.07.2018 г. 8.00ч Н. Полименова          Т. стоянова Ан. Пенева Недялка Митева
11 КТТ Философия 13.07.2018 г. 8.00ч Таня Крумова            А. Пенева Диана Овале     Румяна Тодорова
11 КТТ Физическо възпитание и спорт 23.07.2018 г. 8.00ч И. Куцаров                Р. Ганчовска Марияна Щерева Румяна Тодорова
11 КТТ Български език и литература - ЗИП 10.07.2018 г. 8.00ч А. Пенева                    К. Кунев Р. Миленкова Галина Иванова
11 КТТ Приложен софтуер - ЗИП 09.07.2018 г. 8.00ч Ивилина Кьосева     Зл. Вангелова Таня Крумова Илиян Куцаров
11 КТТ Приложни програмни продукти - ЗИП 12.07.2018 г. 13.30ч Г. Героргиев              Ж. Стойнева         Галина Иванова Ивелина Иванова
11 КТТ Производствена практика 11.07.2018 г. 13.30ч Г. Героргиев            Ж. Стойнева         Таня Стоянова Димитър Куне
11 КТТ Периферни устройства 18.07.2018 г. 8.00ч Г.Героргиев                  И. Кьосева Илиян Куцаров Димитър Кунев
11 ЕПФ Английски език (ІЧЕ)  23.07.2018 г. 8.00ч Д.Овале                       И. Кирилова Марияна Щерева Румяна Тодорова
11 ЕПФ История и цивилизация 16.07.2018 г. 8.00ч Н. Полименова          Т. стоянова Ан. Пенева Недялка Митева
11 ЕПФ Експлоатация на пристанищата и флота 10.07.2018 г. 8.00ч Р. Ганчовска             Д. Иванова Р. Миленкова Галина Иванова
11 ЕПФ Икономика на пристанищата и флота 12.07.2018 г. 8.00ч Р. Ганчовска             Д. Иванова Галина Иванова Ивелина Иванова
11 ЕПФ Механизация на пристанищата 11.07.2018 г. 8.00ч Р. Ганчовска             Д. Иванова Таня Стоянова Димитър Куне